Bedömning och betyg Arkiv

Språkliga utmaningar i en särskild undervisningsgrupp 

Häromdagen hade jag en engelskalektion där vi skulle prata om Thanksgiving. I början av lektionen frågade jag om någon kände

Det sokratiska samtalet som en form av bedömning

Jag jobbar på Västerhejde skola som klasslärare i en åk 5. I mitt uppdrag som förstelärare ska jag inspirera och

Teama mera-gynna flera!

Svenska som Andraspråk, Studiehandledare samt Modersmålslärare i arabiska och så jag, ämneslärare i svenska och SO. Hur få syn på

Skolutveckling enligt Helen Timperley

Hej! Jag heter Monika Wigren. Jag är bild- och filmlärare vid Wisbygymnasiet. Jag har också ett uppdrag som förstelärare och

Ge återkoppling eller söka återkoppling?

Jag har funderat mycket kring begreppet återkoppling. Vad betyder det egentligen och hur kan vi använda återkoppling för att ge

Barnen står mitt i dokumentationen

Jag har fortsatt att jobba vidare med projektorn och dess möjligheter i mitt arbete med barngruppen. Pedagoger och barn har

Workshop Schoolsoft

Då och då kontaktas jag i mitt uppdrag som regional samordnare kring dokumentation, betyg och bedömning i Schoolsoft. Av de

Bedömning och fortbildning

På Skolverkets hemsida kan man läsa om de åtta olika skolutvecklingsprogram som myndigheten erbjuder som stöd till huvudmän, skolor och

E + A + A + A + A = D ?

Skolverket har släppt en film som de kallar ”Hur lärare sätter betyg”. Målgruppen är elever och jag tycker den är

Vi letar efter just dig!

Vad håller du på med just nu? Vad ligger i planeringsstadiet eller vad har redan blivit gjort? Vilka saker går

Schoolsoft – vad ska jag med det till?

Skolstarten är som ett långt förhållande. Man sitter, inte direkt förväntansfull, i aulan. Det känns snarare lugnt, vant och tryggt.

Betyg och bedömning

Som förstelärare på Wisbygymnasiet leder jag en grupp kollegor inom kollegialt lärande. Området som våra diskussioner handlar om är ”Betyg