Väcka intresse för skriftspråket med stöd av QR-koder

Vi är två förskollärare som heter Maria och Carro och som jobbar på en av förskolorna i Visby. Gemensamt brinner vi för utvecklandet av förskolans verksamhet och just nu utvecklar vi arbetet med Qr-koder, multimedia och informationsteknik på vår förskola. Under hösten 2016 har vi varit med och hållit workshops om Qr-koder i regionen. Vårt mål under 2017 är att utveckla vårt arbete med Qr-koder ännu mer.

Väcka intresse för skriftspråket med Qr-koder

På en av våra mellanavdelningar där gruppen består av 3-åringar har barnen börjat intresserat sig för skriftspråket under hösten. Många har börjat känna igen sina begynnelsebokstäver och ser dem överallt. Vilket vi har tagit tillvara på genom att även använda Qr-koder som ett sätt att vidga möjligheterna till ett mer självständigt och intressestyrt arbetssätt samt att tillgodose styrdokumentens krav på förskolans verksamhet. Att utgå från barnens egna intressen, väcka intresse för skriftspråket samt använda sig av multimedia och informationsteknik som är tillskrivet i den nya revideringen av förskolans läroplan.

Vi har gjort två olika ”alfabetskortlekar” där varje kort har en bokstav och en Qr-kod, den ena kortleken består av sånger och den andra av kortare texter om varje bokstav. Barnen väljer vilka bokstäver de vill lyssna på, skannar av koden och lyssnar på texten eller sången som finns bakom. Barnen väljer främst sina egna bokstäver samt de bokstäver de känner igen från familjemedlemmars namn. Oftast lyssnar de om och om på de bokstäver de känner de valt.

I vårt nästa inlägg kommer vi att berätta om flerspråkighet kopplat till QR-koder.

Carro Qviström och Maria Sollerman, pedagoger, förskolan Kabyssen