De Svenska Historiedagarna 2018

Sedan drygt femton år arrangerar Svenska historielärarföreningen seminarier, föreläsningar och debatter i vitt skilda ämnen för intresserade och invigda. I år hade turen kommit till Visby och Wisby strand som fredag och lördag den 5 och 6 oktober stod för arrangörskapet.
Gotlands museums Lars Krutow inledde dagarna med att tillsammans med två musiker spela säckpipa och berätta om den svenska traditionen kring detta instrument.

Ett föredrag om den svenska försvarets moderna historia från murens fall till i dag och funderingar och resonemang kring framtiden av förre ÖB:n Sverker Göransson fångade de drygt 650 deltagarnas intresse. Göransson fick äran att förklara De Svenska Historiedagarna för invigda.
Regionfullmäktiges ordförande Bo Björkman hälsade deltagarna välkomna till Gotland med en beskrivning av allt det fina som vi gotlänningar har att vara stolta över och den framtidstro som finns på ön. Han uppmanade besökarna att ta tillfället i akt att röra sig i världsarvsstaden Visby.

Efter den gemensamma förmiddagen väntade lunch och sen var det timmeslånga föredrag i diverse ämnen med historisk anknytning. Själv valde jag att lyssna på journalisten Niclas Sennerteg som redogjorde för sin bok om finska inbördeskriget. En för många en bortglömd del av vårt grannfolks historia som under tre månader våren 1918 drabbade Finland då runt 40 000 medborgare mördades i ett kort men blodigt krig.

Därefter valde jag att lyssna på ett seminarium om kvinnohistoria eller genushistoria som ju är ett vanligare sätt att benämna det numera (även om det finns en distinktion mellan dem). Här samtalade Eva Bonde, chefredaktör för Historiskan, ett magasin som lyfter fram kvinnor i historien, med genushistorikern, docent Helena Bergman.

För min del avslutades fredagens föredrag med ett udda men väldigt intressant ämne som presenterades av Michael F. Scholtz, professor i modern historia vid historiska institutionen i Uppsala. Från svenskhetspropaganda till krigsaktivism löd rubriken och beskrev Sveriges neutralitetspolitik under andra världskriget sett genom de tecknade seriernas ögon, en fascinerande, kul och udda presentation.

På kvällen bjöds mingel i Fornsalens lokaler.

Lördagen fortsatte med fler intressanta föredrag. Mao i Sverige, där Ingrid Dunér doktorand i ide-och lärdomshistoria vid Lunds universitet, berättade intressant och initierat om 1968-rörelsens relation till den kinesiska kommunistledaren Mao Tze Dongs ideologi lockade och givande.

Rubriken Gotlands militärstrategiska betydelse igår och idag kittlade. Den tidigare chefen för Gotlands regemente, generalmajor Karlis Netetniecks, skissade skickligt upp öns betydelse sett över tid från Krimkrigets dagar fram till i dag.

Var passar bättre att prata om NATO än på Gotland? inledde retoriskt Ann-Sofie Dahl, docent i internationell politik vid Köpenhamns universitet, sitt anförande. Dahl byggde sitt spännande föredrag utifrån sin bok Nato, historien om en försvarsallians i förändring där hon redogör för organisationens historia, i dag och i framtiden.

Dagarna avslutades med bankett i Wisby Strands vackra lokaler.

Tack till grundskolechefen Torsten Flemming som med ekonomiska medel såg till att vi var så många som fick möjlighet att delta. De rektorer, i undertecknads fall, Kerstin Andersson, Ted Kahlbom och Erik Rudstedt, som förstod vikten av att vi lärare gavs ledighet till de givande dagarna är också värda att uppmärksamma.

Summeringen är ”DETTA var fortbildning värt namnet och väl investerade pengar.”
Nästa år ses vi i Helsingfors…

Martin Bogaeus, förstelärare SO, Solbergaskolan


Referenser

De Svenska Historiedagarnas webbplats