Tjelvar + Solberga = Sant

Utvärderar projektet med ovanstående rubrik och konstaterar att samarbete ÄR roligt och utvecklar samt att utan rätt inställning från lärare, bibliotekarier, resurser och våra fantastiska elever hade det inte varit möjligt! 75 elever och tre vuxna kan stoltsera, vi är i mål!

Solbergas lågstadium Tjelvarskolan ligger för långt bort för att ha ett spontant samarbete över klassgränserna. Önskvärt vore att samarbeta kontinuerligt kring vissa planeringar och på så sätt stadieöverbrygga och nå ökad samsyn i bedömning. För tre år sen bjöd jag in mig själv och den sexa vi hade då och det gav mersmak.

Målet den här gången vara att båda årskurserna skulle ha ett pågående läsprojekt och att eleverna från Tjelvars Röda – och Gröna hus skulle samarbeta, vilket skulle gynna den nya klassammansättningen till åk 4 hos oss hösten -17.

Jag träffade treornas lärare Marie Cederblad Olsson och Emelie Liljegren en eftermiddag och tillsammans la vi upp ramarna, tiden begränsade men var också pådrivande tror jag. Ifrån Tjelvarskolans välfyllda bibliotek lånade jag med mig massvis med bilderböcker. Så här gjorde vi:

  • Några Solbergasexor besökte båda treorna. Med oss hade vi En läsande klass lässtrategikort och repeterade dessa samt upplägg för projektet.
  • Åk 3 och åk 6 tränade där efter på att läsa bilderböcker innan Solbergasexan sen besökte Tjelvar där vi i varenda skrymsle och vrå placerade smågrupper som framförde sina respektive böcker och gjorde jämförelse  med hjälp av Venndiagram.
  • I åk 3 lästes sedan Släpp taget Jonte  och i åk 6 läste vi Isdraken och jobbade parallellt med Chambers läsmodell samt hade digitala läsloggor med kamratbedömningar.
  • Åk 6 avslutade med att göra en parskrivning där de utifrån en bestämd plats , miljö och händelse i boken, kapitlet Rosa rosor, fick göra ett alternativt slut.
  • Boktips! Vi fick använda digitala verktyg för att organisera och praktiskt kunna genomföra detta. Jag valde en digital vägg där eleven skulle infoga sin inspelade bokpresentation och en bild på bokomslaget. Tanken var att treorna skulle hintas om vikten av läsning och få flera tips inför sommarlovet. Det blev lika mycket ett sätt att visa hur vi jobbar i min nuvarande klass. Jag valde Padlet.com  för det är ett enkelt verktyg som eleverna snabbt lär sig redigera själva. Det är kul, det främjar kunskapsutveckling och samarbete att vara på gemensamma arbetsytor.
  •  Slutligen kom Tjelvars båda treor gåendes till oss på Solberga. Först på programmet stod ett besök i skolbiblioteket där Aina Mattsson tog emot och var väl förberedd med bokprat. Många elever i trean kände igen böckerna och kom med glada tillrop då de insåg att utbudet var större här och fortsättningen på den bok de ville ha fanns!
  • De lånade och fick ett sommarläsbingo med sig hem.
  • Sedan samlades de åter i de grupper lärarna på Tjelvar gjort till första tillfället för att spela bokspel där fokus var boksamtalet. Vi hade förberett åk 6 på att de var värdar och skulle instruera, fördela ordet samt vara uppmuntrande och stöttande. De var riktigt duktiga allihopa och ställde intresserade följdfrågor.
  • Vi avslutade med gemensam rast, kaffekopp i handen och sol. Eleverna i årskurs 6 har varit överväldigande positiva och avståndet till Solberga för höstens fyror blev med ens lite mindre

Marie Cederblad Olsson och Emelie Liljegren, Tjelvarskolan menar att samarbetet varit positiv för att barnen inte längre känner sig nervösa inför skolövergången. Efter fredagen uttryckte de till och med en längtan efter att få börja i fyran på Solberga. Nu känner de många på skolan.

Under bokprojektet har de ju passat på att fråga de där “viktiga frågorna om t.ex. godis och mobiltelefoners användning”. Det är också alltid tryggt att veta hur lokalerna ser ut och vilka vuxna man kommer att möta. För många har mötet varit viktigare än litteraturen.

Vidare menar de att man skulle kunna utveckla projektet så att det startar redan vid läsårets början och blir en del i planeringen och skolvardagen. Uppgifter som ramlar över en under terminens gång kan vara stressande att hinna med även om det är lockande att hoppa på projekt.

Nackdelen med att börja tidigare är att det finns de som inte läser ännu i tvåan och att man missar här och nu. Kanske kan de äldre eleverna då läsa högt för de yngre regelbundet och så utökar man successivt med att tvåorna får visa sina kunskaper allt mera. Man får bara tänka till runt elevanpassningar ännu mer än vad som gjorts den här gången.

Pernilla Mattsson, lärare, Solbergaskolan