Krockar uppdrag och revirtänk?

Riskerar synsätt och uppdrag att krocka när nya yrkesgrupper tar plats i skolan och uppstår revirtänk?

Det var frågan som ställdes i Tidningen Specialpedagogiks Facebookgrupp. Vi, Marie Almquist specialpedagog och Linda Ringblom Norrby logoped, hade då just inlett ett samarbete kring tillgänglig lärmiljö på Solbergaskolan utifrån behov som pedagogerna uppmärksammat. Hos oss upplever vi inget ”revirtänk” trots att vi ibland gör liknande insatser med eleven i fokus. Vi svarade därför på frågan i forumet vilket ledde till en artikel i Tidningen Specialpedagogiks senaste nummer med temat ”Vem platsar i teamet?”.

Artikeln hittar du här:

Linda Ringblom Norrby, logoped, Solbergaskolan