Förstelärarna arbetar med kollegialt lärande

Förstelärarna på Wisbygymnasiet är utsedda till att leda en grupp kollegor inom kollegialt lärande.
Vi har beskrivit våra uppdrag och skapat en samling med teman som lärarna väljer mellan. Vi träffas varannan vecka under 90 minuter.

Så här beskrev jag mitt tema i “kurskatalogen”

“I vår lärplattform finns bra verktyg för att jobba formativt med kunskapsmatriser och på ett tydligt sätt koppla dessa till kurs- eller undervisningsmål. Med dessa verktyg blir det tydligare för både läraren och eleverna vad det  vi betygsätter i våra olika uppgifter och man får även en tydlig bild på hur eleverna presterat och utvecklats genom kursen. Det är enkla och tidseffektiva verktyg men den stora utmaningen visar sig ofta vara att formulera kunskapsmatriser som man kan använda kontinuerligt i sina kurser.

Vi kommer tillsammans undersöka de möjligheter som IL erbjuder kring att dela examinationer mellan lärare och kurser samt påbörja arbetet med en gemensam examinationsbank.”

Linus Sällström, lärare, Wisbygymnasiet