Ett aber med att måsta våga

I samband med vårt 1-1 införande på Wisbygymnasiet har det ingått en massa bra utbildning för lärarna. Det är såklart en förutsättning för att en så stor förändring av skolan ska lyckas. Jag har själv både fått en massa utbildning och såklart även i min roll som IKT-pedagog hållt i uppföljning och fördjupning av denna utbildning. En detalj jag inte helt ställer upp på är ett mantra som många inspiratörer ofta kör med. Den finns i flera versioner, men det kan låta ungefär såhär: “Läraren måste våga släppa kontrollen över vad eleverna gör med sina digitala enheter” eller “Man behöver inte alls kunna med programvaran, det finns alltid nån elev som kan lösa problemet när man kör fast”.

Jag förstår att man vill lösa upp en överdriven respekt för ny teknik, men jag håller inte alls med om att man ska göra det i en skarp lärandesituation med eleverna. Man behöver ha en organisation där lärarna tillsammans lär sig ny digital teknik (gärna såklart med en IT-pedagog) så att man inte behöver riskera att hamna i en situation där klassrumsresultatet blir beroende på att det eventuellt finns en elev som kan rädda upp situationen. Det blir väldigt svårt som lärare att både vara trovärdig inför eleverna samt kunna göra en bra bedömning av själva arbetet om slutresultatet står och faller på om det finns teknikkunniga elever på plats i klassrummet.

Jag tycker att det är ett problem att IT ofta ska hanteras annorlunda än resten av undervisning. Hör hur bisarrt det skulle bli om en mattelärare säger: “Jag tänkte gå igenom Pythagoras sats idag. Jag vet inte riktigt vad det innebär, det var något med trianglar, men det finns säkert någon elev som kan förklara det om det är någon som ställer en fråga…”

Elevernas kompetens är såklart något man använder sig av som en pedagogisk metod. Jag använder det väldigt ofta. Men det får inte vara något som ska kompensera lärarens ämneskunskap. Nu är ju inte digital kompetens ett ämne men det uttrycks på flera ställen i läroplanen att det är skolans ansvar att eleverna kan använda digital teknik. Och då måste lärarna kunna använda digital teknik. Detta kommer man från politiskt håll att trycka ännu mer på framöver. Och då måste skolorna hitta former för att lärarna tillsammans utvecklar sin digitala kompetens och inte chansar på att någon elev hela tiden kan lösa problem som uppstår. För att lärarna inte fått möjligheten att själva ta till sig den teknik man förväntas använda sig av i sin profession.

Linus Sällström, lärare, Wisbygymnasiet