Fritids förändrar rasten!

Just nu brinner det på Norrbackaskolan. Eller brinner och brinner, just nu brinner fritidspersonalen lite extra. Vi har verkligen kommit igång med arbetet mot rasterna. Det kläcks idéer, vi testar och utvecklar och vi pratar raster på våra möten varje vecka.

Rast och rastverksamhet har under de senaste åren varit väldigt framlyft i de gotländska skolorna. Det har diskuterats i nätverksgrupper, vi har delgett varandra goda exempel på ämnesträffar. Vi har fått kompetensutveckling i form av Gustav Sundh och Olof Jonsson. Två pionjärer inom rastens pedagogik.

Målet för en rastverksamhet, bör enligt Olof Jonsson vara:

  • Motverka utanförskap och förebygga mobbning och kränkande behandling.
  • Verka för en jämlik skola där alla kan delta utifrån sina förutsättningar.
  • Öva elevinflytande.
  • Utveckla skolans utemiljö mot en mer stimulerande lek- och lärandemiljö.

I slutet av förra läsåret berättade vi fritidspersonal för våra kollegor i skolan att vi skulle vilja utveckla rasterna. Vi frågade hur våra lärare på skolan tänkte om att vi tog över all rastverksamhet och rastvärdskap på skolgården. Detta skulle i så fall innebära att vi fick mindre tid över till att finnas med i klassrummen i samverkan. Men det skulle ju också innebära att lärarna fick rasterna till att förbereda nästa lektion och ha egen rast istället för att vara rastvärdar. Lärarna köpte vår idé och med stöd från våra rektorer började vi så smått prata om hur vi ville göra i slutet av förra läsåret.

Under sommaren satte arbetet igång på allvar. Vi hade en cykelbod som våra fastighetsskötare behövde laga taket på. I samma veva som de var här och jobbade kläcktes idén om att göra om cykelboden till en rastbod med lucka och vårt rum där vi hade rastmaterial skulle istället bli cykelförråd.

Nu var det bara att köra medan vi alla hade börjat brinna! Fastighetsskötaren sågade upp en lucka i cykelboden och vi började måla och sätta upp krokar och hyllor. Vi skapade personliga lånekort och la upp en plan för hur vi ville organisera oss.

När skolan sen började hade vi en rastbod full av saker. Vi hade även skapat några spelbord som vi ställde utanför boden. Under de närmaste veckorna utvecklade vi vårt lånesystem med ett hyllsystem som vi sätter på utsidan av boden. Vid boden presenterar vi också dagens rastaktivitet. Vi har även ett staffli som vi ställer utanför rastboden. Där presenterar vi allt som finns att låna. Detta för att underlätta för eleverna genom att ge en överblick över vad man kan låna.

Vem sköter då om boden?

Jo, det gör eleverna. I början hade vi en personal som hade ansvar för boden och så fick frivilliga elever hoppa in och hjälpa till med utlåningen av material. Två åt gången. Suget var stort på att få hjälpa till. Under den tiden tog vi upp namn på frivilliga att jobba i boden från klass 2–6. Sedan gjorde vi arbetsscheman för eleverna som ville jobba i boden.  Det fungerade bra men vi märkte att eleverna glömde bort sig ibland och så blev det struligt när eleven som skulle jobba var sjuk. Läge att utvärdera och utveckla! Nu gör vi så att vi har delat upp rasterna mellan de olika klasserna och sen tillsätter personalen elever för den dagen klassen har bodansvar. Nu efter höstlovet får även årskurs 1 hjälpa till i rastboden.

Vilka vinster har vi sett när fritids tagit på sig ansvaret för rasterna?

Materialet håller längre. Materialet lämnas tillbaka när rasten är slut. Fritids behöver inte alls städa lika mycket på gården när dagen är slut. Eleverna tränas också i att ta ansvar för våra saker. Om boden står obemannad av någon anledning så hämtar eleverna själva sitt kort och hänger upp innan de lånar något. Sedan lämnar de tillbaka och tar sitt lånekort. Vilken utveckling från att i stort sett alla elever bara släppte sina saker och sprang in när skolklockan ringde!

Äldre och yngre elever träffas på ett naturligt sätt i de olika aktiviteterna på skolgården. Denna termin har vi 4-5 elever i årskurs 6 som lär ut dans varje onsdag förmiddag. De brukar få möjlighet att träna sin dans någon rast i veckan, antingen i idrottssalen eller inne på vårt Storbarnsfritids.

Vi har fler personal på skolgården under varje rast. Det finns fler aktiviteter att välja på istället för att bara ”stöka runt på gården”. En kille i årkurs 6 kom fram till mig och uttryckte glädje över rasterna. ”- Äntligen finns det något att göra på rasterna,” sa han och om våra nya spelbord. Vi hoppas också att rasterna ska komma att kännas mer meningsfulla och trygga för våra elever. Det får framtida utvärderingar visa.

Rasten flyttar in

Nu när hösten kommit så har vi även börjat erbjuda eleverna i årskurs 6 att ha rast inne på Storbarnsfritids en lunchrast i veckan. Vi har även rastverksamhet i idrottssalen under lunchrasterna. Varannan vecka någon lek och varannan vecka någon sport. Klass 2–6 får en lunchrast var i idrottssalen.

För två veckor sen kläcktes en ny idé! Vi gör om cykelförrådet till ett uppehållsrum under hösten och vintern. Just nu är vi mitt i den processen. Vi har rensat ur ett gammalt trädgårdsskjul som finns nära rastboden där vi nu tänker förvara en del av våra cyklar. I skrivandets stund har vi precis varit i källaren och plockat upp lite gamla soffor, bord och stolar till vårt nya uppehållsrum. Vi flyttade även dit våra spelbord som inte passar så bra att ha utomhus i höstvädret. Nu återstår att fylla på med spel, tidningar och kortlekar. Nästa vecka öppnar vi för en provperiod.

Det viktigaste för att lyckas få till bra och meningsfulla raster är att våga! Våga prova nya idéer! Testa och utveckla. Ha ledning och kollegor med på tåget och sen är det bara att tuta och köra!

Vi är 8 stycken fritidspersonal som jobbar med och kring rasterna. En av oss i personalen har fått gå upp 25% i tid för att jobba med att utveckla rasterna och rastverksamheten. Vi ser det som en styrka att vi är så många involverade i rasterna. Vi försöker vara 4 personal ute under rasterna. Många inblandade ger många idéer att pröva och utveckla!

Kom också ihåg att fira! En månad efter bodens öppnande avslutade vi en skoldag med att fira. Sista timmen samlades alla personal och elever på skolgården för att fira att rastboden sköts så bra. Det var popcorn, dricka, musik, såpbubbelmaskin, tal och utklädd personal.

Utlåning sker
Utlåning sker

Snart är det dags att fira igen. Då tar vi och bjuder på glögg och pepparkakor i boden en lunchrast!

Kenny Hällegard, fritidspedagog och förstelärare för fritidshemmen, Norrbackaskolan

Senaste kommentarer
  1. lekrumolof
    • Kenny Hällegard