Ställ kollegorna på bordet

I den nyligen beslutade nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet finns tre fokusområden där varje fokusområde innehåller ett antal delmål. Fokusområde 1 heter Digital kompetens för alla i skolväsendet. Här är man tydlig med att all personal inom skolväsendet ska utveckla sin digitala kompetens. En del av den digitala kompetensen innebär att man är förtrogen med digitala verktyg och att man kan identifiera och bedöma relevansen av nya lösningar som möjliggörs av digitalisering och utveckla användningen av dessa. Digitaliseringen ger oss därför möjligheter att arbeta med andra saker och på andra sätt än tidigare. Här ligger den stora potentialen men också den stora utmaningen och det vill jag berätta mer om.

Varje termin har jag och Mikael Sjöberg IT-råd runt om på Gotland. Det innebär att vi träffar varje IT-råd, fyra för förskolan och fem för grundskolan, två gånger per termin för att informera om senaste nytt inom digitaliseringen i UAF. IT-rådet är även en möjlighet för dem som deltar att sprida goda exempel från sina verksamheter när de visar och berättar hur de arbetar med digitala verktyg och digital kompetens tillsammans med kollegor, barn och elever.  Beroende på var IT-rådet äger rum får vi ibland avsätta flera timmar för ett möte som tar en timme och därför föddes idéen till att använda Skype.

Skypemöte med Klinte/Sudrets skolområde

Tidsaspekten var viktig för deltagarna i IT-rådet Klinte/Sudrets skolområde när vi träffades tidigare i höstas och därför ville de pröva Skypemöte till decembermötet istället för att ha ett fysiskt möte. Att förbereda ett Skypemöte är väldigt enkelt. I och med att UAF använder sig av Office 365 finns redan möjligheten att bjuda in till Skypemöte, via Onlineversionen och på datorn i Outlook. Jag bjöd därför in alla medlemmar i IT-rådet för Klinte/Sudrets skolområde och igår träffades vi.

Mikael och jag satt i Visby medan de andra satt i Garda, Öja, Hemse och Havdhem, några använde iPad medan andra använde sig av dator. Efter att ha prövat Skype i en timme var alla överens. Vi vill gärna fortsätta med den här mötesformen framöver. Alla ansåg att det fungerade lika bra som att ha ett fysiskt möte och framför allt lyftes det fram att alla hade sparat tid. Ingen av oss behövde sätta sig i en bil för en timmes bilfärd för att sitta på möte ytterligare en timme och sedan ta bilen hem igen.

Jag slår därför ett slag för att fler av oss i UAF använder oss av Skype när avstånden mellan oss är långa och när digitaliseringen erbjuder oss ett enkelt och nytt sätt att mötas på. Vi spar tid, pengar och sliter inte i onödan på vår miljö eller på oss själva. Att ställa kollegorna på bordet visade sig vara väldigt lyckat och inte alls någon större utmaning.

Marie Andersson, IT-pedagog för förskola och grundskola, UAF