Månadsarkiv:: november 2017

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen

Högbyskolan är en av flera partnerskolor till Uppsala Universitet och vi har därmed inbjudits att delta i en kurs med

Språkliga utmaningar i en särskild undervisningsgrupp 

Häromdagen hade jag en engelskalektion där vi skulle prata om Thanksgiving. I början av lektionen frågade jag om någon kände

Det sokratiska samtalet som en form av bedömning

Jag jobbar på Västerhejde skola som klasslärare i en åk 5. I mitt uppdrag som förstelärare ska jag inspirera och

Implementering av Office 365 på Gråboskolan 

På Gråboskolan har förstelärare tillsammans med skolledning planerat för kompetensutveckling under hösten 2017. Vi har avsatt tid för gemensam kompentensutveckling var tredje vecka för undervisande

När äventyret blev mer äventyrligt än vanligt

Varje höst, den första kvällen i september, då det är nymåne och extra mörkt ute, är det dags för sexorna

“Den där förbannade jävla mattan!”

“Du har ju sagt att jag ska testa mig fram! Imorgon – ingen matta!” Uppsala Universitet Campus Gotland ger Handledarutbildning

Bok om programmering

Bakgrund Som bekant är det full fart på införandet av programmering i vår svenska läroplan. Än så länge är det

Språkutvecklande arbetssätt med skönlitteratur 

Jag läser svenska som andraspråk, en kurs inom Lärarlyftet, som ges mot distans från Högskolan Väst i Trollhättan. Näst sista

Teama mera – gynna flera!

Svenska som Andraspråk, Studiehandledare samt Modersmålslärare i arabiska och så jag, ämneslärare i svenska och SO. Hur få syn på