Rapport från SETT syd 2018

Pedagogiska IT-mässor som slutar på “ETT” är något som tycks kommit för att stanna. Trenden började med originalet BETT (British Educational Training and Technology) i London som såg dagens ljus 1985. Den inträffar i slutet av januari varje år och lockar pedagoger från hela Europa. Med tiden har den blivit i det närmaste ogripbart stor. SETT i Stockholm som inträffar i mitten av april på Kistamässan i Stockholm började 2012. Raskt därefter kom SETT syd med start 2014. Denna går av stapeln runt vecka 44 på Malmömässan.

Malmömässans entré

Som Apple Distinguished Educator och även certifierad pedagogisk konsult (APLS (Apple Professional Learning Specialist) i Apples ekosystem, har jag jobbat på flera av dessa mässor. Nu senast deltog jag i SETT syd som i år var 18-19 oktober. Fokus för mig i år var satsningen Alla kan Koda, ett magiskt bra material från Apple som innehåller både undervisningsmaterial och lärarhandledningar för kodning från absoluta början i förskolan hela vägen upp till seriös App-utveckling på gymnasiet/högskolenivå.

I Region Gotland – där elever i F-9 har iPad och gymnasieeleverna har MacBook – har vi det väldigt väl förspänt för att använda materialet. Detta eftersom tanken är att man börjar att arbeta med Tynker i F-3 på iPad för att sedan gå vidare i Swift Playgrounds i 4-9, även det på iPad. På gymnasiet går man sedan vidare med App-utveckling i den professionella utvecklingsmiljön Xcode som används på macOS för att utveckla appar för iOS, macOS, tvOS och watchOS. Materialet som riktar sig till grundskolan är så väl utrustat med material att även den pedagog som aldrig själv kodat kan använda materialet för att undervisa sina elever i programmeringens grunder. Materialet i App-utveckling för gymnasiet kräver dock god kunskap i programmering på förhand  av den som skall undervisa.

Ett utmärkt exempel på hur man ytterligare kan öka motivationen både för pedagoger och elever är hur man från Swift Playgrounds kan styra robotar, drönare, robotbollar, etc med hjälp av kod. Även här finns i Swift Playgrounds mycket gediget material för elever och pedagoger att använda. Under mässan diskuterade jag t ex med en av Lego Mindstorms representanter hur vi skulle kunna arrangera en aktivitet runt Lego-robotar och Swift på Gotland där intresserade pedagoger från alla stadier skulle kunna delta.

Senare under hösten hoppas IT-pedagogerna på grundskola och gymnasium att gemensamt kunna arrangera och bjuda in till en sådan aktivitet. Tanken är att vi tillsammans med representanter från Lego Mindstorms skall träffas och ha en Workshop runt hur vi kan använda Swift och Lego-robotar i undervisningen. Om intresse finns kan vi givetvis gå vidare på detta spår och ordna fler workshops.

Några förslag på innehåll i kommande workshops:

  • Grunderna i Swift Playgrounds (Intro och Lär dig programmera 1)
  • Objektorienterad programmering i Swift Playgrounds (Lär dig programmera 2 och 3)
  • Koda externa enheter med Swift Playgrounds (Sphero Bolt, Parrot Mambo, Skoog, Dash)
  • Intro till App-utveckling med Xcode (kan byggas på med flera pass anpassat efter ambitionsnivå)

Givetvis är de som är intresserade av programmerings med Swift välkomna att kontakta mig för utbyte av ideér och erfarenheter. Jag bistår gärna med tips och tankar om det kan vara till någon hjälp.

Anders Randler, lärare i matematik och programmering samt IKT-pedagog, Wisbygymnasiet
(anders.randler@edu.gotland.se)

Referenser

Apple Distinguished Educator

APLS (Apple Professional Learning Specialist)

Alla kan Koda

Tynker

Swift Playgrounds

Xcode