Legostaden “Sandstad”, del 4

Hur avslutar man ett projekt som legostaden? Någon gång måste ett projekt ta slut. Vi avslutade vårt projekt på detta vis. Innan sommarlovet fick vår stad ekonomiska problem. Borgmästaren hade varit lite väl ivrig med investeringar i staden och lite för snäll med skatterna. Staden gick rejält back.

Borgmästaren kallade till stadsråd där invånarna (eleverna) fick information om situationen i staden. Borgmästaren hade dock ett förslag för att kunna rädda staden. Det var att ta in en ”investerare”. Om investeraren fick bygga en avfallsanläggning för farligt avfall så skulle staden få väldigt mycket pengar för att kunna komma på fötter igen. Det anordnades en debatt mellan representanter från invånarna i staden (de elever som var för avfallsanläggningen och de som var emot). Debatten var riktigt bra. De som var emot avfallsanläggningen hävdade att risken fanns att det farliga avfallet skulle läcka ut i grundvattnet och förstöra naturen. De som var för hävdade att det skulle rädda staden från den ekonomiska knipa som borgmästaren hade satt staden i. Röstning skedde efter debatten och tyvärr röstades förslaget med avfallsanläggningen igenom.

Inom en vecka var katastrofen ett faktum. Sjöar började förgiftas, invånare började bli sjuka och gas började spridas runt om i staden. Borgmästaren beordrade snabb evakuering. Lyckligtvis hade borgmästaren investerat i några invånares projekt att kolonisera planeten Mars. Hela stadens invånare evakuerades till Mars vilket var tur. Det kan låta som ett hårt avslut på staden. Faktum är att det blev ett bra avslut. Vi fick en bra diskussion om hur viktigt det är att vi verkligen tar hand om vår planet vi bor på. Vi måste börja tänka långsiktigt. Att bygga avfallsanläggningen var en kortsiktig lösning på ett kortsiktigt problem. Men vad blir det för konsekvenser på längre sikt?

Vad ska man tänka på när man ska driva ett omfattande projekt som legostaden? Det behövs mycket planering och att så många som möjligt i arbetslaget sätter sig in i projektet och själva deltar som en person i staden. Det vill säga att vara med och driva rollspelet i staden framåt. Dela upp eleverna i grupper. Det går inte så bra att ha alla i staden samtidigt. Det blir hög ljudnivå, trångt för eleverna att kunna bygga och rollspela. Tänk på att borden som legostaden är placerad på ska vara lättillgängligt för alla elever. Elever med funktionshinder ska kunna nå allt i staden. Håll staden vid liv genom att ge eleverna uppdrag i staden eller utanför staden. Anordna tävlingar där de kan vinna legodollar för att kunna investera i framtida byggen i staden. Det kan vara till exempel en tävling som vi hade, där eleverna fick jobba i grupp eller själva för att försöka bygga det högsta Kapla-tornet på tid.

Första, andra och tredje plats fick olika vinstpotter av legodollar. Alla som var med i tävlingen fick ett tröstpris genom att slippa betala skatt en vecka. Involvera även vårdnadshavarna. De sitter med kunskaper som kan vara till nytta i ett sådant omfattande projekt som legostaden.

Framtiden för legostaden hos oss på Sanda fritidshem är att försöka få in mer utav eleverna in i själva stadsrådet. Att eleverna väljs in som ledamöter i rådet och kan vara med och påverka staden och ta emot medborgarförslag från sina kamrater. Att också eleverna som väljs in ska väljas in utifrån vad de har för framtidsplaner för staden. Vi ska även införa någon form av sittningar i legostaden. Vi kan tyvärr inte ha hur många elever som helst samtidigt i staden. Vi måste dela upp dem så att det blir en mer lugnare och kanske ännu mer lärorikare upplevelse för eleverna. Arbetsmiljön för både eleverna och oss pedagoger blir också betydligt bättre om vi delar upp eleverna i olika sittningar.

Borgmästaren Aron von Hoppentoss

Jag hoppas att legostaden ska inspirera andra av mina kolleger ute i fritidsverksamheterna och även i skolorna att genomföra en aktivitet som legostaden. Ni kan få in många ämnen i en och samma aktivitet. Eleverna får lära hur samhället kan fungera med allt vad det innebär. Ni får gärna kontakta mig om ni vill veta mer om legostaden ”Sandstad”.

Mikael Ringkvist, fritidspedagog, Sanda skola