Tydliggör vad som förväntas

Som ett led att anpassa till elevens lärande har jag skapat ett system där det inför prov, inlämningar och redovisningar finns lärandematriser som visar vad jag som elev behöver visa vid avslutning av den kurs som genomförs.

Allt började när jag läste en bok som heter ”Lärande matriser – att få eleven förstå” av Johan Alm för cirka 5 år sedan. Efter att ha läst den, har jag testat flera olika sätt att skapa ett hjälpmedel för eleven att lättare få in studieteknik och att börja äga sitt lärande. Mina matriser är ett försök att beskriva lärandemålen inom varje ämnesområde. Tanken är att de ska kunna självskatta vad de behöver lägga energi på inför prov, inlämningsuppgifter med mera. En annan tanke är att visa progressionsnivåer för eleven, hur ett svar kan gå från en nivå till nästa genom att till exempel koppla fler begrepp eller att visa med en bild vad du menar. Konkret kan du tänka att jag gjort en checklista, och förtydligat den genom att skriva vad ”jag” ska kunna. Jag är i sammanhanget eleven.

Målet är att det ska koppla ihop lärandemål med undervisning och bedömning så att eleven kan äga och skapa sitt lärande. Jag delar lärandematrisen på elevernas Showbie.

De har kommit att förändras och utvecklas över tid. Bifogar några stycken så att ni har möjlighet att se dessa. Om ni är intresserade kan ni gärna maila mig så visar/förtydligar jag gärna.

Jag kommer senare under våren att dela med mig hur jag och min mentorskollega arbetar med veckomål och hur vi utvärderar det samt kopplar det till lärandemål vi arbetar med.

Som en avslutning ett citat ifrån baksidan av boken.

”lärandemålsmatriser kopplar ihop mål, undervisning och bedömning i ett enda dokument och fungerar lika bra för alla skolstadier och ämnen; ett kraftfullt verktyg i klassrummet för effektivare lärande och respons”

– Johan Alm (Lärande matriser – att få eleven att förstå, baksida)

Erik Gardelin, förstelärare i matematik, Södervärnskolan
Mejla mig enligt formatet förnamn.efternamn@gotland.se


Referenser

Johan Alm (2015). Lärande matriser – att få eleven att förstå. Stockholm: Gothia fortbildning.

Lärandematris – Algebra årskurs 8 (nedladdningsbart Word-dokument)

Lärandematris – Atomfysik (nedladdningsbart Word-dokument)

Lärandematris – Ekologi (nedladdningsbart Word-dokument)

Lärandematris – Organkemi (nedladdningsbart Word-dokument)

Lärandematris – Värme och väder (nedladdningsbart Word-dokument)