Swift – Programmering för alla

I en tidigare artikel (Programmering i skolan) har jag berättat om bl a Apples satsning på programmering. Det handlar om att skapa seriös kod på ett lekfullt sätt. Tyvärr finns Swift Playgrounds i dagsläget bara tillgängligt för iPad. På Mac använder man en annan variant som heter Xcode med en variant på Playgrounds. Här kan man även skapa fullskaliga Appar för iOS.

Nu är det ju en del skolor som använder andra plattformar. Swift fungerar fullt ut på macOS och på Linux, men om man använder Windows eller Chromebook finns inga dedikerade utvecklingsmiljöer. Det är dock inget problem eftersom det finns flera online-siter som erbjuder möjlighet att lära sig Swift-programmering.

Här följer ett par sådana exempel.

IBM Sandbox

Detta är min personliga favorit. Här kan man arbeta med Swiftkod nästan precis som på en Mac. Man har 2 fönster:

  • Till vänster har man det fönster där man skriver kod. Man har fullt stöd för att importera bibliotek etc.
  • Till höger har man konsolen där man ser vad koden skriver ut. Man kan t o m använda snabbkommando (ctrl-S eller kommando-S) för att köra koden.

Med Sandbox kan man t o m utveckla Swiftkod på sin telefon. Om man skapar konto (gratis) kan man även spara sin kod. Vill man dela med sig är det mycket enkelt. Då man sparar får ma helt enkelt en webbadress till en sida med fungerande kod. Fungerar utmärkt både för pedagoger att sprida exempel till elever och elever att lämna in uppgifter till sin lärare.

iSwift Playground

Även denna fungerar helt ok. Man har 2 fönster även här och de är ordnade på samma sätt:

  • Till vänster har man det fönster där man skriver kod.
  • Till höger har man konsolen där man ser vad koden skriver ut.

Stödet för bibliotek är annorlunda. Som jag förstått det har man tillgång till de flesta basbiblioteken utan att importera något. Även här kan man spara kod genom att generera et webbadress. Man ”sparar” dock inte på riktigt eftersom man inte enkelt kan komma åt sitt eget bibliotek med filer i efterhand.

  • Exempel med Erathostenes primtalsåll (samma som ovan)

Här finns dock en utmärkt E-bok om Swift om man vill lära sig mer: Swift Cookbook.

Sammanfattning

På detta vis kan alla lära sig Swift, ett av marknadens renaste och mest pedagogiskt utformade objektbaserade språk. Trots att det är ”uppstädat” är det mycket kraftfullt. Dessutom skriker marknaden efter programmerare med goda kunskaper i just Swift.

Happy Coding!

Anders Randler, IKT-pedagog och Förstelärare i matematik, Wisbygymnasiet

Senaste kommentarer
  1. Henrik
  2. Anders Randler