Flerspråkighet och QR-koder 

För att möta de flerspråkiga barnen i deras vardag på förskolan använder vi oss av QR-koder. I samlingen finns veckodagarna intalade på de olika språk som finns på avdelningen. När vi pratar om dagen skannar vi av den aktuella Qr-koden för dagen.

Med hjälp av modersmålslärarna har vi fått olika vardagsord inlästa som vi sedan gjort QR-koder av. Detta för att ha möjlighet att möta och stötta de flerspråkiga barnen i sin språkutveckling utifrån förskolans läroplan där de framhåller vikten av att barnen lär sig sitt modersmål för att kunna utveckla det svenska språket.

Vi har även sagor, sånger och filmer på olika språk för att barnen ska kunna höra sitt modersmål under dagarna. Genom att få möjlighet att möta modersmålet kan det skapa en trygghet, främst för de yngre barnen som ännu inte kommunicerar språkligt i någon större utsträckning. Koderna hämtar vi på UR-skola.

En svårighet vi mött är att alla barn inte är medvetna om att de har två språk, ett de pratar hemma och ett annat på förskolan. För många handlar det nog om att språket är förknippat med miljöer, situationer och människor så växlingarna sker omedvetet, i alla fall bland de yngre barnen. Så redan där måste vi lägga grunden för att skapa medvetenhet för barnen att de är flerspråkiga och visa på vikten av att kunna kommunicera och göra sig förstådd på de olika språken.

I nästa inlägg skriver vi om hur vi bygger ordförråd och kategoriserar med QR-koder.

Carro Qviström och Maria Sollerman, pedagoger, förskolan Kabyssen

Senaste kommentarer
  1. Ewa K weijmar