Bygga ordförråd samt kategorisera med Qr-koder

Ett annat material vi också använder är bilder gömda bakom Qr-koder. På bilderna finns massa olika saker, alltifrån jordgubbar och djur till fordon. Bilderna kan användas på flera olika sätt. Dels finns det möjlighet att sortera dem efter färg på motivet på bilden dels finns det möjlighet att utöka ordförrådet genom att sätta ord på och prata om och det som finns på bilderna men man kan även kategorisera bilderna utifrån olika kategorier.

Barnen sorterar efter färger.

Barnet kategoriserar qr-koderna utifrån fyra kategorier: ätbart, blommor och växter, fordon och djur.

Genom att använda detta Qr-kodsmaterial skapas möjligheter för barnet att utifrån förskolans läroplan utveckla begrepp, se samband och förstå sin omvärld samt att utöka sitt ordförråd och få möjlighet att berätta om ordet på bilden. Vill man ha in matematik så får barnet möjlighet att utveckla förmågan att urskilja, uttrycka och undersöka matematiska samband.

Alla bilder är hämtade från Pixabay, en sida med gratisbilder man får använda. https://pixabay.com/sv/

Maria Sollerman och Carro Qviström, pedagoger, förskolan Kabyssen