Musikämnet låter, det är en stor del av dess idé. Vi som musicerar skapar ljud och instrumenten vi använder låter på olika sätt. Människor