Apple Teacher – Material och Intyg

Apple har alltid haft ett stort fokus på skola och lärarfortbildning. Nyligen lanserade de en ny satsning med tillhörande material, Apple Teacher. Tanken är att man som pedagog registrerar med sitt AppleID på siten för Apple Teacher och sedan tar del av det material som finns där och till sist genomför några prov för att i slutändan få ett intyg på att man är en godkänd “Apple Teacher” på den plattform man valt (iPad eller Mac). Man kan givetvis göra prove för båda miljöerna. Det finns även material och prov för Swift Playgrounds.

Material

Materialet i denna satsning är mycket pedagogiskt. Det är på engelska, men språket är lätt att följa. Det följer med mediafiler, vilket gör det enkelt att använda.

Ni hittar materialet då ni loggat in på Apple Teacher, men ni kan även hitta det i iBook Store. Öppna iBook Store och sök på “Apple Teacher”. Välj sedan den bok som passar. Det finns förstås böcker för både Mac och iPad. Se till att ni för böcker för rätt version på operativ (idag iOS 10 och mac OS Sierra).

Som en mycket van Appleanvändare kan jag säga att materialet är utmärkt och även den mest drivna användaren har glädje av att gå igenom materialet.

Lycka till ?

Anders Randler, IKT-pedagog, Wisbygymnasiet