Ett behov av förändring, del 1

I början av oktober reste ett förväntansfullt gäng av studie- och yrkesvägledare från Gotland till den internationella vägledarkonferensen IAEVG – The International Association of Educational and Vocational Guidance. Nästan hela den samlade studie- och yrkesvägledarorganisationen hade möjlighet att åka med på den tre dagar långa konferensen. Det var 11 studie- och yrkesvägledare som reste iväg ihop med enhetschefen Hanna Karlsson från Arbetsmarknadsenheten. Med var också Susanne Svensson, som jobbar i projektet Kompetenta Gotland (resan finansierades med hjälp av medel från projektet) plus att ett sent avhopp gjorde att Katrin Rindlaug, jämställdhetsstrateg inom Region Gotland, också fick möjligheten att följa med.

Stående från vänster: Anna Andersson, Margareth Hagberg, Stefan Andreasson, Sofi Öhrn, Andrea Persson, Carina Levander, Maria Karlsson och Hanna Karlsson.
Sittande från vänster: Katrin Rindlaug, Susanne Svensson, Charlotte Nordenankar, Lars-Åke Nilsson och Maribelle Karlsson.

Konferensen gick under namnet ”A Need for Change” (fritt översatt: Ett behov av förändring). I tidning Vägledaren nr 2, 2018, beskrevs varför och hur temat kommit till:

”Konferensens tema A Need for Change kan ses från flera synvinklar. Till exempel har konflikthärdar och miljökatastrofer de senaste åren lett till de största flyktingströmmarna någonsin och många barn, unga och vuxna måste skapa sig en ny framtid i ett nytt land, i en ny kultur. Arbetskraftens rörlighet är större än någonsin, i en del länder talas det om ”brain drain” samtidigt som företag flyttar runt för att hitta den billigaste arbetskraften. Den allt snabbare tekniska utvecklingen gör att många av de yrken vi ser idag inte fanns igår och ingen vet vilka som kommer att finnas i morgon. Att behålla samma yrkesområde hela livet är en utopi för dagens unga, kanske heller inte något de önskar sig. Samtidigt riskerar äldre arbetskraft att hamna i utanförskap eftersom de saknar kvalifikationer för morgondagens arbetsmarknad. Många unga lever också sina liv via sociala medier men där befinner sig inte alltid studie- och yrkesvägledaren.”

Årets konferens var ett samarbete mellan Sveriges Vägledarförening, IAEVG och Vägledningscentrum i Göteborg. Konferensen hölls på Svenska Mässan i Göteborg och där fanns det ett stort utbud av symposier, seminarier och workshops att välja mellan. De flesta presentationerna bygger till stor del på deltagarnas egna presentationer som blandas med huvudföreläsningar från såväl Sverige, de nordiska länderna och övriga världen.

Konferensen hade fem olika teman som hade utkristalliserat sig som nödvändiga att titta närmare på och/eller förändra inom vägledningsområdet:

  1. Ett behov av förändring av att ge och/eller att få tillgång till studie- och yrkesvägledning. Vad är nödvändigt för att det livslånga lärandet ska bli verklighet för alla människor?
  2. Ett behov av förändring i kompetensutvecklingen till yrkesutövande vägledare. Detta fodras för att kunna ge livslång vägledning i ett mångkulturellt samhälle.
  3. Nya teorier, modeller och strategier för studie- och vägledning och rådgivning till migranter och flyktingar. Vårt samhälle blir mer och mer mångkulturellt, men de flesta av våra teorier och modeller är baserade utifrån en västerländsk miljö. Vilka förändringar behöver vi ta inför framtiden?
  4. Rollen som IKT (informations- och kommunikationsteknik) och sociala medier har inom vägledning och rådgivning. Speciellt yngre människor lever med och ibland i sociala medier idag – men var utspelar sig vägledningen och rådgivningen?
  5. Vägledning och rådgivning och den föränderliga arbetsmarknaden och tillgång på arbeten. Vi stöttar unga människor i att förbereda sig för yrkeslivet och en arbetsmarknad som ännu inte existerar. Samtidigt bör den arbetande befolkningen vara förberedd på ett förändrat arbetsliv.

Varje dag fanns det en huvudtalare på förmiddagen och sedan valbara pass att gå på både innan lunch och även på eftermiddagen. Varje pass var inom fokusområdet på de fem olika teman som presenterades här ovanför. En hel del, av för oss vägledare, välkända professorer och teoriskapare fanns med i programmet och för att nämna några talade Dr Mary McMahon från Australien om sin karriärutvecklingsteori tillsammans med professor Nancy Arthur från Kanada, professor Jenny Bimrose från England och Dr Roberta Neult från Kanada. En del av oss lyssnade också till Peter Plant som beskrev hur man som vägledare kan nå ut med information om karriärvägar och vidare utbildning genom att lämna kontoret och ordna ett “vägledarhörn” på befintliga arbetsplatser.

Invigning

Efter en välkomstceremoni och invigning av Anders Lovén startades konferensen av Zinat Pirzadeh, svensk stå-upp-komiker och även utbildad studie- och yrkesvägledare(!), med en humoristisk föreläsning om sin resa som ung invandrarkvinna från Iran, genom skolgång, arbeten och vidare utbildning fram till idag. Hon gav sitt perspektiv på hur man som kvinna med invandrarbakgrund kan visa (eller måste bevisa) att man kan ta plats och bli en del av det svenska samhället.

Därefter var det Andreas Fejes, Sveriges enda professor i vuxenpedagogik, som fortsatte. Han är verksam på Linköpings universitet där han studerar hur folkbildning och vuxenutbildning kan bidra till migranters sociala inkludering. Vilka konsekvenser har vuxenutbildningens marknadisering för skolledare, lärare och elever? Detta är ett par av de forskningsfrågor han arbetar med.

Sedan fortsatte Mats Trondman, professor i kultursociologi vid Linnéuniversitetet. Hans forskningsintresse rör allt från frågor om kulturteori, politisk filosofi och metodologi till empiriska studier av barn- och ungdomars villkor, möjlighetsstrukturer, förståelseformer och praktiker. För närvarande arbetar Trondman med ett projekt om mångkulturell inkorporering, identitet och skolframgång.

Susanne Svensson, Verksamhetsutvecklare skola/arbetsliv, Arbetsmarknadsenheten


Referenser

The International Association of Educational and Vocational Guidance (IAEVG)