En studiedag i historiens tecken

Onsdagen den 18 mars hade de gotländska grundskolorna studiedag. Ansvaret för eftermiddagen hade förstelärarna med regionala uppdrag fått. För mig som förstelärare i So ville jag erbjuda ett roligt, spännande och intressant program. Framförallt med ett innehåll som lätt kunde stimulera läraren i hens vardag, det vill säga något som direkt kunde appliceras på undervisningen. En eftermiddag med ett program så långt ifrån matriser, läroplaner och lärplattformar som möjligt var det jag ville locka med.

Här var jag helt rätt ute!

Eftermiddagens program i Gotlands museums regi blev lindrigt utryckt en succé då närmare 70 kollegor från öns alla skolor anmälde sig.

Bakgrunden till min idé var att ett fördjupat samspel med aktörer utanför skolan är något jag i mitt uppdrag som förstelärare vill utveckla. Varför då inte börja med expertis som ligger nära historieundervisningen?

Bakgrunden var ett möte vi So-lärare på Solbergaskolan hade med Lars Kruthof, museipedagog på Gotlands museum, i september.  Vi var överens om att vi ville utveckla vårt samarbete. Ett samarbete mellan skola och museet finns redan men intresse för att intensifiera det var ömsesidigt. Över en kopp kaffe diskuterade vi vad vi skulle kunna göra ihop. Källkritik med utgångspunkt kring Hansakatastrofen var ett program Lars genomfört med gymnasieklasser under några år. Med vissa smärre justeringar passade ämnet även för grundskolan det var vi, jag själv och mina kollegor som var närvarande Emil Flodin, Johan Nilsson och Peter Andersson, överens om.

SS Hansa
Den gotländska passagerarbåten S/S Hansa träffades av en sovjetisk torped och sjönk 24 november 1944.

Ett aktuellt och lite skrämmande ämne rörde hotbilden som gjort sig påmind för oss gotlänningar under de senaste åren när högerextrema grupper som NMR ”gästat” Almedalsveckan. Men hur ser nazismen ut i allmänhet och i synnerhet på Gotland? Att göra i ordning ett program kring gotländsk nazism för i första hand högstadiet men även för övriga intressenter blev det Lars tog sig an att arbeta fram med stor entusiasm.

Att intresset var stort för ämnet trodde jag nog,  men i konkurrens med det digra utbud av kurser som erbjöds denna eftermiddag i mars skulle få närmare 70 lärare i olika kategorier till Fornsalen, överträffade mina vildaste förväntningar.

”Vi blir nog en 15-20 stycken”, siade jag någon vecka innan när lämplig lokal, fika och mikrofoner skulle bokas och beställas.

Programmet som erbjöds var tredelat; utöver källkritiken och ett föredrag om nazismen på Gotland erbjöd Jeremy Hardy en guidning i ämnet brott och straff i det forna Visby. Jeremy tog oss denna råkalla torsdagseftermiddag runt på platser som på olika sätt blivit platser att uppmärksamma för denna dystra men också skrämmande men spännande del av vår historia. Jeremy fick med sina historier om Tektor, bödlar och olyckliga offer, åhörarna att reflektera kring angelägna ämnen som människosyn, människovärde och hur vi i dagens samhälle ser på brott och straff. Den bistra kylan som svepte över oss när vi förstummade lyssnade på Jeremys berättelser gömdes bort, han fångade oss i ett järngrepp.

Konrad Petterson Lundqvist Tector
Konrad Petterson Lundqvist Tector avrättades på Södra häradets avrättningsplats vid Stenkumla backe 18 maj 1876.

Att detta var en fortbildningsdag i lärarnas smak torde de flesta vara överens om och många kontakter mellan lärare och Gotlands museum togs den här eftermiddagen. Fortsättning följer, då så väl lärare som Lars och Jeremy fick tips och funderingar kring hur undervisningen kan utvecklas. Det är trots allt det vårt arbete som pedagoger i första hand handlar om; matriser, bedömningar och utvärderingar i all ära, men lyckas vi pedagoger inte väcka barn och ungdomars lust att lära så står vi oss slätt i konkurrensen med det enorma utbudet som ”drabbar” dem. Skolan tappar i status, vad är då bättre än att återerövra den, än den goda historien? Och kan vi i skolan bli liite bättre på att använda extern kompetens så blir skolan mer angelägen. En banktjänsteman som berättar om fonder, aktier och att spara, en åklagare redogör för lagarna i Sverige eller intervjuer med miljöansvariga eller föredrag av människor som arbetar med jämställdhetsfrågor. Ja det var många tankar och uppslag som väcktes och öppnades upp för den här eftermiddagen.

Avslutningsvis kan sägas att veckan efter studiedagen sjösattes föredraget om gotländsk nazism för niondeklassare på Solbergaskolan. En tankeväckande lektion som fick många tonåringar att fundera kring centrala frågor i ämnet.

Fortsättning följer.

Martin Bogaeus, förstelärare, Solbergaskolan


Referenser

Hansakatastrofen

Konrad Petterson Lundqvist Tector

Senaste kommentarer
  1. Anette Hölttä