Stay S.M.A.R.T.

I en tid när de flesta av våra elever har mobiler och med vetskapen om att Internet är en plats där det sker kränkningar, mobbning etc. så ville vi börja jobba med detta på skolan. Hur gjorde vi då?

Till att börja med läste vi boken ”Nätmobbning, näthat och nätkärlek” av Elza Dunkels. Vi började också ”skanna” av ämnet på nätet för att hitta inspiration och idéer om vad vårt projekt skulle kunna handla om.

Vi valde att kalla projektet för S.M.A.R.T. som skulle stå för: Sociala Medier Appar Respekt & Trygghet.

Vi började med att tänka igenom vilka mål och syften vi hade med S.M.A.R.T och kom fram till följande: Att genom öppenhet få en insikt i elevernas nätanvändning. Vad är bra/dåligt med Internet? Hur kan vi minska antalet kränkningar på Norrbackaskolan?

Vi startade vårt planerande med att skapa en mindmap med sånt som vi kände var viktigt att jobba med.

Projektet startade på ett föräldramöte i september 2016 där vi presenterade oss och genomförde en enkät kring föräldrarnas inblick i sina barns nätanvändande.

Efter det fick alla elever i årskurs 4, 5 och 6 göra en liknande enkät.

Nu var det dags att börja träffa eleverna. Vi har jobbat med eleverna i helklass, halvklass, killgrupper och tjejgrupper årskursvis.

Detta har vi gjort vid de olika tillfällena vi träffats:

För- och nackdelar med Internet

Vi gick igenom enkäten och pratade om vad man ska tänka på innan man lägger ut något på till exempel Instagram, Snapchat och Musical.ly. Vi pratade även om vilka för- och nackdelar det finns med Internet. Detta är vad som kom upp i en av grupperna. Alla svarade ganska lika så vi väljer att visa denna.

Fördelar/Bra saker:

 • Man kan vara social med andra. Lätt att nå människor över hela världen
 • Man kan lära sig och använda nätet i skolarbetet
 • Söka fakta
 • Kommunicera med varandra
 • Dela bilder med andra
 • Man får veta vad andra gör
 • Nyheter sprids och kommer snabbt från hela världen
 • Man skriva snälla kommentarer med varandra
 • Googla fram saker man vill lära sig.”tutorials”
 • Onlinespel

Nackdelar/Dåliga saker:

 • Spridning av främlingsfientliga budskap
 • Elaka kommentarer
 • ”Roasting”
 • Man hamnar i inlägg man inte vill vara med i
 • Kränkningar
 • Uteslutning från till exempel klaner/Instagrupper
 • Näthat
 • Elaka kommentarer i onlinespel
 • Virus – skadlig kod
 • Kedjebrev

Nätpratskort

Denna gång jobbade vi i kill- och tjejgrupper där vi pratade kring utvalda nätpratskort från Telenor. Vi valde vilka kort som vi skulle prata kring utifrån vilken ålder och kön barnen har.

Bild på fyra kort med diskussionsfrågor inriktade på tre ålderskategorier.

Poddar

Under en lektion jobbade vi i helklass. Vi utgick ifrån poddar som Statens Medieråd har släppt. Det är Mårten Schultz (juridikprofessor) och Tove Lindgren (jurist) som pratar om vad lagen säger inom olika områden. De poddar vi lyssnade på och diskuterade var:

 • Vad är näthat?
 • Kränkande fotografering
 • Förtal

Att finnas där barnen finns

Under arbetets gång har vi även öppnat upp två konton i de sociala medier som det visade sig att våra elever använde mest, nämligen Snapchat och Musical.ly (numer heter det TikTok). Där har vi många av våra elever och kan se och kommentera vad de gör och skriver till varandra. Vi använder även TikTok för att delge eleverna vår planering på Storbarnsfritids.

Det vi märker är att när eleverna känner att det finns vuxna som är intresserade och bryr sig om vad som händer på nätet så skapas ett förtroende. Eleverna vänder sig ofta till oss när något inte fungerar på nätet. De tar skärmbilder och skickar till oss så att vi kan hjälpa till att lösa konflikter som sker i Snapchat.

Det är det viktigaste vi kan göra

 • Visa intresse
 • Lär dig
 • Se till att själva finnas tillgängliga där eleverna är.
 • Våga prata om Internet och sociala medier
 • Låt eleverna lära dig det du inte vet eller kan. Eleverna kan!

Vi kör numera alltid S.M.A.R.T. i årskurs 4 för det är där vi märkt att användandet av sociala medier ökar och kommer igång på allvar. Vårt arbete kring detta är något som sker hela tiden.

Stay S.M.A.R.T.

Kenny Hällegard, förstelärare fritidshemmen, Norrbackaskolan


Referenser

Elza Dunkels (2016). Nätmobbning, näthat och nätkärlek. Stockholm: Gothia Fortbildning.

Instagram

Snapchat

Musical.ly/TikTok

Nätpratskort

Statens medieråd