Under höstlovet fick personal från särskolan på Gotland möjlighet att delta i en halvdags workshop i Levande Verkstad.  Workshopen var en