Barnen står mitt i dokumentationen

Jag har fortsatt att jobba vidare med projektorn och dess möjligheter i mitt arbete med barngruppen. Pedagoger och barn har tillsammans reflekterat över bilder och videofilmer. Barnen tycker det är intressant och roligt att se sig själva men även att se varandra. De fascineras av att kunna vara på väggen och här och nu samtidigt. Kläderna ser inte likadana ut på väggen som här.

Reflektion tillsammans med hjälp av projektorn gör det möjligt för oss att se tillsammans i hela barngruppen. Alla kan se bilderna/filmerna och bilden som projiceras är stor och det är inte lika trångt om utrymmet som om vi hade samlats runt en iPad. Jag upplever att de yngre barnen, 1-3 år, som barngruppen består av gärna vill vara mitt i dokumentationen. De vill kunna ta och känna på bilderna och stå vid sig själv i dokumentationen.

Martina Pettersson, pedagog, förskolan Bullerbyn

Senaste kommentarer
  1. Bengt Blomberg