Ett år som lärare i Australien, del 2

Learning Intentions, Success Criteria, Learning Walks, Reading Running Records och Whole School Profile of English Language Proficiency (WSPELP).

I inlägget “Ett år som lärare i Australien, del 1” berördes metoder för lärande och bedömning samt för att upptäcka lässvårigheter. I detta uppföljande inlägg kommer frågan om dokumentation hanteras.

Dokumentation

Hela skolan har ett delat Excel-dokument för alla årskurser som fylls i regelbundet av lärarna och specialistlärarna. Australien har fyra terminer och varje termin är 10 veckor med ett lov emellan. Andra typer av resultat som dokumenteras är nationella provresultat (årskurs 3, 5, 7, 9) och dessa kategoriseras under litteracitet (läsa, skriva, stavning, grammatik som visas på bilden ovan) och numeracitet (matematik). Formativ bedömning från läromedlet Soundwaves anges också. Det är en whole school approach till att undervisa stavning. Det finns även samlad summativ bedömningar som anges två gånger per år och kallas Progressive Achievement Tests (PAT). Syftet är att eleverna ska arbeta med en growth mindset. Mer information finns på webbplatsen ACER Assessment.

Samlad bedömning på skolnivå

Det kan låta som mycket prov och dokumentation för hela skolan och jämfört med den svenska skolan så är det nog. Min reflektion efter att ha administrerat flera av dessa, är att man upptäcker tidigt barn som har inlärningssvårigheter. Riktade insatser görs i tid och uppföljningar efter viss tid i form av nya resultat. Det är ett samlat arbete från klasslärarna, assistenter, specialistlärarna, förstelärare och rektorerna på skolorna. Alla barn och elever kartläggs på samma sätt och man jobbar verkligen tillsammans för att stötta upp och hjälpa alla nå målen. Det pratas mycket om Faces on the Data och med det menar man att bakom varje bedömning, siffra, betyg eller nivå som kartläggs så finns det människor. Man samlar inte data för den skull utan måste hela tiden koppla till riktiga elever.

WSPELP

Som jag skrev tidigare är Australien ett mångkulturellt land sedan länge och det finns en lång erfarenhet i skolan av att ta emot nyanlända elever på ett bra sätt. Detta märks tydligt på skolnivå där man gör kartläggningar av alla elevers språklig bakgrund. Detta kallas Whole School Profile of English Language Proficiency (WSPELP). Som EAL/D lärare hade jag ansvaret att sammanställa data om varje inskriven elev för hela skolan. Detta gjordes utifrån kontakt med vårdnadshavare och deras svar på detaljerade formulär om språk som används i olika domäner. Man kartlägger vilka språk som används av eleven, vårdnadshavare, mor-och farföräldrar. Man tittar även på hur dessa språk används (kan mamman skriva på detta språk? läsa? osv). I slutet av arbetet katagoriserar man elever som ‘Native Speakers’ modersmål engelska, ‘Language Background Other Than English’ (LBOTE) annan språklig bakgrund än engelska, eller ‘English as an Additional Language or Dialect’ (EAL/D) engelska som andraspråk.

Datainsamling

Varför samlar man in så mycket information om elevernas språklig bakgrund? Jo, för att veta vilka resurser som krävs i skolan. En elev som klassificeras som EAL/D kan få stöd i undervisning av en specialistlärare med riktade satsningar. Därav min tjänst mycket tid är i klassrummet där man hjälper elever att bryta ner och använda sig av det skolspråket med stöttning. Skolan där jag jobbade hade en hög procent elever med LBOTE men alla behövde inte stöd. Tvärtom anser man flerspråkighet som en tillgång i klassrummet och assistenter anställs som talar elevernas modersmål.

Sammanfattning

Jag har fått lära mig mycket som är nytt både pedagogiskt men även administrativt. Inspirationen är kvar och jag är supertaggad att börja implementera en del nya pedagogiska arbetssätt med mina elever. Framförallt kommer jag att jobba med Learning Intentions, Success Criteria, frågeställningar från Learning Walks och Running Records. Förhoppningsvis finns det något nytt jag har berättat om som du vill testa i din verksamhet. Allt jag har berättat om är beprövad och baserat på forskning. Våga testa något nytt som förbättrar elevernas lärande och måluppfyllelse!

Megan Johansson, Förstelärare, Modersmålsenheten


Referenser

ACER Assessment