Med avsatt tid skulle jag…

Alla har vi väl haft den där känslan nån gång. På väg hem i bilen eller ensam vid kopiatorn. Då mörkret lagt sig och axlarna sjunker ner. Då dagen rusat fram mellan elevgrupper, ämnen, rastvakt, individanpassningar och planeringar till modersmålslärare för att dessutom toppa med ett par möten. Då du med en suck inför morgondagen får nöja dig med att improvisera eller kopiera.

Ni vet, känsla av att det är knökfullt i huvudet och ändå skrämmande tomt där faktiskt och det precis när morgondagen ska ses över. Då är det lätt att hamna i görandet istället för reflektion kring hur och varför vilket rimmar illa med Skolinspektionens framgångsfaktorer. Bland de slutsatser som Skolinspektionen tar fram utifrån forskning om framgångsfaktorer för skolor och elevers studieresultat tar jag speciellt fasta på dessa:

 • Elever vars lärare använder en bred arsenal av metoder och verktyg och sina goda ämneskunskaper i undervisningen, lär sig mer än elever vars lärare saknar eller inte fullt utnyttjar sin didaktiska och metodiska kompetens.
 • Elever vars lärare är tydliga ledare som utmanar, driver och skapar förtroendefulla relationer, lär sig mer än elever vars lärare inte ser det som sin uppgift att peka ut riktningen för elevens utveckling och erbjuda verktyg som kan leda eleven rätt.

I backspegeln kan jag se att mina tidigare uppdrag som Förstelärare hela tiden gått hand i hand med digitalisering. Det har varit en lyckad kombo, jag tycker det är utmanande och roligt att planera lektioner, variera dessa och anpassa med olika metoder och verktyg efter individ och grupp. Formerna för återkoppling har också utvecklats under tiden. Jag tycker om att förbättra och lära och jag brinner inte upp när jag är i ett flow och tillsammans med eleverna skapar givande, omväxlande lektioner.

Det här borde få vara vardag då det kan ta skolor från Good till Exellent för att tala Priospråk. Men för att komma dit räcker det inte med att “göra” och kasta ut en nog så bra stencil om det inte även föregåtts av reflektion om varför och hur. Skolutveckling måste få ta tid, vävas in i verksamheten och tjäna ett syfte på både organisation – och individnivå. Kollegialt lärande, arbetsglädje och högre måluppfyllelse kommer av bara farten!

Med avsatt tid skulle jag:

 • vilja vara delaktig ifrån “börja i bedömningen”, det vill säga,  utgå från Centralt Innehåll och Kunskapskrav och utveckla undervisningen med några pedagogiska verktyg för att inspirera och få syn på förmågorna. I rockärmen ska varje pedagog ha ett par enkla men smarta digitala verktyg att plocka fram när helst det passar.
 • visa elever och lärare hur de kan använda Quizlet för att träna begrepp och aktivt visa hur det kan utgöra ett språkstöd, inte bara för Svenska som Andraspråk och Modersmål – utan till ALLA oavsett ämne.
 • visa hur galet många möjligheter Quizlet ger till att träna ord och begrepp enskilt och i grupp nu med “Live” som ungarna älskar och det utan att jag som lärare måste skapa allt själv. Och icke att förglömma det inbyggda auditiva stödet för uttalsträning. Här kan man dessutom enkelt skapa ett prov direkt i Quizlet, med flera olika varianter och svårighetsgrader och sen genomföra det digitalt, till och med självrättat eller för att skriva ut som ett traditionellt prov
 • aktivera och låta eleverna upptäcka och använda sina Office365-konton för glädjen och smidigheten att arbeta i delade samarbetsytor och kunna ge utvecklande kommentarer kring arbetena, skapa egna enkäter och frågeformulär i Forms, göra snabba presentationer i Sway, redigeringsbara för alla med länkdelning
 • självklart visa Pearltrees och rekommendera andra att smidigt samla och strukturera “bra att ha ” men “inte vad du sökte just då grejer”
 • utbilda mig inom ramen för min tjänst i ovanstående då jag tidigare valt att arbeta i GAFE (Google Apps for Education) men ser massvis av möjligheter i det IKT-teamet och regionen nu valt att satsa på.
 • utveckla min digitala kompetensen samt nyttja min erfarenhet tillsammans med kollegor under förhållanden där vi har tid att sitta ner och konstruktivt se på lösningar ihop, till exempel kring delade dokument med säkerhetsaspekter
 • introducera Inläsningstjänst för ALLA elever, med inlästa läromedel och studiestöd på andra språk samt en del skönlitterära böcker. Det här betalar redan regionen för men nyttjas av allt för få.
 • arbeta aktivt för den röda tråden mellan stadierna gällande läsutveckling och hjälpmedel kring detta
 • visa kollegorna vad Nypon – och Vilja förlag erbjuder i form av elevuppgifter, lärarhandledning och facit till böcker som finns vid ILT
 • träffa enskilda elever eller mindre grupper av elever som behöver handledning i sina anpassade hjälpmedel och se till att de är rustade för att delta på sina villkor i klassrummet, alltifrån handhavande till att lägga till standardskrivare och alltid skapa det så att de kan komma åt dokumentet hemifrån
 • ha workshop för föräldrar om Schoolsoft och tillsammans med tolk då det behövs
 • lära ut Padlet, en lätthanterlig och användarvänlig samarbetsyta för att låta alla komma till tals eller få syn på förkunskaper och resonemang. Även utmärkt som återkoppling till dig som lärare för att veta om eleverna förstått målet
 • utveckla användandet av gemensamma planeringsverktyg för lärare för ökad struktur och översikt
 • ge exempel på en och samma webbtjänst som samlat flera av de verktyg du behöver dagligen, nämligen ClassroomScreen. En veckogammal bekantskap som redan klättrat i rang
 • slå ett slag för Todays Meet, ett chattrum där du kan övervaka diskussionen medan den fortgår och avsluta när du önskar. Max 140 tecken vilket kräver en del av skribenten
 • eller varför inte Answergarden . Du delar ut svarsforumet med länk eller Qr-kod och här förstoras högfrekventa svar. Man jobbar i realtid och kan på så sätt brainstorma ihop under tiden orden kommer upp Har du en blogg, kan du bädda in svaren som snygga ordmoln där eller lägga upp svaren på kanonen och använda som starter, sammanfattning eller bara rösträknare genom att hålla muspekaren över
 • starta upp och invitera till gemensam Solbergablogg för att belysa allt bra arbete vi redan gör
 • undersöka hur andra skolor använder ungdomarnas egna appar till förebyggande elevhälsoarbete
 • vilja ingå i en regional grupp för att ta fram några få verktyg med fokus på pedagogik. Detta för att öka likvärdigheten på våra skolor och möta de nya  kunskapskraven gällande digital kompetens
 • erbjuda tid för enskild sittning, workshops i alla ära men ibland behövs en riktig “hands on”
 • handleda Campusstudenter och göra skillnad för framtidens lärande och yrkets status, för vem tror att utveckling kan genomföras med vänsterhanden?

Men här valsar kopiatorn..

Pernilla Mattsson, svenska- SO- och förstelärare, Solbergaskolan