Vad är WCP?

Bokstäverna står för World’s Children’s Prize, men vad är det?

WCP är en utbildning som handlar om lika värde, barns rättigheter och demokrati. Varje år nomineras tre personer som uträttat hjältedåd för barn runt om i världen till World’s Children’s Prize. Det är det enda priset för barns rättigheter som delas ut av barnen själva!

För mig är det ett arbetssätt och ett arbetsmaterial där du jobbar med värdegrund. Det är ett arbete som engagerar eleverna, ger referenser att återkomma till i många sammanhang och som berör många av läroplanens förmågor. Fördelen med att återkomma till ett arbetsområde varje år under tre år är flera, både för dig som lärare och för eleverna. Du stegrar kunskapskraven och elevernas förförståelse gör att de med enkelhet kan bidra med sina egna idéer och utveckla arbetet på sina villkor. Trots att jag har jobbat med det här i mer än 10 år och har gamla dokument eller pedagogiska planer från föregående år ser arbetet olika ut för varje gång. Det kanske är konstigt när upplägget är detsamma, min samlade dokumentation kan ses som en sammanfattning av min lärarfilosofi genom åren. Till exempel har åren när datorn blev ett arbetsredskap för eleverna, åren när pedagogiska planer blev ett redskap och åren när fokus låg på betyg och bedömning satt sina tydliga spår.

Jag gick på gymnasiet och drömde om att förändra världen och om att jobba som volontär i främmande länder. Jag skrev specialarbete om Unicefs arbete och såg mig själv som en framtida FN-arbetare. När min karriär i stället blev lärarhögskolan kan jag nu känna att jag på sätt och vis lyckats med mina ungdomsdrömmar i och med mitt arbete med WCP. Trots att mina drömmar övergick i en lärarutbildning, ö-liv, man och egna barn finns engagemanget kvar till att försöka göra skillnad i världen. Det tycker jag att jag har lyckas med i och med mitt arbete med WCP tillsammans med mina elever.

Jag ska försöka göra en kort sammanfattning om vad WCP är och hur jag lägger upp min undervisning kring arbetet. Vill du veta mer är du välkommen att ta kontakt för mer information.

Först och främst ska du anmäla att din skola vill delta i WCP-programmet på deras hemsida. Du får då tidningen Globen i önskad klassuppsättning och den går att få på flera olika språk. I min klass är det julafton när tidningshögen lyfts in i klassrummet och eleverna får börja bläddra. Tidningen är fylld med verkliga berättelser om barn runt om i världen och deras levnadssituationer. Texterna är engagerat skrivna, inte enkla, men en årskurs fyra kan med hjälp av bild-stöd och läsförståelsestrategier tillgodogöra sig innehållet. Ofta tar de sig igenom texterna för att de blir fängslade av berättelserna.

 

I tidningen presenteras tre barnrättshjältar, tre personer från tre olika platser i världen som arbetar för barns rättigheter på olika sätt. Det kan handla om kampen om att få utbildning, om att få slippa delta i krig eller om att undgå barnarbete. Många gånger är det tuffa ämnen som kan vara svåra att greppa eller förstå för en 10-årring i Sverige men vetgirigheten och sättet tidningen presenterar historierna gör ofta att barnen vill veta mer. Berättelserna inger alltid hopp och tro på att det går att förändra. Eleverna får ta del av texterna på olika sätt beroende på ålder och pedagogisk plan. Efter en tids arbete med kunskapsinhämtning om priskandidaternas kamp, deras länder och inte minst jämförelser av hur det ser ut i vårt land när det gäller barns rättigheter börjar eleverna göra egna presentationer av barnrättshjältarna.

Deras uppgift blir sedan att presentera kandidaterna för de lägre årskurserna på skolan. Det krävs mycket för en sådan presentation, eleverna måste verkligen tänka på vilka de ska prata inför och tänka igenom vad det är de vill att kompisarna ska lära sig. Sedan gäller det att få till en presentation som fångar mottagarens uppmärksamhet. Den stora fördelen är att eleverna själva har varit med om att få lyssna på redovisningar av detta slag när de gick på lågstadiet, de minns hur det var och de har idéer om hur de vill att det ska vara. Detta är ett ypperligt tillfälle att öva muntligt framträdande och att göra bedömningar som det kan återkopplas till i stegrande grad under tre år.

Efter detta arbete är det dags för skolans elevråd att arrangera ett val. Arbetet är också ett sätt att lära sig om demokrati och hur ett val förrättas. Under en förmiddag får skolans alla elever prickas av i vallängder och rösta bakom valbås, det hela avslutas sedan med en valfest i skolans idrottshall. Skolans valresultat registreras därefter hos WCP. Det är en häftig känsla att veta att du har röstat precis som flera hundratusentals barn har gjort runt om i hela världen. Vi samlas hela skolan kring ett arbete, alla vet och känner till kandidaternas namn, en elev i ettan kan diskutera med en elev i fyran hur blinda barn har det i Guinea Bissau, det blir en wow-effekt!

När sedan hela världens barn har röstat ordnas det en prisutdelning på Gripsholms slott i Mariefred. Drottning Silvia har äran att hedra dessa priskandidater och den som fått flest röster blir mottagare av The World’s Children’s Prize for the Rights of the Child. De två andra får World’s Children’s Prize Honorary Award. Priskandidaterna besöker Sverige och flera skolelever i Sverige får möjlighet att träffa sina hjältar i verkligheten. Vi har lyckats få besök här på Gotland vid några tillfällen och det finns år då elever från Gotland haft möjlighet att delta på prisfesten vilket blir ett minne för livet. I år deltog elever från Klinteskolan vid prisutdelningen i Mariefred.

Inför avslöjandet av årets barnrättshjälte får några skolor möjlighet att anordna en presskonferens.  Då bjuds press, elever, politiker, tjänstemän och alla intresserade in för att ta del av nyheten. I år hade vi möjlighet att ordna detta i Rådhusets ljusgård på Visborg. Nästan 100 barn deltog men tyvärr lyste många vuxna med sin frånvaro. Det får vi jobba på att förändra när vi inser att det här arbetet är bra på att ge ringar på vattnet samt sprider hopp och vilja att engagera sig för förändring.

Annika Jakobsson, lärare på mellanstadiet, Västerhejde skola