Förstelärare, nyhetsbrev 4

Så var det juni månad igen, vart tar tiden vägen? Ännu ett läsår har passerat med härliga elever och kollegor. Med våra elever och måluppfyllelse i fokus, arbetar vi pedagoger varje dag aktivt, för att ge eleverna den bästa utbildning och visa väg för en ljusnade framtid.

Vi har träffats vid två tillfällen under läsåret, alla förstelärare. På den senaste träffen fick vi in många kloka och intressanta tankar och förslag om innehåll, tack för era bidrag.

Nästa förstelärarträff

Vi planerar för fler gemensamma träffar och den första blir. tisdagen den 26/9 kl 14-17. Vi träffas i Kompetenscentrum Gotlands lokaler. Mer information kommer.

Beslut inför kommande läsår

Alla förstelärare inom alla skolformer har i uppgift att skriva 2 inlägg per läsår i vår nya plattform www.pedagoggotland.se Där har du möjlighet att skriva om ditt uppdrag, hur du t ex utvecklar din undervisning inom din skola/på Gotland, dela med dig av goda exempel från din arbetsplats till stöd för det kollegiala lärandet. Förslag på inlägg kan även vara: aktuell forskning, intressanta artiklar du läst med mera. I och med att vi gör denna förändring kommer Nyhetsbrevet att upphöra.

Vecka 44

Under vecka 44 kommer vi att få möjligheten att delta i en halvdag som förstelärarna i åk 7-9 är ansvariga för. De kommer att presentera tankar om det kollegiala lärandet, aktuell forskning, workshops m m. Inbjudan kommer.

Förstelärargrupp i Office 365

För att kunna kommunicera bättre kommer vi att skapa en förstelärargrupp för alla i Office365, då nu samtliga skolor på ön är aktiva.

Önskar Er alla en härlig sommar, lata dagar med nära och kära!

Kajs-Marie Kotz, samordnare för förstelärare