Läroplanen Arkiv

Norrbackaskolans studieresa till Stockholm och Vasamuseet

Det hela började som en tanke. Jag har jobbat många år som pedagog på fastlandet och då alltid besökt Vasamuseet

Läslyftet på Wisbygymnasiet

Språkets centrala roll för lärande är tydligt uttryckt i läroplanen för gymnasieskolan och det återkommer även i de olika ämnesplanerna.

Implementering av Office 365 på Gråboskolan 

På Gråboskolan har förstelärare tillsammans med skolledning planerat för kompetensutveckling under hösten 2017. Vi har avsatt tid för gemensam kompentensutveckling var tredje vecka för undervisande

Teama mera-gynna flera!

Svenska som Andraspråk, Studiehandledare samt Modersmålslärare i arabiska och så jag, ämneslärare i svenska och SO. Hur få syn på

Skolutveckling enligt Helen Timperley

Hej! Jag heter Monika Wigren. Jag är bild- och filmlärare vid Wisbygymnasiet. Jag har också ett uppdrag som förstelärare och

Läs med öronen och förstå hur eleverna kan använda samma funktion

På Skolverkets webbplats finns läsvärda publikationer, enkla att ladda ner till en dator, platta eller telefon. Ibland vill man inte läsa

Workshop Schoolsoft

Då och då kontaktas jag i mitt uppdrag som regional samordnare kring dokumentation, betyg och bedömning i Schoolsoft. Av de

Bygga ordförråd samt kategorisera med Qr-koder

Ett annat material vi också använder är bilder gömda bakom Qr-koder. På bilderna finns massa olika saker, alltifrån jordgubbar och djur

Väcka intresse för skriftspråket med stöd av QR-koder

Vi är två förskollärare som heter Maria och Carro och som jobbar på en av förskolorna i Visby. Gemensamt brinner

Vi letar efter just dig!

Vad håller du på med just nu? Vad ligger i planeringsstadiet eller vad har redan blivit gjort? Vilka saker går

Schoolsoft – vad ska jag med det till?

Skolstarten är som ett långt förhållande. Man sitter, inte direkt förväntansfull, i aulan. Det känns snarare lugnt, vant och tryggt.