Film för integration

Inom Introduktionsprogammen SPRINT och IA ser vi fram mot fortsatt film och medieproduktion som verktyg för integration och språkutveckling.

Vi har under läsåret 2016 – 17 spelat in en TV produktion “Ung i världen” där det inspelade avsnittet handlar om kärlek. Vi har i den produktionen plockat fram och gestaltat  en version av Shakespeares “Romeo och Julia”, gjort intervjuer med elever inom de nationella programmen och frågat en lärare hur det är att leva i en relation om man kommer från helt olika kulturer m.m. Materialet ska nu redigeras och bli färdigt för “sändning”. Vi har jobbat med enkel teknik och Rickard Steffens hörsal var vår studio. Men teamet har varit fantastiskt taggat, kreativt och pålitligt där olika teamfunktioner fördelats mellan 10 ungdomar från SPRINT och två ungdomar från IA. Gruppen har haft svenska som enda gemensamma språk. Sprinteleverna, som alltså utgjorde den större delen av gruppen, kommer från Afghanistan, Kurdistan, Somalia och Polen.

Arbetet har också lett till att en av de afghanska eleverna fått ett stipendium som innebär en skådespelarkurs i Länsteaterns regi.

Under nästa läsår söker vi intresserade som skulle vilja delta i ett filmläger på Fårö med två övernattningar.

Lägret blir den insats vi kan göra med de medel som återstår av stöd från Svenska Filminstitutet/SFI. I våras var SPRINT och IA´s filmelever representerade på Malmö internationella Barn och Ungdomsfilmfestival. De visade sin film “Krig och kärlek” och presenterade den på en konferens om “Film i skolan” samt ett seminarium för lärare och filmpedagoger. Resa och uppehälle finansierades med nämnda stöd från SFI.

Monica Wigren, förstelärare, Wisbygymnasiet