Surdegen blev spontan-rap

Kanske är du någon som aldrig har någon surdeg liggandes, varken på jobbet eller hemma. Men jag har haft en surdeg som har legat och jäst enormt länge i mitt klassrum.

Under nitton år har jag då och då och fått frågan ”varför har vi bild?” av mina högstadieelever (med mer eller mindre intresse). Och då har de inte syftat på målet för lektionen eller momentet utan på lång sikt. Om man ska bli sjukgymnast, polis eller advokat i framtiden, vad ska man då ha bild till?

Eleverna har velat koppla ihop dagens aktiviteter med sitt liv om tjugo år, och såklart är det en del av vårt arbete att få eleverna att förstå denna koppling även om det daglig dags mest pratas om kortsiktiga mål, som lektionsmål och kursmål. Och varje gång jag har gått igenom syftet med bildämnet på lång sikt så har jag tänkt att detta måste jag synliggöra mer i klassrummet.

När jag har varit i olika klassrum har jag aldrig sett detta uppsatt, men vi är proffs på att visa kunskapskrav, förmågor och tips för utveckling. Så en dag hände det, jag satte mig ned och designade en plansch med ”varför har vi bild?”… jag fick snabbt tänka om, för det fick inte plats på en plansch utan blev sjutton korta texter istället. Så efter många, många år, fick nedanstående texter komma i dagen. Självklart hade jag kursplanen att hålla mig till men även läroplanen i vidare bemärkelse, vi ska ju arbeta för att eleverna hittar sin egenart, blir generösa, toleranta, solidariska och reflekterande individer som också har en bra självkänsla och tror på sin förmåga. Ett holistiskt tänk helt enkelt.

Förutom att sätta upp de sjutton texterna utanför bildsalen på skolan så lade jag även ut detta i ett nationellt forum, och fick stor respons. Behovet att synliggöra har tydligen funnits hos fler än mig.

Många av eleverna på vår skola har stannat och läst texterna – det blev till och med en rap-låt en dag – och jag har inte behövt lägga någon tid på att förklara varför vi har bild, det är klart redan när eleverna kliver in i klassrummet. Både hos de som tycker bild är världens bästa ämne, och hos de som tycker att bild är tråkigt (men de fattar i alla fall varför de ska komma in i klassrummet och ha bild ?).

Så surdegen blev efter nitton år lyckad, för både mig och mina elever. Och faktiskt också ett förtydligande inför mina kollegor och alla andra som rör sig korridorerna. Ett sätt att lyfta fram ämnet.

Det vore intressant att höra om era surdegar, och kanske även bolla ut en tanke ”varför har vi…” just ditt ämne? Oftast är det mycket mer än det självskrivna. Testa och se! Det är lika intressant för dina kollegor som för dina elever. Jag lovar att det dyker upp nya tankar, och ämneskollegialt är det en väldigt intressant diskussionspunkt.

Mia Jegerhjelm, förstelärare bild, Södervärnskolan


Referenser

Ladda ner planscherna