Trafik i Förskolan

Vi på förskolan Asken i Visby har för andra året i rad blivit tilldelade finansiella medel från Länsförsäkringars “SKOLFONDEN”. För att kunna ansöka om bidrag från Skolfonden ska projektet syfta till att förbättra skolan/förskolans värdegrund och likabehandling, eller för att bedriva förebyggande arbete inom trafik, brand, skadegörelse eller missbruk.

Förutom förskolan Askens arbete kring Värdegrunden som varit vårt tema de två senaste läsåren, så har vi valt att även arbeta med Trafiken detta år. Med Skolfondens medel har vi bland annat kunnat måla om vår gård, tillverkat vägskyltar, köpt in s.k. Promenad-rep och trafikvästar åt alla barn och personal på förskolan.

Onsdagen den 19 april hade vi på förskolan en Trafikdag med våra barn! Våra tre, fyra och femåringar fick genomgå en teorilektion, körlektion och slutligen en uppkörning på vår förskolegård som nyligen målats om till en trafikinriktad gård med vägar, parkeringsfickor, taxistation, vägmärken m.m. När barnen fullföljt sin s.k. uppkörning (med cykel som transportfordon) fick de ett alldeles eget Körkort! Även barn födda 2014 fick genomgå en enklare variant av uppkörningen så även de blev tilldelade ett körkort!

  • Teorilektionen gick ut på att tillsammans med en lärare gå runt förskolegården och
    titta på alla olika vägmärken som vi satt upp kring vägbanan. De fick lära sig om
    vägmärkenas olika betydelse, om hur man ska bete sig vid ett övergångsställe – både som bilist och trafikant! Barnen fick lära sig en ramsa som kan komma väl till hands när man ska korsa en väg och titta åt både vänster och höger ett flertal gånger: ”Ingen bil, ingen krokodil. Inga bilar, inga troll, titta noga åt båda håll!” Vi talade även om högertrafik och vad stoppljusens olika färger betyder.
  • Körlektionen bestod av att backa runt ett hörn, köra mellan koner samt att parkera – viktigt att alla hjul är parkerade inom parkeringsfickan!
  • Uppkörningen blev en körning på vår vägbana i rätt körriktning samt att stanna för
    trafikanter vid ett övergångsställe. Vi vill förbereda våra förskolebarn med så mycket “trafikvett” som möjligt! Vi hoppas kunna inspirera andra förskolor till att göra liknande med sina förskolebarn då vi tror att detta har varit ett roligt sätt för våra barn att lära sig nyttig information kring trafiken – en viktig lärdom som de kommer kunna ha med sig utanför den skyddade förskolegården!

Sarah Thomasson Hellgren, pedagog, Förskolan Asken