Workshop Schoolsoft

Då och då kontaktas jag i mitt uppdrag som regional samordnare kring dokumentation, betyg och bedömning i Schoolsoft. Av de mest frekventa frågorna har jag skapat en Workshop på ca 2 tim. Nätverksuppkoppling är ett måste, eventuellt läromedel som du nyttjar och tiden för att direkt skapa en uppgift som du kopplar till Centralt Innehåll och Kunskapskrav direkt mot elev och matris för bedömning.

De vanligaste frågorna ni ställer är:

  • Hur kopplar jag ihop pedagogisk planering med bedömning?
  • Hur kopplar jag en elev till kunskapskrav och matris?
  • Hur kan jag se vad andra lärare bedömt för eventuell sambedömning?
  • Kan jag koppla kunskapskrav i flera ämnen i samma bedömning?
  • Hur kommer jag åt att bedöma och se tillbaka på elevens progression?
  • Mot vilken årskurs ska jag bedöma? Kunskapskraven är för åk 3, 6, 9 (och sen HT 2016 även i åk 1 i Ma- taluppfattning och i Sv-läsförståelse)

Varför används matrisfärgerna olika inom Region Gotland ? Vad är rätt? Kring sistnämnda fråga kan  jag bara konstatera att det måste till ett helhetsgrepp där vi som jobbar med dokumentation och bedömning enas  för att råda bot på missförstånd och tolkningar. Inte nog med att bedömningen tenderar att bli subjektiv eller i bästa fall kollegialt samstämmig. När vi ser en ifylld matris måste vi i åtminstone veta vad färgerna vit, gul, grön och röd i matrisen står för och oavsett skola.

Inställningen till Schoolsoft och förväntningarna på mitt pass skiftar men överlag är alla positiva efter Workshopen och går därifrån med ett redskap som underlättar skolvardagen. Se den oredigerade digitala utvärderingen.

Något ni skolledare behöver tänka på för att nå optimala förhållanden vid fortbildning och kunna fortsätta utveckla gotländsk skola är att det finns ett tydligt samband mellan var ni lagt ribban även när det gäller digital teknik och förstås även Schoolsoft och hur utvecklingsbenägna kollegiet är.

Målet är vi överens om ” att alla barn och elever ska ges bästa möjliga förutsättningar att utifrån sina behov och förutsättningar utvecklas så långt som möjligt i enlighet med utbildningens mål” men vägen dit kan se olika ut.

Kunskaper i betyg – och bedömning har vi men diskussionen måste hållas levande också inför varje planering så du vet vad du låter eleverna träna, varför de tränar på detta och vad du slutligen vill att de ska ha fått med sig.

Diskutera gärna frågor liknande dessa innan mitt besök: Hur använder du det Centrala Innehållet för att träna förmågorna och matcha kunskapskraven? Hur kollar du av förkunskaperna? Vad gör du med den vetskapen? Vilka kunskapskrav bedömer du emot? Hur vet du att de lärt sig? Med vilka frågor och uppgifter kan du bedöma deras förmåga?

Verkar det intressant? Det här är en del av mitt uppdrag som Förstelärare och i samråd med mina rektorer hittar vi tid.

(Kontaktas via Outlook, jag är Pernilla Mattsson 01)

Pernilla Mattsson, lärare, Solbergaskolan