Dictogloss – ett exempel

Jag gillar verkligen Dictogloss! Det är ett bra arbetssätt för att förstå läromedelstexter med utmanande innehåll. Det gynnar alla elever eftersom de själva formulerar om ursprungstexten så att de förstår. Här kommer ett exempel från en svenska som andraspråkslektion med en faktatext. Eleverna håller på med Sveriges fjällandskap i NO-undervisningen och då passade jag på att jobba med just den.

Dictogloss med NO-text

Jag inleder med att prata om genren faktatext och eleverna får spåna muntligt om vad som skiljer en faktatext från en annan genre, exempelvis en insändare. Har de läst faktatext nån gång? Vilka? Vad har de för syfte? Vad handlade den om? Är det sant det som står? Hur vet man det?

Ord och begrepp på tavlan

Jag hade valt ut några begrepp i texten som eleverna skriver av i sin skrivbok. Vi pratar kring dessa ord och tillsammans kommer vi överens om synonymer eller bilder som kan förtydliga. Kanske fylls den på när jag sedan läser texten högt.

Anteckna själva

Nu är det dags för själva texten. Eleverna ska anteckna vad som är viktigast. Först modellerar jag så att alla förstår vad de ska göra. I det här fallet läste jag första raden i en faktatext om Sveriges fjällandskap. ”En fjärdedel av Sveriges yta består av fjällandskap”.  På tavlan skrev jag ¼ Sverige och bad eleverna göra detsamma i sin skrivbok. Jag ritade ett fjäll. Jag förklarade att jag nu hade antecknat det viktigaste i den meningen. Poängtera att anteckningarna är bara för dem själva, det behöver inte vara snyggt, vi ska renskriva sen. De behöver i det här läget inte heller förstå allting eller stava rätt, de ska anteckna det de uppfattar.

Sen fortsatte jag att läsa i ganska långsamt tempo medan eleverna antecknade det de anser är det viktigaste. När man kommer till de begrepp som vi gått igenom kan man påminna om att det redan finns i deras bok.

Återskapa texten i grupper om 4

Till sist är det dags att återskapa texten tillsammans. Alla anteckningar är nu viktiga och alla har något att bidra med antingen från sitt eget minne eller från det man skrivit. Sätt en tidsram, kanske kan 15 minuter vara lagom beroende på textmängd. Påminn om att de begrepp som stod på tavlan från början ska vara med i texten och att allas anteckningar är lika viktiga. Nu börjar själva språkjobbet. Jag tycker det fungerar bäst om alla i gruppen skriver men självklart kan en elev skriva i exempelvis Ipad och sedan dela med resten i gruppen. De ska nu formulera meningar tillsammans till en följsam faktatext om ämnet. De ska diskutera och komma fram till vad som passar bäst. Vad kom först? Vad finns i anteckningarna? Vilken formulering passar bäst? Ofta vill eleverna här fråga läraren men guida dem i att lita på sig själva. De ska inte heller googla efter mer fakta utan har bara anteckningar och begreppslistan till sin hjälp. Det är språkarbetet, deras diskussioner om språket som är i fokus, inte fakta i sig.

Redovisa sin text i helklass

Nu ska alla grupper i tur och ordning läsa upp sin text. Övriga i klassen ska bara lyssna, inte ändra något i sin egen text, bara lyssna. Jag brukar låta eleverna gå fram till tavlan gruppvis så blir det lite retorisk träning på köpet. Alla i gruppen kan säga ett par meningar. Lyssnaren får alltså höra samma saker flera gånger men formulerade på olika sätt. Kanske får de höra olika fakta men det ska snart redas ut. Det är faktiskt bra om de har olika uppgifter, då blir det ytterligare ett inlärningstillfälle på slutet.

Arbetet avslutas

Läraren läser ursprungstexten en gång till fast snabbare denna gång. Eventuella faktafel rättas nu av grupperna själva och alla går därifrån med en text som de begriper och som är skapad av dem själva. Eleverna sparar naturligtvis texten till kommande lektion då läraren igen kan ta upp tråden. Förförståelsen är mycket högre efter en dictogloss det kan jag lova.

Använd dictogloss i helklass eller i små grupper och i alla ämnen. Jag gjorde denna gång med sva-elever och vi skrev texten tillsammans på tavlan, det behövde just den här gruppen. Man kan modifiera, göra svårare eller lättare – bara man testar! Jag lovar att ni blir fast! Fokus ligger på språkets användning, eleverna samarbetar, de är aktiva och det bästa av allt – de pratar om ämnets språk samtidigt som de når en högre förståelse. Fantaboulus if you ask me!

Anette Hölttä, lärare i svenska som andraspråk, Solbergaskolan


Referenser

Dictogloss – ett språkutvecklande arbetssätt (2005)

Dyrkade Dictogloss på Solbergakollegor