Berätta fritt genom animation

Den 7 december träffades pedagoger och andra intresserade på en workshop på Fenix i ”Film på Gotlands” regi. Det handlade om animation och leddes av ”Historieberättarna” Lisa Partby och Jonas Embring som har flerårig erfarenhet av animationsprojekt med barn och unga runt om i Sverige. 

Ledarna har haft projektet ”Historieberättarna” med olika skolformer och med nyanlända. Under vår dag tillsammans fick vi både praktiskt och teoretiskt förstå deras upplägg med animationsarbetet. Att arbeta med animationsfilm fungerar för alla, menade de, även om man inte har ett gemensamt språk. Det är en vinst med att delge historierna bakom filmerna innan man visar dem publikt. Då åskådliggörs elevernas berättelser tydligare. Det är viktigt att inte arbeta prestationsinriktat, utan att försöka fokusera på den skapande processen. Ledarna vill ge positiv energi och låta elevens processer växa fram till filmer. Det gäller att fånga eleverna där de är, ta in rummet och se vilka som deltar i workshopen, menade Partby och Embring. Det är bra att ge möjligheter när en elev strular, inte förbjuda. När de har workshops i skolorna är lärarna med och då får lärarna en tydlig uppgift eller roll för att det ska flyta bra. En fördel att arbeta med animation som berättelseform är att en person kan vara anonym även när den berättar sin historia.   

Hur går processen till?

Pyssellådan är nyckeln till skapandet! Här finns inspiration för alla inför animeringen. De använder olika pyssel beroende på vilken åldersgrupp som ska jobba. Dofter kan sätta igång tankarna. Även musik eller ljud kan ge associationer som fungerar innan det ska bli en film. Lek, nyfikenhet och öppenhet är tre viktiga ledord. Det ska vara högt i tak. Innehållet ska inte styras, men ledarna kan komma med tips till exempel att leder kan röras om man delar av en arm av lera. Alla historier ska välkomnas.

Eleverna gör storyboards och arbetar med appen “Stop Motion Studio” under själva animationerna. Vi fick se på flera exempel på barn och ungas filmer under dagen. När ”Historieberättarna” gör workshops vill de att manusen ska vara enkla och kortfattade; ofta arbetar de utifrån 1,2,3-manus: något händer först, sedan en konflikt / fortsatt händelse och slutligen en upplösning. 

Vi kursdeltagare fick givetvis göra våra egna stop motion-filmer. Ledarna lottade par och sedan fick vi sätta händerna i pyssellådans olika attiraljer. Den kreativa processen tog snart fart och under dagen arbetade vi fram filmer.

Kjell Malmros och Pierre Wilén är filmpedagoger i Kulturskolan Gotland och kan svara på frågor om du ska starta ett eget filmprojekt i din klass. Under året hoppas vi förstås på fler lika inspirerande workshops i ”Film på Gotlands” regi.

Malin Munkhammar, speciallärare och förstelärare, Särskolan Gotland.


Referenser

Historieberättarna på Vimeo

Filmriket – färdiga lektionsupplägg som tangerar film

Stop Motion Studio till iPad/iPhone

Stop Motion Studio till Android