Introduktionsmaterial till iPad

IKT-teamet har i samråd med pedagoger som arbetar med nyanlända elever tagit fram ett introduktionsmaterial till iPads. Syftet med materialet är att eleverna ska komma igång och använda iPaden i sitt skolarbete så snabbt som möjligt.

Introduktionen går igenom de inställningar som krävs för att man ska kunna använda sig av tangentbord, talsyntes och diktering på flera olika språk. Den innehåller även översikter för de mest använda funktionerna i Safari, Word, Powerpoint, Pages och Keynote – däribland hur man delar och skickar dokument till sin lärare. Avslutningsvis finns även övningar där man får testa sina färdigheter i allt som introduktionen går igenom.

Introduktionsmaterialet finns tillgängligt som både iBook och Powerpoint-presentation vilket gör att det kan nås direkt i iPaden eller via en arbetsdator. Introduktionsmaterialet kan med fördel visas med projektor om man vill arbeta i helklass.

Hitta allt material och en behändig QR-kod i Office 365, eller få iBooken direkt i din iPad genom att skanna nedanstående QR-kod. Logga därefter in på Office 365 och välj Öppna i “iBooks” när du tillfrågas. Fördelen med iBooks är att eleven kan markera text i introduktionsmaterialet och skriva egna kommentarer, på svenska eller på annat modersmål.

Johan Bard, IT-pedagog, UAF