Ett år som lärare i Australien, del 1

Learning Intentions, Success Criteria, Learning Walks, Reading Running Records och Whole School Profile of English Language Proficiency (WSPELP).

Inledning

Det här blogginlägget kommer att handla om mina erfarenheter som English as an Additional Language or Dialect (EAL/D) Teacher i en grundskola i Wollongong, NSW. När jag fick möjlighet att åka till Australien en längre tid med familjen förra året (10 månader), så tvekade jag inte en sekund. Som lärare behöver man input, inspiration och andra sätt att se på sin lärarroll och det var precis det jag fick när jag blev anställd på en F – 6 grundskola i West Wollongong, ett område med många immigranter och nyanlända mångkulturella människor i New South Wales (NSW).

Bakgrund

Det första jag märkte var att skolan har förändrats mycket och många innovativa satsningar med 21st century pedagogy är igång. För ett år sedan skrev jag ett blogginlägg här om fyra viktiga aspekter av bedömning: The Formative Learning Cycle, Visible Learning, Feedforward och Learning Progressions. Detta inlägg handlar om pedagogiska strategier jag har mött som lärare inom undervisning och handlar delvis om bedömning men även om elevdelaktighet, målsättning för att lyckas nå målen och ett helskoleperspektiv på språklig bakgrund och varför det behövs.

Learning Intentions and Success Criteria

Jag hade möjlighet att delta i fortbildning på skolan om Learning Intentions och Success Criteria. Dessa begrepp är från Dr Lyn Sharratt och hennes arbete med ‘Improving Teacher’s Assessment and Instruction Practices in the Classroom’. Hon kommer från Kanada och har skrivit många böcker om pedagogik. Mer information finns på hennes webbplats Sharratt Educational Services. Nedan finns en bild från mitt klassrum där jag satt upp vad lektionens mål var, hur eleverna skulle göra för att lyckas nå målen samt en detaljerad återkoppling efter lektionen.

Learning Walks

Alla klassrum i skolan hade besök vid olika tillfällen från förstelärare, instructional coaches, samt ledningspersonal. Fokus vid dessa besök kallas Learning Walks och kommer från Dr Lyn Sharratt. Vad betyder det? Jo, man kommer in i klassrummet och frågar ett eller två barn fem frågor. Syftet med frågorna är att ta reda på vad eleverna vet om sitt eget lärande och hur de kan uttrycka sin egen lärandeprocess. Min reflektion var att detta arbetssätt är fantastiskt för att kunna synliggöra lärandet, göra eleverna själva målmedvetna och kunna veta vad de lär sig, inte vad de gör. Här är frågeställningarna på svenska:

  1. Vad lär du dig?
  2. Hur går det för dig?
  3. Hur vet du det?
  4. Hur kan du bli bättre?
  5. Var får du hjälp?

Learning Progressions and Running Records

Ett skolperspektiv finns även för bedömning av elevers litteracitet och numeracitet. Två gånger per år placerar man alla elever på nationella Learning Progressions som är framtagna av skolverket. Lärarna gör detta tillsammans och tittar på elevernas arbeten i olika ämnen. Reading Running Records görs två gånger per termin (var femte vecka) och varje barn testas för deras läsnivåer. Man anger även förra årets nivå i läsning. Running Records är Marie Clays arbete från 90-talet; allt bra behöver inte vara nytt! En Running Record är ett bedömningsverktyg som ger en insikt i elevens läsandeprocess när den pågår (Clay, 1993). En Running Record ger information om det följande: antal rätt lästa ord, samt en analys av elevens misstag och självkorrigering. Assistenter tränas i läsbedömning och deltar i arbetet. Mer information om hur man göra Running Records finns samlat i tre Youtube-klipp i slutet av detta inlägg.

Stödinsatser

Där en elev bedöms läsa på en lägre nivå så rödmarkeras deras siffra och de sätts upp för stödinsaster (Intervention). Många satsningar görs tidigt under årskurs 1 och Reading Recovery är en sådan satsning där en behörig lärare med specialistkompetens I Reading Recovery jobbar intensivt 30 minuter i veckan med ett barn i taget. Insatsen är högst en termin då man regelbundet märker en markant ökning i läsningen.

I detta inlägg berördes metoder för lärande och bedömning samt för att upptäcka lässvårigheter. I det uppföljande inlägget “Ett år som lärare i Australien, del 2” kommer frågan om dokumentation behandlas.

Megan Johansson, Förstelärare, Modersmålsenheten


Referenser

Sharratt Educational Services

PM Benchmark Reading Assessment Resource (Youtube)

Running Record Analysis (Youtube)

Fountas and Pinnell Benchmark Assessment Refresher (Youtube)