Engelskundervisning med Desperados, iPads och digitala lärresurser

När det börjar närma sig slutet av höstterminen och speciellt nära jul infinner sig känslan av att vara något av en desperado om du är lärare i åk 6. Det är underlag som ska bedömas och elevers kunskapsförmågor som ska gås igenom. Betyg ska sättas och nationella muntliga prov ska bedömas. Med en och en halv vecka kvar av terminen och med ett jullov för dörren så finns det snart tid för eftertanke och reflektion. Jag vet efter ganska många år i yrket att Desperados-känslan avtar så sakta och när januari kommer så står man i klassrummet redo för en ny termin.

I flertalet år har jag och mina elever i åk 6 arbetat kring samma tema. För varje ny årskurs försöker jag arbeta med de metoder och sätt som passar för att testa de olika förmågorna hos eleverna, så att det leder till en än mer rättvis bedömning av kunskapskraven. Med årets sexor ville jag arbeta digitalt så mycket som möjligt då det ligger i linje med mitt uppdrag som förstelärare.

Under senare delen av hösten har jag därför haft min undervisning i engelska med utgångspunkt i serien Desperados som finns på UR skola. Serien handlar om ett gäng unga basketspelare i England.

Tränaren Baggy söker nya spelare till sitt lag Desperados och Baggy kämpar hårt för att laget ska kunna stanna kvar i ligan. Till Desperados kommer Charlie som är en före detta lovande fotbollsspelare, Gabby, som tidigare varit kapten för ett flicklag och den stökige Kyle. Alla spelare är rullstolsburna och Baggys ledord är:

”You might think this is a basketball team. You’re wrong, it’s a way of life”.

Förutom kopplingar till läroplanen i form av centralt innehåll och kunskapskrav i ämnet engelska så arbetar vi med värdegrunden. Olika moraliska frågeställningar och värderingar, människors olika livsvillkor och förutsättningar beroende på hudfärg, handikapp och ett annorlunda utseende.

Serien består av tio olika episoder. Kring vart och ett av dem arbetar vi både muntligt och skriftligt. Jag varierar övningarna för varje episod, det här är en del av övningarna:

 • Svara på frågor både muntligt och skriftligt
 • Öva på glosor, både från episoderna och ord de behöver för att beskriva en karaktär från serien på utsidan och insidan
 • Arbeta med grammatik, t ex regelbundna och oregelbundna verb
 • Skriva sammanfattningar
 • Beskriva karaktärerna
 • Instruktioner av olika slag
 • Frågeorden: why, who, where, when, what, how

Mina elever har tillgång till varsin iPad och plattformen jag använde för distribuering och insamling samt återkoppling av material/uppgifter var Showbie Pro. Det fungerar som en gemensam mapp för klassrummet. Där finns det möjlighet via olika verktyg att skicka bilder, videor och dokument till elevernas mappar. Man arbetar muntligt och skriftligt både som elev och lärare med olika uppgifter och ger återkoppling i form av anteckningar eller ljudmeddelanden. Man kan också länka övningar på t.ex. Kahoot eller Kimstudies till elevens mapp så att allt finns samlat på ett ställe.

Dessa förmågor ville jag bedöma hos eleverna:

 • Hur eleven uttrycker sig i tal
 • Hur eleven uttrycker sig i skrift
 • Hur eleven tolkar och förstår tal och text
 • Hur eleven fungerar i samtal och vilken förståelse den har

Reflektioner

Det har krävts att varje elev har en egen iPad när vi jobbat på det här sättet. Det hade varit svårare att genomföra temat digitalt om vi behövt boka hela tiden. Du behöver också betalversionen av Showbie, Showbie Pro, för att kunna använda hela verktygsfältet.

Många elever tycker dessutom att det är bättre att läsa in svaren och jobba mer muntligt med övningarna och har uppskattat att den möjligheten funnits. Återkopplingen till eleverna har fungerat bra, det har varit smidigt att bara ha en iPad och inte en trave med skrivhäften. Eftersom allt material är taget ifrån nätet så behövs inga läroböcker och kopieringskostnaden blir minimal.

Websidor att använda:

www.kimstudies.com

https://www.pinterest.se/

www.lektion.se

Appar att använda:

Quizlet

Kahoot

Book Creator

Sara Kristiansson Friberg, engelsklärare med IKT-inriktning och förstelärare, Gråboskolan