Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen

Högbyskolan är en av flera partnerskolor till Uppsala Universitet och vi har därmed inbjudits att delta i en kurs med 7.5 högskolepoäng på Campus Gotland. Den ges för lärare och förskollärare och syftet är att vi ska medverka som lärarutbildningens handledare ute i verksamheten samt utveckla vår handledarkompetens. Vi är två förstelärare som går denna utbildning och vi vill dela med oss av hur vi upplever den.

Under en KUT-dag våren 2016 var vi inbjudna att få lyssna på personal från Uppsala Universitet och få information kring vad det innebär att vara en av flera partnerskolor till dem. Det var intressant och när de uppmanade att så många som möjligt skulle söka handledarkursen lät det mycket spännande. Att som en del av sin lärarvardag få dela med sig och få ta del av en students tankar och förväntningar på vårt fantastiska yrke kändes väldigt inspirerande.

Vi sökte och blev antagna till kursen som är ett samarbete mellan Uppsala och Gotland vilket innebär att vi får våra föreläsningar på Campus Gotland. Att få logga in på studentportalen igen efter ett antal år kändes härligt men samtidigt lite skrämmande. Skulle vi komma in i att läsa kurslitteratur, skriva vetenskapliga texter och lyssna på föreläsningar som vi sedan skulle reflektera kring? Det gäller att ha disciplin och ta ansvar för att litteraturen verkligen blir läst till rätt tillfälle samtidigt som vi fortfarande undervisar i vår vanliga vardag.

Onsdag den 21 september var det så dags för det första kurstillfället där vi fick träffa Eva Bergqvist, ansvarig från Gotland och Rickard Vesterberg kursansvarig från Uppsala.

Det var spännande att få möta de andra som går kursen och få gå in i en annan roll, den som student. Efter lite strul med videolänken från Uppsala så pratade Rikard om vikten att få struktur på handledarskapet. Att det är få tillfällen då vi som lärare har tillfälle att reflektera över vår egen undervisning. Handledarskap handlar inte om att visa goda exempel utan varierande exempel. Det är studenterna som ska göra resan och vi ska finnas där för att leda och stötta dem på deras väg.

Vi har sedan dess träffats vid två tillfällen till och det sista tillfället är i början av december. Hittills har vi båda känt att denna kurs har utvecklat oss i vår yrkesroll, vi har fått ta steget tillbaka och fått reflektera över vad vi gör i klassrummet, vad vi har för tankar och syfte med det vi gör. Litteraturen som är kopplad till kursen har varit relevant och intressant att läsa. Vi har fått många råd och tips på hur vi kan bemöta studenterna, men även fått bekräftelse på att det vi gör dagligen i vårt arbete är bra.

Vi kan varmt rekommendera kursen och att vi tillsammans hjälps åt att få flera människor att förstå det härliga och fantastiska yrke vi har.

Mona Norrby och Irene Pettersson, förstelärare, Högbyskolan