Läs med öronen och förstå hur eleverna kan använda samma funktion

På Skolverkets webbplats finns läsvärda publikationer, enkla att ladda ner till en dator, platta eller telefon. Ibland vill man inte läsa med ögonen och då erbjuder Skolverket en uppläsningsfunktion. Fördelen med uppläsningen är att du kan läsa när du t ex promenerar, åker buss, snickrar, lagar mat eller sitter helt still. Vill du hellre lyssna och samtidigt följa med i texten går det också bra. Det är enkelt att bestämma vilken läshastighet, val av läsområde, meningsmarkering, ordmarkering och andra inställningar för textläge som passar just dig och din läsning bäst. Det finns tydliga instruktioner under hjälpmenyn vilket gör att alla funktioner och inställningar är lätta att lära sig. För att starta igång uppläsningen letar du dig fram till den publikation du vill läsa och därefter klickar du på högtalaren/lyssna som finns på sidan.

Jag läste den reviderade läroplanen Lgr11 med öronen, liggandes hemma i soffan, och pausade uppläsningen när jag ville markera och kommentera något i den PDF jag hade laddat ner på min platta. Ett enkelt och smidigt sätt att lära sig nytt genom att använda digitala verktyg samtidigt som jag kunde börja läsa på en gång eftersom jag inte behövde vänta på leverans i min brevlåda. Jag behövde inte betala för publikationen och jag sparade på pappersåtgång och frakt. Det finns med andra ord flera fördelar att använda de digitala verktygen, både för lärare och elever.

Foto: Marie Andersson

Talsyntes finns på de datorer och iPads som eleverna dagligen använder i våra verksamheter inom UAF och i Lgr11 står det att “Läraren ska  organisera och genomföra arbetet så att eleven får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling”. Genom att använda uppläsningsfunktionen kan vi som undervisande lärare få en uppfattning om fördelarna med verktyget. När vi får erfarenhet av det kan vi med större förståelse och säkerhet låta våra elever använda digitala verktyg som en naturlig del av den dagliga undervisningen.

Marie Andersson, IT-pedagog mot förskola och grundskola, UAF