Inför den stundade skollagsändringen om obligatorisk prao, som införs 2018-07-01, ligger vi bra till när det gäller praoarbetet inom Region