Modersmål från Australien

De senaste tre månaderna har jag tillbringat i mitt hemland Australien tillsammans med min familj. Vi har upplevt många spännande och berikande möten med människor runt omkring oss, och jag har undervisat engelska som andraspråk på University of Wollongong College. Här följer några reflektioner från min tid som för min egen del har lett till reflektion och förnyelse och ett sätt att hitta inspiration.

Jag har haft möjlighet att undervisa på tre olika kurser under den här tiden. Den första kursen var en intensiv förberedelsekurs för universitetsstudier där eleverna fokuserade på att skriva akademiska uppsatser och läsa avancerade texter. Kursen var 6 veckor lång. Här fanns mycket innehåll att gå igenom på kort tid. Min klass hade 19 elever med de flesta från Kina och andra från Nepal, Indien och Iran. Bedömning av elevuppsatser och prov gjordes gemensamt och alla elevuppsatser som fick icke godkänt betyg bedömdes av upp till tre olika lärare för att kvalitetssäkra resultaten. Detta gemensamma arbete kring betyg och bedömning upplevs som en trygghet när man vet att mycket hänger på elevernas resultat, framförallt avgörs om språkkunskaperna räcker för att börja universitetsstudier eller inte. Kursmaterialet fanns redan på universitetets lärplattform och det fanns Powerpoint redovisningar, arbetsblad, inlämningsuppgifter och bedömningskriterier. Alla lärare satt tillsammans i grupper och standardiserade bedömning av elevernas forskningsuppsatser innan man själv betygsatte sin egen grupp. All standardisering skedde för att kvalitetssäkra kursinnehållet. Det fanns 15 klasser med samma kurs och jag hade även lektionsbesök av den ämnesansvariga som bedömde att min undervisning höll måttet. Arbetstempot var otroligt snabb för både eleverna och lärarna och här fanns inte tid till reflektion. Utöver undervisningstillfällen som var 4 timmar per dag så kunde eleverna boka individuella konsultationer med lärarna upp till tre timmar i veckan. Det var ett stort firande vid avslutningen av kursen med fina intyg och tal.

Den andra kursen jag höll i var General English där jag hade elever från Japan, Italien, Saudiarabien och Kina. Även här hade klassen 19 elever, mer än den optimala storleken för andraspråksinlärning som anses vara 18. Här var jag med om en hel dag då alla 95 elever satt sina kartläggningsprov. Även här var jag imponerad över det stora antalet kollegor som frigjordes för att delta i kartläggningsprov, både genomförandet men även bedömning som gjordes gemensamt efter lunch. Under tiden eleverna gjorde sina läs-och skrivprov var vi ett team lärare som hämtade enskilda studenter för muntliga prov. Dessa betygsattes enligt kriterier och eleverna gick tillbaka till provsalen efter en kort stund. Syftet var att kartlägga deras muntliga nivå men även att välkomna alla till Australien individuellt, som var minst lika viktigt att göra. Undervisning var 4 timmar per dag och kursen utgick från en lärobok ‘World English’ med TED talks och annat intressant innehåll. Det som förvånade mig var arbetstempot som även här var mycket snabbt. Vi läste två kapitel i läroboken varje vecka och elevernas förmågor i tal, skrift och grammatik bedömdes formativt veckovis. De flesta elever var i Australien under en månads tid så klassen fick även delta i många studiebesök till den botaniska trädgården i Wollongong, en dag i Sydney och surflektioner på North Beach. Givetvis blev aktiviteter en startpunkt för många diskussioner och återberättelser i klassrummet baserade på Reading to Learn, som vi använder i modersmålsundervisning på Gotland. Vi hade även en timmes gemensam idrott varje vecka och jag blev förvånad över att alla elever från så många kulturer deltog i idrottspassen. Detta upplevdes som ett positivt tillfälle för gemenskap i ett annars högt studietempo. Även denna kurs avslutades med stort firande med bl.a. filmvisning och popcorn för över 100 elever i en universitetssal följt av utdelning av diplom och foton.

Den sista kursen jag har haft var en Study Tour av 14 högstadieelever från Japan som kom till Australien bara för en vecka! Syftet var att fokusera på kommunikation och att ha roligt. Varje dag innehöll 3 timmars undervisning i klassrummet följt av studiebesök eller aktiviteter: australiska djur följt av djurparken, australiska idrotter följt av att prova på olika sporter, australisk geografi och Aboriginer följt av aboriginsk målning och sedan avslutning med australisk mat, frågesport, musik och spel följt av intyg som presenteras och fotografering. Den här kursen var annorlunda då det inte fanns någon bedömning alls. Jag har haft lärare från Japan med i klassrummet som har filmat delar av lektioner som lagts upp på skolans hemsida.

Sist men inte minst har jag även haft förmånen att fjärrundervisa gymnasieeleverna med engelska som modersmål härifrån. Visst låter det modernt och tekniskt? Det är det! Vi är många modersmålslärare som fjärrundervisar eleverna på ön och om man baserar sig i Visby eller Sydney spelar mindre roll, förutom tidsskillnaden som skiftar mellan 8 och 10 timmar (vinter och sommartid). Så när eleverna ansluter sig till den digitala klassrum på Gotland klockan 8.00 så sitter jag på kvällen klockan 18.00 och möts med hjälp av Adobe Connect. Nu har vi utvecklat programvaran och kommer att använda Zoom framöver som erbjuder många pedagogiska möjligheter. Det har varit lärorikt att kunna köra på riktigt från andra sidan jordklotet och faktiskt fungerat överraskande bra.

Jag skulle kunna skriva massor om den här tiden men plats finns inte här för det, men visst är det spännande och berikande att ta ett kliv utanför det man är bekant med. Jag uppmanar alla att göra samma sak – även genom att besöka en annan skola kan man öppna sina ögon för nya sätt att arbeta.

Megan Johansson, förstelärare i modersmål (engelska)