Inom Introduktionsprogammen SPRINT och IA ser vi fram mot fortsatt film och medieproduktion som verktyg för integration och språkutveckling. Vi