På Skolutveckling Gotland 2018, som går av stapeln 20 september, är vårt fokus att du ska få praktiknära exempel, det senaste inom pedagogisk forskning och konkreta tips på hur du kan arbeta i din verksamhet med bland annat digitala texter, källkritik, programmering och digitaliseringens påverkan på samhället.

På denna webbsida hittar du både ett översiktligt program över dagens aktiviteter samt ett lite mer detaljerat program där du kan läsa om varje föreläsning och workshop som dagen har att bjuda på. Titta över dagens utbud och bestäm vilken aktivitet du vill gå på under pass ett, två, tre och fyra. Först när du har bestämt dig kan du klicka på länken nedan och anmäla dig.

För att kunna ge feedback på dagens olika aktiviteter krävs att du, antingen till din smarttelefon eller din iPad, laddat ner en app för att skanna QR-koder. Till exempel kan du använda Cloud QR Skanner till iPad/iPhone eller Android.

KLICKA HÄR FÖR ATT ANMÄLA DIG TILL DAGENS AKTIVITETER

Översiktligt program

Pass 1 (8:00-9:30) Till detaljerat program
The ultimate team of the future – the kid and the computer

Föreläsning – Linda Liukas
Målgrupp: 1-3, 4-6

Läs mer!

Wikipedia i skolan

Föreläsning – Sara Mörtsell
Målgrupp: 4-6, 7-9, Gy, Vux

Läs mer!

Ökad elevaktivitet i klassrummet med digitala verktyg

Föreläsning – Patricia Diaz
Målgrupp: 1-3, 4-6, 7-9, Gy, Vux

Läs mer!

Fika (9:30-10:00) Kaffe och te finns kostnadsfritt i Café Nyfiket (Sävehuset), eventuellt tilltugg får man bekosta själv.
Pass 2 (10:00-11:30) Till detaljerat program
Läsning i ett digitalt samhälle

Föreläsning – Jenny Edvardssson
Målgrupp: 1-3, 4-6, 7-9, Gy, Vux

Läs mer!

Koden till digital kompetens

Föreläsning – Karin Nygårds
Målgrupp: 1-3, 4-6

Läs mer!

Verktygslåda för ökad elevaktivitet i klassrummet

Workshop – Patrizia Diaz
Målgrupp: 1-3, 4-6, 7-9, Gy, Vux

Läs mer!

Arbetsformer och ledarskap i en digitaliserad skola

Workshop – Hanna Forsberg
Målgrupp: 7-9, Gy, Vux

Läs mer!

Barn- och elevhälsan

Föreläsning – ?
Målgrupp: ?

Läs mer!

?

Föreläsning – Edward Jensinger
Målgrupp: Endast skolledare (Obligatoriskt)

Läs mer!

Lunch (11:30-13:00) De som tänker äta på restaurang bör boka bord i god tid. Uppvärmingsmöjligheten för medhavd mat är begränsad.
Pass 3 (13:00-14:30) Till detaljerat program
Digitalisering som lyfter skolan – teori möter praktik

Föreläsning – Helena Kvarnsell
Målgrupp: 1-3, 4-6, 7-9, Gy, Vux

Läs mer!

Låt oss prata om internet och digitala källor

Föreläsning – Kristina Alexandersson
Målgrupp: 1-3, 4-6, 7-9, Gy, Vux

Läs mer!

Creativity & computing in primary education

Workshop – Linda Liukas
Målgrupp: 1-3

Läs mer!

Wikimini i skolan

Workshop – Sara Mörtsell
Målgrupp: 4-6, 7-9

Läs mer!

En introduktion till ”Alla kan koda”

Workshop – Anders Randler
Målgrupp: 1-3, 4-6, 7-9, Gy, Vux

Läs mer!

 

?

? – Marie Kahlbom
Målgrupp: ?

Läs mer!

Podcast

Workshop – Linus Sällström
Målgrupp: 7-9, Gy, Vux

Läs mer!

Programmera Lego WeDo

Workshop – Fenomenalen
Målgrupp: 1-3

Läs mer!

Hur påverkas jag av GDPR?

Föreläsning – Malin Bergström
Målgrupp: 1-3, 4-6, 7-9, Gy, Vux

Läs mer!

Barn- och elevhälsan

Föreläsning – ?
Målgrupp: ?

Läs mer!

SVA/SFI och digitala verktyg

Workshop – Heléne Larsson
Målgrupp: ?

Läs mer!

?

Workshop – Edward Jensinger
Målgrupp: Endast skolledare (Valbar)

Läs mer!

Fika (14:30-15:00) Kaffe och te finns kostnadsfritt i Café Nyfiket (Sävehuset), eventuellt tilltugg får man bekosta själv.
Pass 4 (15:00-16:30) Till detaljerat program
Digital kompetens är mer än bara programmering

Föreläsning – Kristina Alexandersson
Målgrupp: 1-3, 4-6, 7-9, Gy, Vux

Läs mer!

Så funkar internet

Workshop – Karin Nygårds
Målgrupp: 1-3, 4-6

Läs mer!

Digitaliseringen är inte häftig – den är nödvändig

Workshop – Helena Kvarnsell
Målgrupp: 4-6, 7-9, Gy, Vux

Läs mer!

Programmera Lego WeDo

Workshop – Fenomenalen
Målgrupp: 1-3

Läs mer!

Kurator

Föreläsning – ?
Målgrupp: ?

Läs mer!

Appar som följer elevernas lärande

Workshop – Anette Björkvall
Målgrupp: 1-3, 4-6

Läs mer!

Haldor

Föreläsning – Pernilla Mattsson & Therese Rausmark
Målgrupp: ?

Läs mer!

Nästa steg i Swift & Swift Playgrounds

Workshop – Anders Randler
Målgrupp: 7-9, Gy, Vux

Läs mer!

iMovie

Workshop – Johan Lindberg
Målgrupp: ?

Läs mer!

Gör en videopresentation med greenscreen

Workshop – Linus Sällström
Målgrupp: 7-9, Gy, Vux

Läs mer!

Book Creator

Workshop – Malin Munkhammar
Målgrupp: ?

Läs mer!

KCG

Föreläsning – Amanda
Målgrupp: ?

Läs mer!

Digitala verktyg i klassrummet

Workshop – Daniel Sundberg
Målgrupp: ?

Läs mer!

KCG

Föreläsning – Elin Bååth
Målgrupp: ?

Läs mer!

En nationell plan för skolans digitalisering – i bred samverkan!

Föreläsning – Hanna Forsberg
Målgrupp: Endast skolledare (Obligatorisk)

Läs mer!

 

KLICKA HÄR FÖR ATT ANMÄLA DIG TILL DAGENS AKTIVITETER

Detaljerat program

 Pass 1 (8:00-9:30)

Linda Liukas. Photo: Maija Tammi

The ultimate team of the future – the kid and the computer

Föreläsning med Linda Liukas för huvudsakligen 1-3, 4-6

Linda Liukas is the author and illustrator of Hello Ruby, a children’s picture book about the whimsical world of computers translated to over 22 languages, as well as the founder of Rails Girls, a global movement to teach young women programming in over 270 cities. She loves Muji, Zelda Fitzgerald, software and sparkly things. Currently she is a TED Resident in New York.

The world is increasingly run by computers and the best work colleague of the future is the computer. But how we’ll do we know this new colleague and it’s strengths? The graphical interface, the sleek containers and sealed boxes hide a lot of complexity from us. How does electricity turn into logic, how does logic create ones and zeroes? Take a leap like Alice in Wonderland and learn about the future of work.

Till översiktligt program

Wikipedia i skolan

Föreläsning med Sara Mörtsell för huvudsakligen 4-6, 7-9, Gymnasium, Vuxenutbildning

Sara Mörtsell har en bakgrund som gymnasielärare och ikt-pedagog och är sedan 2014 utbildningsansvarig på den ideella föreningen Wikimedia Sverige och jobbar med Wikipedia och öppna resurser för utbildning och pedagogik.

Wikipedia är den fria encyklopedin som blivit en av världens största icke-kommersiella digitala resurser. I utbildningssammanhang har Wikipedia gått från att vara avskydd och missförstådd till att väcka nyfikenhet om hur både undervisning och forskning kan möta omvärlden via Wikipedia och vara ett verktyg för tillgänglig kunskap och källkritik i den digitala vardagen. Saras föreläsning kommer att ge insyn i vad som får Wikipedia att fungera mot alla odds, och belysa exempel på hur lärare nyttjar öppenheten i pedagogiska projekt för att ge elever en plattform för kunskapsengagemang och källkritik.

Till översiktligt program

Ökad elevaktivitet i klassrummet med digitala verktyg

Föreläsning med Patricia Diaz för huvudsakligen 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasium, Vuxenutbildning

Patricia Diaz är legitimerad lärare i spanska och engelska (hög/gy) med stort intresse för och stor kunskap om hur digitala verktyg kan användas i undervisningen för att stödja lärande. Hon föreläser frekvent runt om i landet och har även skrivit två böcker om hur undervisningen kan förbättras och utvecklas med hjälp av digitala kanaler.

Hög elevaktivitet är en förutsättning för att kunna arbeta formativt och språkutvecklande. I den här föreläsningen beskriver Patricia några enkla sätt som kan användas för att med hjälp av digitala verktyg engagera eleverna i undervisningen, stötta dem i deras lärande och höja elevaktiviteten i klassrummet. Hon beskriver bland annat hur digitala responssystem och kollaborativa ytor kan bidra till att synliggöra förkunskaper och lärande, göra snabba avstämningar med ett formativt syfte, få eleverna att samarbeta och lära av varandra samt motivera dem till ett aktivt deltagande under lektionstid.

Till översiktligt program

 

 

 Pass 2 (10:00-11:30)

Läsning i ett digitalt samhälle

Föreläsning med Jenny Edvardsson för huvudsakligen 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasium, Vuxenutbildning

Jenny Edvardsson är lärare i svenska och historia, författare och föreläsare. Hon har fått flera utmärkelser för sitt arbete. År 2017 mottog hon Svenska Akademiens svensklärarpris samt Tal- och språkpriset. På bloggen Jenny på Wendes delar hon med sig av sitt arbete.

Att kunna läsa är viktigt! I ett digitalt samhälle behöver eleverna inte bara kunna läsa traditionella boktexter utan också digitala multimodala texter. Det ställer krav, inte minst på oss lärare. Hur kan vi hjälpa eleverna utveckla sin läsning så att de kan möta alla typer av texter? I denna föreläsning lyfter Jenny Edvardsson fram skillnaderna mellan tryckt och digital text. Hon ger exempel på hur man kan arbeta för att utveckla både den traditionella läsningen och den digitala.

Till översiktligt program

Koden till digital kompetens

Föreläsning med Karin Nygårds för huvudsakligen 1-3, 4-6

Karin Nygårds är utbildad lärare i Svenska och Svenska som andraspråk för grundskolans lägre åldrar. Sedan 2013 har hon engagerat sig i programmering i grundskolan och jobbar nuförtiden heltid med att försöka sprida kunskap och förståelse för hur den digitala världen funderar.

Den digitala dimensionen av världen har blivit allt viktigare i våra liv, men för många vuxna är det fortfarande oklart hur den fungerar. Karin Nygårds berättar om den viktigaste tekniken, juridiken och samhällseffekterna som är bra att känna till för att kunna känna sig digitalt kompetent.

Till översiktligt program

Verktygslåda för ökad elevaktivitet i klassrummet

Workshop med Patricia Diaz för huvudsakligen 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasium, Vuxenutbildning

Patricia Diaz är legitimerad lärare i spanska och engelska (hög/gy) med stort intresse för och stor kunskap om hur digitala verktyg kan användas i undervisningen för att stödja lärande. Hon föreläser frekvent runt om i landet och har även skrivit två böcker om hur undervisningen kan förbättras och utvecklas med hjälp av digitala kanaler.

En praktisk workshop som rent konkret går igenom några av de digitala verktyg som omnämndes i Patricias förmiddagsföreläsning. Vi går igenom på klicknivå hur verktygen fungerar så att du enkelt kan komma igång att använda dem i klassrummet.

Till översiktligt program

Arbetsformer och ledarskap i en digitaliserad skola

Workshop med Hanna Forsberg för huvudsakligen 7-9, Gymnasium, Vuxenutbildning

Hanna Forsberg, lektor och projektledare för skolans digitalisering med inriktning digital kompetens, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Workshopen handlar om hur olika typer av digitalt stöd kan underlätta för den undervisande läraren och eleverna, med allt ifrån enkla digitala verktyg (med tips!), kursplattformar, administrativ avlastning och möjlighet till nya arbetssätt. Hur arbetar man med digitala resurser utifrån vetenskaplig grund?

Även lärarens ledarskap i det digitaliserade klassrummet diskuteras. Hur kan man arbeta och använda det digitala stödet för att undvika distraktion, och förstärka sitt ledarskap i klassrummet? Workshopen avslutas med en presentation av arbetet med den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering, med inbjudan till deltagande i de digitala samverkansytor som har tagits fram för en bred samverkan inom svenskt skolväsende.

Till översiktligt program

Barn- och elevhälsan
Edward Jensinger

 

 

 Pass 3 (13:00-14:30)

Digitalisering som lyfter skolan – teori möter praktik

Föreläsning med Helena Kvarnsell för huvudsakligen 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasium, Vuxenutbildning

Helena Kvarnsell, lärare i matte/No och teknik på Björknässkolans högstadium i Nacka kommun.

Tillsammans med Håkan Fleischer, doktor i pedagogik, har Helena skrivit en bok som heter Digitalisering som lyfter skolan – teori möter praktik. I föreläsningen kommer Helena att presentera ett förhållningssätt till digitaliseringen i skolan som bygger på reflektion, målinriktning, motivation och socialt lärande. Detta förhållningssätt är tänkt som ett stöd till lärare för att fördjupa elevernas kunskaper med hjälp av digitala verktyg.

Till översiktligt program

Låt oss prata om internet och digitala källor

Föreläsning med Kristina Alexandersson för huvudsakligen 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasium, Vuxenutbildning

Kristina Alexandersson är i grunden lärare i svenska och samhällskunskap, men har sedan 2011 ansvarat för Webbstjärnan. Hon är av regeringen utsedd till expert i Digitaliseringskommissionen. Sedan 2013 är Kristina även projektledare för Creative Commons Sverige.

Kristina kommer att prata om källor och källkritik på nätet. Vad är ett Meme, hur fungerar troll och trollfabriker? Fejknews – vad är det det och hur granskar vi det? Vad är det för källor som omger oss på nätet. Hur ska vi granska dem och hur sprids de? Hur ska vi hantera dem i skolan. Kristina har sin utgångpunkt i de nya läroplansskrivningar som genomförs 1 juli 2018.

Till översiktligt program

Linda Liukas. Photo: Maija Tammi

Creativity & computing in primary education

Workshop med Linda Liukas för huvudsakligen 1-3

Linda Liukas is the author and illustrator of Hello Ruby, a children’s picture book about the whimsical world of computers translated to over 22 languages, as well as the founder of Rails Girls, a global movement to teach young women programming in over 270 cities. She loves Muji, Zelda Fitzgerald, software and sparkly things. Currently she is a TED Resident in New York.

If computer code is the Lego block of our time – a tool of creation – how do we teach curiosity, joy, and wonder to our kids? And what does Jean Piaget or Montessori have to do with coding? Join us for a workshop to learn the basics of how to bring creative technology education to your classroom by the Finnish author & illustrator Linda Liukas.

Till översiktligt program

Wikimini i skolan

Workshop med Sara Mörtsell för huvudsakligen 4-6, 7-9

Sara Mörtsell har en bakgrund som gymnasielärare och ikt-pedagog och är sedan 2014 utbildningsansvarig på den ideella föreningen Wikimedia Sverige och jobbar med Wikipedia och öppna resurser för utbildning och pedagogik.

Wikipedia är del av ett större Wikimedia som också rymmer mindre digitala plattformar, så som Wikimini. I workshopen för lärare i år 4-9 kommer vi att utforska vad andra elever har skapat i Wikimini och utifrån det gå igenom grunderna i redigering och hur ett eget Wikimini-projekt kan planeras och genomföras.

Till översiktligt program

En introduktion till ”Alla kan koda”

Workshop med Anders Randler för huvudsakligen 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasium, Vuxenutbildning

Anders Randler, som nyligen blev Apple Certified Trainer i Swift, arbetar även som lärare i matematik/IT på Wisbygymnasiet och är givetvis mycket programmerings-intresserad.

Denna workshop riktar sig till lärare i grundskolan som känner att de skulle vilja komma igång med programmering på ett enkelt och lustfyllt sätt. Vi tittar på det färdiga material som erbjuds i Swift Playgrounds på iPad. Här finns utmärkta övningar som verkligen börjar från början och bygger en solid grund med små begripliga steg. Givetvis finns också lärarhandledning med färdiga presentationer som kan användas direkt i klassrummet.

Som pedagog behöver du inga som helst grunder i programmering för att kunna följa med här. Tanken är att inte bara ”Alla kan koda” utan även att ”Alla pedagoger kan lära sina elever att koda”. För att kunna hänga med i denna WS skall du ha med dig en nyladdad och uppdaterad (iOS 11.4) iPad med Swift Playgrounds installerat.

Till översiktligt program

Marie Kahlbom

Podcast

Workshop med Linus Sällström för huvudsakligen 7-9, Gymnasium, Vuxenutbildning

Linus Sällström är IT-pedagog samt gymnasielärare i mediaämnen och naturkunskap på Wisbygymnasiet sedan 2002.

Att låta eleverna skapa egna podcasts kan fungera i nästan alla ämnen. Jag blir ofta fascinerad av hur avspända och ärliga eleverna kan vara i en podcast. Demonstreras på Mac, men går även att genomföras med iPad.

Till översiktligt program

Programmera Lego WeDo

Workshop med Anna Kahlbom för huvudsakligen 1-3

Anna Kahlbom arbetar som pedagog på Fenomenalen och som universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier på Campus Gotland.

Vi har arbetat med Lego WeDo 2.0 tillsammans med många elever i olika åldrar. I denna workshop delar vi med oss av erfarenheter från det arbetet. Vi presenterar materialet och sedan får deltagarna i workshopen god tid till att testa programmering i Lego WeDo 2.0. Workshopen sker med iPad som arbetsverktyg.

Till översiktligt program

Hur påverkas jag av GDPR (Europeiska dataskyddsförordningen)?

Föreläsning med Malin Bergström för huvudsakligen 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasium, Vuxenutbildning

Malin Bergström arbetar som nämndsekreterare för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt som kontaktperson för frågor gällande Europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) för både gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Barbro Engström arbetar som kommunikatör med inriktning internkommunikation och som förvaltningschefssekreterare.

Europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) är en tvingande EU-förordning som fick fullt genomslag den 25 maj 2018. Lagstiftningen gällande personuppgiftsbehandling kan många gånger uppfattas som komplicerad och ansvaret skiljer sig för uppgifter som behandlas strukturerat respektive ostrukturerat. I skolan kan det kompliceras ytterligare genom användningen av nya tekniska funktioner och lösningar. På KUT-dagen kommer vi bland annat att beröra: Vad säger lagen? Vad innebär GDPR för min skolform? Hur påverkar det mitt arbete? Vad kräver lagen av mig?

Till översiktligt program

Barn- och elevhälsan

SVA/SFI och digitala verktyg

Workshop med Heléne Larsson för huvudsakligen ?

Heléne Larsson arbetar på Lotsen – Mottagningsenheten för nyanlända på Gotland.

Book Creator – lägg till bild, ljud, text, rita till något fritt för att låta eleverna skapa sina egna böcker inom alla olika genrer. Kahoot – Digitalt quiz som du kan skräddarsy efter dina egna lektioner eller ta andras redan färdiga kahoots för att använda som dina egna. Ta med iPad.

Till översiktligt program

Edward Jensinger

 

 

 Pass 4 (15:00-16:30)

Digital kompetens är mer än bara programmering

Föreläsning med Kristina Alexandersson för huvudsakligen 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasium, Vuxenutbildning

Kristina Alexandersson är i grunden lärare i svenska och samhällskunskap, men har sedan 2011 ansvarat för Webbstjärnan. Hon är av regeringen utsedd till expert i Digitaliseringskommissionen. Sedan 2013 är Kristina även projektledare för Creative Commons Sverige.

Kristina kommer att prata om vad Digital kompetens innebär och hur arbetet i skolan kan för att stärka båda elevers och pedagogers digitala kompetens.

Till översiktligt program

Så funkar internet

Workshop med Karin Nygårds för huvudsakligen 1-3, 4-6

Karin Nygårds är utbildad lärare i Svenska och Svenska som andraspråk för grundskolans lägre åldrar. Sedan 2013 har hon engagerat sig i programmering i grundskolan och jobbar nuförtiden heltid med att försöka sprida kunskap och förståelse för hur den digitala världen funderar.

För att förstå det digitala kan man behöva lägga datorn åt sidan och röra på sig lite grann. Även den mest teknikrädda kan lära sig om IP, TCP, DNS och andra funktioner som får internet att fungera. Genom att veta hur tekniken fungerar i grunden, är det lättare att fatta kloka beslut och bli en säkrare användare, det gäller både vuxna och elever. Här får du lära dig samtidigt som du får tips på hur du kan arbeta i klassrummet.

Till översiktligt program

Digitaliseringen är inte häftig – den är nödvändig

Workshop med Helena Kvarnsell för huvudsakligen 4-6, 7-9, Gymnasium, Vuxenutbildning

Helena Kvarnsell, lärare i matte/No och teknik på Björknässkolans högstadium i Nacka kommun.

För att alla elever och lärare ska dra nytta av digitaliseringens möjligheter fokuserar vi här på de små stegen mot en klokare användning av digitala verktyg. Det blir inte några svulstiga flerveckors-projekt som presenteras utan små vinklingar av vardagen som på sikt är tänkta att förbättra för både lärare och elever. Ta med dator eller surfplatta då tid kommer att ges för att själv fundera på hur du går vidare.

Till översiktligt program

Programmera Lego WeDo

Workshop med Anna Kahlbom för huvudsakligen 1-3

Anna Kahlbom arbetar som pedagog på Fenomenalen och som universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier på Campus Gotland.

Vi har arbetat med Lego WeDo 2.0 tillsammans med många elever i olika åldrar. I denna workshop delar vi med oss av erfarenheter från det arbetet. Vi presenterar materialet och sedan får deltagarna i workshopen god tid till att testa programmering i Lego WeDo 2.0. Workshopen sker med iPad som arbetsverktyg.

Till översiktligt program

Kurator
Anette Björkvall

Appar som följer elevernas lärande

Workshop med Anette Björkvall för huvudsakligen 1-3, 4-6

Anette Björkvall arbetar på Öja skola, i första hand på lågstadiet, i åldersblandade grupper.

Hur kan eleverna bli medvetna om sitt eget lärande. Jag har använt några appar som hjälper mig och eleverna att se hur de utvecklas. Jag tänkte berätta om hur jag har använt Quizlet, iMovie, Shadowpuppet och några andra appar. Det finns även möjlighet att prova på.

Till översiktligt program

Haldor

Nästa steg i Swift & Swift Playgrounds

Workshop med Anders Randler för huvudsakligen 7-9, Gymnasium, Vuxenutbildning

Anders Randler, som nyligen blev Apple Certified Trainer i Swift, arbetar även som lärare i matematik/IT på Wisbygymnasiet och är givetvis mycket programmerings-intresserad.

Denna workshop riktar sig till lärare i grundskolan och gymnasium som känner att de skulle vilja komma vidare med programmeringen. Tanken är att du redan gått igenom ”Lär dig programmera 1” i Swift Playgrounds och kanske smakat lite på ”Lär dig programmera 2”. Vi tar tag i steg 2 och 3 i Swift Playgrounds på iPad. Även kopplingen till externa enheter som t ex drönare och hur man kan använda det material runt detta som finns i Swift Playgrounds kommer att tas upp.

För att kunna hänga med i denna WS skall du ha med dig en nyladdad och uppdaterad (iOS 11.4) iPad med Swift Playgrounds installerat.

Till översiktligt program

Johan Lindberg

Gör en videopresentation med greenscreen

Workshop med Linus Sällström för huvudsakligen 7-9, Gymnasium, Vuxenutbildning

Linus Sällström är IT-pedagog samt gymnasielärare i mediaämnen och naturkunskap på Wisbygymnasiet sedan 2002.

Du får testa att göra en egen ”starter” för ett arbetsområde. Eller en kurspresentation. Vi filmar med era telefoner och redigerar sedan i iMovie. Jag kommer även att visa exempel på hur eleverna kan jobba med denna teknik. Demonstreras på Mac, men går även utmärkt att genomföra med iPad.

Till översiktligt program

Malin Munkhammar
Amanda

Digitala verktyg i klassrummet

Workshop med Daniel Sundberg för huvudsakligen ?

Daniel Sundberg är lärare i matematik, SO och svenska på Fole skola. Han tycker det är väldigt roligt att se hur digitala hjälpmedel ökar elevernas motivation och delaktighet i lärandet.

Daniel kommer att visa exempel på verktyg som kan användas i klassrummet. Hur används dessa och hur påverkar det elevernas lärande och delaktighet. Ta med iPad.

Till översiktligt program

Elin Bååth

En nationell plan för skolans digitalisering – i bred samverkan!

Föreläsning med Hanna Forsberg för endast skolledare (Obligatorisk)

Hanna Forsberg, lektor och projektledare för skolans digitalisering med inriktning digital kompetens, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

I denna föreläsning får du veta mer om arbetet med den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering. SKL har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med Skolverket, och i bred samverkan med skolsverige, ta fram en handlingsplan utifrån den digitaliseringsstrategi som antogs förra hösten. Ett område som behandlas särskilt under passet är digital kompetens för alla i skolväsendet. Deltagarna kommer att vara delaktiga i diskussion kring effektkedjor, identifiera aktiviteter och resurser som krävs för utvecklingen inom vald verksamhet, och därmed bidra till handlingsplansarbetet.

Till översiktligt program

KLICKA HÄR FÖR ATT ANMÄLA DIG TILL DAGENS AKTIVITETER

Innehållet (bilder och text) i ovanstående program för Skolutveckling Gotland 2018 får ej kopieras eller reproduceras, helt eller delvis, elektroniskt eller på annat sätt. Bilder och texter i programmet är publicerade med tillstånd från respektive ägare. © 2018