Kollegialt lärande för elever

Jag undervisar sedan 30 år tillbaka i spanska på högstadiet, och jag ska berätta om hur mina elever har hjälpt varandra att utveckla sitt skrivande genom att använda padlet.

Sedan några år har vi på min skola arbetat med ”Staden” i spanska. Då jobbar vi med Madrid och med Visby. Arbetsområdet avslutas bl.a. med ett skriftligt prov där eleverna, utan hjälpmedel, ska skriva en text eller meningar på spanska om Visby.

För många elever är det svårt att uttrycka sig skriftligt på ett främmande språk. Om elever ska lyckas med sitt skrivande behöver de få input. Vi läser därför först en text om Visby på spanska. Eleverna svara på frågor på texten och jobbar sedan muntligt med frågor och svar. Vidare lär sig eleverna ord som behövs för att kunna prata/skriva om en stad.

Så småningom ska eleverna förbereda sig för skrivandet. De får då ett ”stödpapper” med substantiv, adjektiv och verb som passar att använda och de får faktauppgifter om Visby. Under några lektioner skriver eleverna och jag läser texterna och ger respons. Det som då händer är att medan vissa elever skriver en A4, skriver andra tre meningar.

I höstas tänkte jag att eleverna borde kunna lära av varandra. För att göra detta använde jag den ”digitala anslagstavlan” padlet. Jag sa till eleverna att de i padleten jag skapat skulle skriva in en lång bra mening i som de var stolta över. Då jag hade rättat texterna var de trygga med att dela med sig. Jag översatte meningarna till svenska och nästa lektion satt eleverna i grupper och läste meningarna och parade ihop dem med rätt översättning. De fick då ytterligare ett tillfälle att läsa/prata om Visby på spanska. Därefter sa jag till eleverna att de, om de ville, fick stjäla tre bra meningar från padleten och sedan fortsätta skriva på sina texter. Efter denna övning gick skrivandet lättare för samtliga.

När gruppen sedan några dagar senare gjorde provet utan hjälpmedel lyckades alla elever med sina texter. De elever som annars skriver mycket kortfattat, skrev längre och alla elever blev godkända.

Jag tänker att man även i andra ämnen kan göra på liknande sätt. Eleverna delar med sig av sina svar. De ser vad som kan vara enkla, utvecklade eller välutvecklade resonemang. De kan se hur andra tänker. De kan få se olika svar och diskutera vad som är rätt. Eleverna är anonyma när de gör det här, och det gör att de lättare delar med sig.

Så här såg elevernas padlet ut:

 

Länk till padlet:

https://sv.padlet.com

Marie Rosvall, lärare i spanska och svenska, förstelärare, Solbergaskolan