Musikens roll i våra liv

Jag heter Emily Åhlén och är musiklärare på Alléskolan i Visby. Där undervisar jag åk 3-6 i musik. Årets femmor har precis avslutat ett arbetsområde där de reflekterat över var det finns musik omkring dem och hur den påverkar människor. Jag har funderat mycket kring hur jag ska väcka nyfikenheten och medvetenheten hos mina elever, när det handlar om musikens påverkan. I den här texten berättar jag om ett upplägg som jag har förfinat genom åren och som verkligen gått hem hos eleverna.

I LGR 11 betonas ofta att eleven ska reflektera och resonera kring olika saker. Så även i musikämnet. I kunskapskraven för åk 6 står det att ”eleven ska kunna uttrycka sig på ett enkelt/utvecklat/välutvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur kan påverka människor”.

Jag har funderat en del kring hur man jobbar med elevernas medvetenhet om musik. De flesta tar musiken för givet och vet inte hur de påverkas av musik när jag frågar dem på lektionerna. När jag berättar vad jag själv erfarit eller hört studier kring lyssnar de snällt och nöjer sig med min bild. Så för att väcka deras egen medvetenhet och nyfikenhet har jag utvecklat ett undersökande arbete i form av en hemuppgift med plats för korta anteckningar i en musikdagbok.

Innan jag delar ut den har jag flera förberedande lektioner. Jag frågar dem t.ex. om de brukar ha musik på när de städar eller tränar. Vi resonerar kring vad det blir för skillnad med och utan musik. Jag frågar om det brukar vara musik på i väntrum eller i affärer? De har olika erfarenheter. Jag berättar vad jag vet om musiks påverkan på konsumenter i en affär t.ex. Det väcker nyfikenhet.

Vid en lektion får de placera sig vid ”smileys” som visar olika sinnesstämningar under tiden som jag spelar upp olika musikstilar. Det hjälper dem att känna efter hur de upplever musiken. Det brukar bli flera olika sinnesstämningar på samma musikexempel, vilket visar att vi är olika och upplever olika. Det engagerar dem och de kan börja berätta om vad de gillar och inte och försöka hitta förklaringar till varför det är så.

Sedan är de redo för att skärpa hörseln och fälla ut öronen under en vecka eller två för att observera hur mycket musik de har om kring sig. På deras dagbokspapper finns tre kolumner för varje dag. ”Tillfällen med musik”, ”Hur påverkade musiken situationen” och ”Hur hade det varit utan musik”. Uppgiften blir att skriva en kort notering varje gång de hört musik under en dag och reflektera över musikens roll.

Eleverna skriver t.ex.

VeckodagTillfällen med musik Hur påverkade musiken situationen?Hur tror du att det hade varit utan musik?
MåndagOväsen på radionStressad och på dåligt humörLugnt
 Skol-DM på GutavallenRoligare stämning
Man blev taggad för sina grenar
Jag tror att det hade blivit tråkigt att bara sitta och vänta
 I bilenDet var roligt, skönt och mysigtDet hade varit jättetråkigt
 När jag var hos en kompis och lyssnade på musikDet var roligt och vi sjöng ocksåTyst
Tisdag  

Under veckan som eleverna är på ”lyssning” efter musik i vardagen haffar jag dem så ofta jag kan för att fråga hur det går och svara på frågor och funderingar. Det är jätteroligt att höra om deras upptäckter.

På redovisningsdagen kommer de med sina dagboksanteckningar och ska redovisa vad de lagt märke till. I år gjorde jag det i form av en Kahoot för att visualisera hur olika våra musikupplevelser är. Vi stannade och tittade på staplarna efter varje fråga. De reflekterade och delade med sig av sina upplevelser.

Efteråt fick de tillägga sådant som inte kommit med bland frågorna. ”Jag blir så lugn av att ha musik på när jag sover” sa någon. ” Jag med” sa en annan. Vi andra funderade. ”Har ni musiken på när ni sover?” ”Ja, för när man väl har somnat kan man ju inte stänga av”

Nöjd och glad över att ha fått igång årets femmor i att reflektera kring musikens roll och påverkan i deras liv ska jag nu ge mig i kast med att prata vidare om filmmusik och musik i reklam. Och nu vet jag att de är uppvärmda i att prata om musikens påverkan. Det är inte annat än att jag kan ha det väldigt roligt på jobbet!

Emily Åhlén, musiklärare, Alléskolan


Referenser

Länk till Kahoot