Prao på Gotland

Inför den stundade skollagsändringen om obligatorisk prao, som införs 2018-07-01, ligger vi bra till när det gäller praoarbetet inom Region Gotland. Till skillnad från ca 20% andra svenska kommuner har vi behållit och även utvecklat praon i vår kommun.

Vi har sedan länge en praktiksamordnare, anställd på heltid, som jobbar med att hitta och bibehålla kontakter med praoplatser runt om på Gotland. Till sin hjälp har praktiksamordnaren en webb-baserad plattform där platserna läggs in och eleverna kan gå in under respektive praovecka och titta på vilka platser som finns. Denna plattform kommer utvecklas och bland annat kommer man i framtiden även kunna hitta studiebesöksplatser via den.

Vårdprao – ett exempel på hur vi jobbar

Inom Region Gotland har det utvecklats en grupp-prao mot vård- och omsorgsyrken, som praktiksamordnaren planerar och anordnar årligen. Vårdprao-veckan erbjuds till elever i år 8 under fyra utvalda veckor under vårterminen varje år. När platserna inte fylls erbjuds även elever på introduktionsprogrammen på gymnasiet att vara med på vård-praon. Denna vecka ska ge en bred bild över olika sorters yrken som finns inom vård och omsorg. Förhoppningsvis väcks intresset bland eleverna att hitta sitt drömyrke och kanske ökar intresset att söka sig mot vård- och omsorgsprogrammet eller liknande gymnasieprogram. Gruppen består av 8 elever och en handledare varje gång.

Vårdpraon kan ha olika upplägg, men i stora drag får eleverna vara med om detta :

  • genomgång av sekretess, information om bl.a. hygienregler och en rundvandring på lasarettet.
  • besök på olika avdelningar bl.a.  A4 Strokenheten,  Mikrobiologen, Fyslab, MTA (Medicinsk Teknisk Avdelning), IVA (Intensiven) och Röntgen.
  • även praktiska inslag får eleverna vara med om: exempelvis möta en klinisk farmaceut (detektivarbete kring läkemedel), träffa en sjukgymnast och en arbetsterapeut, göra praktiska övningar på KTC (Kliniskt Tränings Centrum).
  • åka iväg till Falck Ambulans AB (får se både ambulans & helikopter).
  • praktiskt öva på hjärt- och lungräddning (HLR).
  • studiebesök på Vård- och omsorgsprogrammet på Wisbygymnasiet.
  • studiebesök på individ- och familjeomsorgen, Ungdomsgruppen.
  • studiebesök på verksamhet för personer med funktionsnedsättning, “Daglig verksamhet”.
  • besök på Pjäsens äldreboende.
  • besök inom äldreomsorgen – Korttidsenheten. Resursteamet berättar (på Korpen).

De som leder vårdpraon är Marianne Ekedahl och Annica Rieem, som båda jobbar med prao-samordning. Skulle din arbetsplats vilja erbjuda praoplatser eller vill du kontakta dem? Maila då [förnamn].[efternamn]@gotland.se.

Just nu håller Marianne på att utveckla en liknande grupp-prao mot Region Gotlands 220 olika yrken och/eller en teknik-prao. Även plattformen för praoplatser (samverka.nu) utvecklas just nu under 2018/19 med fler funktioner.

Susanne Svensson, Verksamhetsutvecklare skola/arbetsliv, Arbetsmarknadsenheten


Referenser

Råd och vägledning för prao

Samverka.nu