Läs högt och lyssna aktivt, del 2

I det här inlägget beskriver jag hur delade dokument gynnar läsförståelse och hur digitala redskap låter hela gruppen vara aktiv och ställa frågor kring texten. Det höjer engagemanget och det förenar läsupplevelsen och jag vill påstå att det också ökar förståelsen för olikheter.

I tidigare inlägg har jag skrivit om hur jag jobbar med att få eleverna på tå, på helspänn då jag högläser och hur jag kom till insikt med att jag måste hitta aktiviteter som gynnar läsförståelse i helgrupp. Vi har helt enkelt inte råd att låta en enda unge dröna sig igenom lektionen.

Det hela är mycket enkelt. Enkelt att genomföra och enkelt att planera. Eleverna fattar snabbt och det brukar inte vara något problem att få fart på dem. Alla tränar dessutom utifrån sin nivå samtidigt som det ger mig god inblick i elevens förmåga att förstå, tolka, resonera och kommentera centralt budskap samt beskriva sin egen läsupplevelse då de gör sammanfattningar av innehållet. Du får med flera kunskapskrav med andra ord.

Hur gör jag då?

Nyckeln är delade dokument och ett slags brevväxling om texten de lyssnar på, se mallen nedan. Jag läser en bit och ger sen tid för ”brevväxling, eller skriftligt prat ”. Även då svaren och bakomliggande orsaker är uppenbara för den ena eller båda fyller arbetssättet en funktion. Det är nämligen en sak att lyssna och förstå. En annan sak, att ikläda sig en annan persons roll och sätta ord på känslor och ställa frågor kring händelser och karaktärer.

Frågorna samt uppgiften att utveckla varför man vill veta det man frågar om ger möjligheter till djuplodande diskussioner i brevform. Lite vid sidan av mellan två klasskamrater, förtroligt i bästa fall och ändå inte, för de pratar om texten men kan stöta och blöta egna tankar. Förhoppningsvis får de också med sig ökad förståelse för olikheter i vardagen.

  • Skapa ett dokument, gärna med startmeningar om det är första gången eller som en stödstruktur, liknande den nedan.
  • Dela ut en kopia var till dina elever i den plattform du är bekväm med. (Det går att mejla ut men ger merjobb när du ska samla in och dokumentera vid inlämning)
  • När de skrivit ber du dem dela med en klasskamrat som du utsett. Den hamnar då i mejlkorgen hos respektive och sen är brevväxlingen igång.
  • Viktigt är att avsätta bestämd tid och lägga undan enheten medan du läser vidare till ett nytt stopp.
  • Jag jobbar både i Office och G-Suite beroende på grupper. I G-suite som du når via Schoolsofts Edu har du ett smidigt system via app-rutan till Classroom där du skapar ditt ”digitala klassrum” och bjuder in eleverna genom att dela ut en kod eller länk till det klassrummet.
  • Via Office 365 kan man använda Klassanteckningsboken i OneNote. Den utforskar jag ännu.

Att koppla text till tanke kan göras vid olika typer av texter för att engagera och få syn på lärande. Vi har via Inläsningstjänst mött Anne Frank – ett liv en berättande text som leder fram till det vi idag känner som oundvikligt men som också väver in fakta. Boken tar en dryg timma och de lyssnade själva vid flera tillfällen då den låg som en extrauppgift.

Vi arbetar på liknande sätt med den och ska ge / få återkoppling av kamrat ännu. Jag har dock ställt kontrollfrågor här och hela dokumentet ska vara klart innan de byter med någon annan. Då och då finns uppgiften att välja citat och motivera valet. Det tränar dem att knyta an till texten och till sig själva med bakgrund av en ruggig händelse och det berör dem på djupet (se mallen direkt under). Min kommentar ses som en liten pratbubbla till höger. De två tomma kolumnerna finns till för återkopplingen.

Det är ett möte med texten när den är som bäst! När orden tränger sig in och förhoppningsvis skapar goda demokratiska samhällsmedborgare. Läsförståelse på djupet!


Arbete med Anne Frank – ett liv. Boken blandar delar av den klassiska Anne Franks dagbok men knyter också an till historia och faktatext.


Ur Brorsan är kung och elever i åk 5 som brevväxlar


Brorsan är kung – av Jenny Jägerfeld

Pernilla Mattsson, svensk- och SO-lärare, Solbergaskolan


Referenser

Video: Dela ett dokument i Word

Läs högt och lyssna aktivt (del 2) på Solbergakollegor