Hör och härma!

Läromedlens bilder är rena guldgruvan för språk- och kunskapsutvecklande övningar. Det skapar en förförståelse för innehållet och tränar uttal av nya ord och formuleringar. Man kan jobba flera lektioner med bara bilden som utgångspunkt innan man påbörjar själva texten. Dessa övningar kan göras på alla nybörjarspråk och jag gör det själv ofta i svenska som andraspråk.

Vad ser du på bilden?

Gruppera i 4-grupper med ett vitt papper alternativt en iPad i mitten. Låt varje grupp ta reda på glosor som de ser på bilden och skriva upp på målspråket genom att använda lexikon. De får fem minuter och det kan göras som en tävling, vem hittar flest? Flerspråkiga elever tar sin egen iPad och söker på sitt modersmål för att få fram det svenska ordet.

Grupperna talar sen i tur och ordning om vilka glosor de hittat. Läraren samlar dem på en ordlista på tavlan och låter sedan eleverna härma efter med körläsning. Kom ihåg att använda obestämd artikel vid varje substantiv (en bil, ett träd). Om något är utmanande att säga be dem säga det högt minst tio gånger, alla samtidigt men i egen takt. Detta får ta tid! Hör och härma!

Jag ser en sak, vad ser du?

Nästa övning: Jag modellerar först och säger: Jag ser en bil, vad ser du? Skicka frågan vidare till en i gruppen genom att lägga en sak (litet gosedjur eller en penna) vid den personen. Be den upprepa meningen enligt ditt mönster; Jag ser ett träd, vad ser du? De ska sitta ganska tätt och prata med varandra genom att fråga och svara på vad de ser och skicka saken och frågan kors och tvärs i gruppen. Utmana dem att göra det snabbare och snabbare.

Inget är uppskrivet förutom orden på tavlan. Det är nyttigt att höra och härma, ingen ska läsa innantill i den här övningen. En del elever vill envisas med att skriva upp mönstret – försök att peppa dem till att lita på sin förmåga att minnas mönstret som ju upprepas hela tiden. Jag ser…, vad ser du? Gör det svårare genom att lägga till färger: Vad ser du? Jag ser en grön bil, vad ser du? Jag ser ett brunt träd, vad ser du?

Bilden är tagen av tagen av Anette Hölttä och mannen på bilden är studiehandledare i arabiska Lahouari Sadoui

Var är jag?

I nästa övning tränar vi prepositioner. Det följer samma upplägg med att lista glosorna på tavlan; under, över, bakom, på, över, i, framför… Vi tränar tålmodigt på uttalet enligt samma mönster som innan. Rita och beskriv prepositionerna för att vara extra tydlig. Hör och härma! Ge också tid till att träna prepositionerna på exempelvis Quizlet.

Sen modellerar jag genom att ta fram en stol, ställa mig framför och fråga; var är jag? De får höra mönstret och ska svara; du är framför stolen. Dela 4-grupperna till två par och låt dem göra övningen själva med kropp och stol. Var är jag? Du är bakom stolen. Här brukar det bli livat när alla ska visa att de kan komma under stolen men låt dem hållas bara de pratar målspråket och håller sig till mönstret.

Var är vad?

Gå tillbaka till 4-grupperna och arbete med ord och prepositioner samtidigt. Eleverna ska nu hjälpas åt att skriva ner påståenden med bilden som utgångspunkt. Be dem smyga in en lögn bland alla påståenden. Bredvid bilen finns ett hus. Framför huset finns en katt. Under trädet finns en blomma. Gruppen ska sedan träna sig i att säga sina påståenden högt i kör, läraren stöder där det behövs. Sist redovisas högt för alla och de får hänga med och säga om det är ett sant eller falskt påstående.

Hör och härma

Dessa övningar ska naturligtvis anpassas efter gruppen men körläsningen och härmandet är viktigt och utvecklande för alla, starka som svaga. Att uttala i grupp är mycket lättare än att göra det själv med risk att det blir fel. Uppmana till tolerans och påpeka att vi tränar uttal men tävlar inte.

Så småningom börjar vi med texten som hör till bilden. Eleverna är då mer bekanta med vokabulären och uttalet vilket gynnar fortsatt språkutveckling. Det kan vara lockande att starta med texten först, man kanske känner sig stressad över att man inte ska hinna med. På detta sätt övar man glosorna först och ger alla elever en chans att hänga med redan från start.

Anette Hölttä, lärare i svenska som andraspråk, Solbergaskolan


Referenser

Länk till Quizlet