Skolutveckling Gotland 2018 går av stapeln 20 september kl. 8:00-16:30 i Sävehuset på Wisbygymnasiet och i Södervärnskolans aula.

Dagens fokus är att du ska få inspiration och praktiknära exempel på hur du kan arbeta i din verksamhet med bland annat digitala texter, källkritik, programmering samt digitaliseringens påverkan på samhälle och individ.

Under dagen erbjuds föreläsningar och workshops med bland annat Sara Mörtsell, Patricia Diaz, Jenny Edvardsson, Karin Nygårds, Hanna Forsberg, Helena Kvarnsell, Kristina Alexandersson Gustav Martner och Edward Jensinger – alla framstående personer inom digitalisering. Förutom dessa så har vi duktiga lokala förmågor som delar med sig av sina kunskaper i föreläsningar och workshops.

På denna webbsida hittar du både ett översiktligt program över dagens aktiviteter samt ett lite mer detaljerat program där du kan läsa om varje föreläsning och workshop som dagen har att bjuda på. Sista anmälningsdag har passerat och om du av någon anledning inte hunnit anmäla dig behöver du rapportera detta till din chef så snart som möjligt.

För att kunna ge feedback efter varje aktivitet krävs att du, till din smarttelefon eller din iPad, laddat ner en app för att skanna QR-koder. Till exempel kan du använda Cloud QR Skanner till iPad/iPhone eller Android.

Om du har några frågor rörande Skolutveckling Gotland 2018 kan du kontakta marie.andersson02@edu.gotland.se eller johan.bard@edu.gotland.se.

Utvärdera en aktivitet, eller hela dagen, genom att klicka här!

Översiktligt program

Pass 1 (8:00-9:30) Till detaljerat program
Ökad elevaktivitet i klassrummet med digitala verktyg

Wisbygymnasiet, Sävehuset, Aulan

Föreläsning – Patricia Diaz
Målgrupp: 1-3, 4-6, 7-9, Gy, Vux

Läs mer!

Wikipedia i skolan

Wisbygymnasiet, Steffenhuset, Hörsalen

Föreläsning – Sara Mörtsell
Målgrupp: 4-6, 7-9, Gy, Vux

Läs mer!

Programmering förr och nu och i framtiden

Södervärnskolan, Aulan

Föreläsning – Gustav Martner
Målgrupp: 1-3, 4-6, 7-9, Gy, Vux

Läs mer!

Fika (9:30-10:00) Kaffe och te finns kostnadsfritt i Café Nyfiket (Sävehuset), eventuellt tilltugg får man själv ta med.
Pass 2 (10:00-11:30) Till detaljerat program
Läsning i ett digitalt samhälle

Wisbygymnasiet, Sävehuset, Aulan

Föreläsning – Jenny Edvardsson
Målgrupp: 1-3, 4-6, 7-9, Gy, Vux

Läs mer!

Koden till digital kompetens

Södervärnskolan, Aulan

Föreläsning – Karin Nygårds
Målgrupp: 1-3, 4-6

Läs mer!

Verktygslåda för ökad elevaktivitet i klassrummet

Wisbygymnasiet, Sävehuset, 2084

Workshop – Patricia Diaz
Målgrupp: 1-3, 4-6, 7-9, Gy, Vux

Läs mer!

Arbetsformer och ledarskap i en digitaliserad skola

Wisbygymnasiet, Sävehuset, 3061

Workshop – Hanna Forsberg
Målgrupp: 7-9, Gy, Vux

Läs mer!

Digitalisering och den sårbara barnhjärnan ur ett medicinskt perspektiv

Wisbygymnasiet, Steffenhuset, Hörsalen

Föreläsning – Lina Hedenius
Målgrupp: 1-3, 4-6, 7-9, Gy

Läs mer!

Att leda skolans digitalisering

Wisbygymnasiet, Sävehuset, 3019

Föreläsning – Edward Jensinger
Målgrupp: Endast skolledare (Obligatorisk)

Läs mer!

Lunch (11:30-13:00) Mat från Ejmunds, Kajp och Sundars MOMO kommer att finnas att köpa på Wisbygymnasiets skolgård. De som tänker äta på restaurang bör boka bord i god tid. Uppvärmningsmöjligheten för medhavd mat är begränsad.
Pass 3 (13:00-14:30) Till detaljerat program
Digitalisering som lyfter skolan – teori möter praktik

Wisbygymnasiet, Sävehuset, Aulan

Föreläsning – Helena Kvarnsell
Målgrupp: 1-3, 4-6, 7-9, Gy, Vux

Läs mer!

Låt oss prata om internet och digitala källor

Södervärnskolan, Aulan

Föreläsning – Kristina Alexandersson
Målgrupp: 1-3, 4-6, 7-9, Gy, Vux

Läs mer!

Wikimini i skolan

Wisbygymnasiet, Sävehuset, 3062

Workshop – Sara Mörtsell
Målgrupp: 4-6, 7-9

Läs mer!

En introduktion till ”Alla kan koda”

Wisbygymnasiet, Sävehuset, 2029

Workshop – Anders Randler
Målgrupp: 1-3, 4-6, 7-9, Gy, Vux

Läs mer!

Planera, undervisa och utvärdera i OneNote

Wisbygymnasiet, Sävehuset, 2100

Workshop – Marie Kahlbom
Målgrupp: 4-6

Läs mer!

Podcast

Wisbygymnasiet, Sävehuset, 3007

Workshop – Linus Sällström
Målgrupp: 7-9, Gy, Vux

Läs mer!

Programmera Lego WeDo

Wisbygymnasiet, Sävehuset, 2106

Workshop – Fenomenalen
Målgrupp: 1-3

Läs mer!

Hur påverkas jag av GDPR?

Wisbygymnasiet, Sävehuset, 2070

Föreläsning – Malin Bergström & Barbro Engström
Målgrupp: 1-3, 4-6, 7-9, Gy, Vux

Läs mer!

Digitalisering och den sårbara barnhjärnan ur ett medicinskt perspektiv

Wisbygymnasiet, Steffenhuset, Hörsalen

Föreläsning – Lina Hedenius
Målgrupp: 1-3, 4-6, 7-9, Gy

Läs mer!

SVA/SFI och digitala verktyg

Wisbygymnasiet, Sävehuset, 3061

Workshop – Heléne Larsson
Målgrupp: 1-3

Läs mer!

Standardprogram i iPad

Wisbygymnasiet, Sävehuset, 2103

Workshop – Ulf Ekvall
Målgrupp: 1-3, 4-6, 7-9, Gy, Vux

Läs mer!

Hinder och möjligheter i det digitaliserade ledarskapet

Wisbygymnasiet, Sävehuset, 3019

Workshop – Edward Jensinger
Målgrupp: Endast skolledare (Valbar)

Läs mer!

Fika (14:30-15:00) Kaffe och te finns kostnadsfritt i Café Nyfiket (Sävehuset), eventuellt tilltugg får man själv ta med.
Pass 4 (15:00-16:30) Till detaljerat program
Digital kompetens är mer än bara programmering

Wisbygymnasiet, Sävehuset, Aulan

Föreläsning – Kristina Alexandersson
Målgrupp: 1-3, 4-6, 7-9, Gy, Vux

Läs mer!

Så funkar internet

Wisbygymnasiet, Sävehuset, 2100

Workshop – Karin Nygårds
Målgrupp: 1-3, 4-6

Läs mer!

Digitaliseringen är inte häftig – den är nödvändig

Södervärnskolan, Aulan

Workshop – Helena Kvarnsell
Målgrupp: 4-6, 7-9, Gy, Vux

Läs mer!

Programmera Lego WeDo

Wisbygymnasiet, Sävehuset, 2106

Workshop – Fenomenalen
Målgrupp: 1-3

Läs mer!

Go, no go – på nätet

Wisbygymnasiet, Steffenhuset, Hörsalen

Föreläsning – Josefine Bertvig, Catharina Björklund & Christina Wigström
Målgrupp: 1-3, 4-6, 7-9, Gy

Läs mer!

Appar som följer elevernas lärande

Wisbygymnasiet, Sävehuset, 3062

Workshop – Anette Björkvall
Målgrupp: 1-3, 4-6

Läs mer!

Digitalt klassrum i praktiken

Wisbygymnasiet, Sävehuset, 2103

Föreläsning – Pernilla Mattsson & Therese Rausmark
Målgrupp: 4-6

Läs mer!

Nästa steg i Swift & Swift Playgrounds

Wisbygymnasiet, Sävehuset, 2029

Workshop – Anders Randler
Målgrupp: 7-9, Gy, Vux

Läs mer!

Youtube som lärmiljö

Wisbygymnasiet, Sävehuset, 3061

Workshop – Johan Lindberg
Målgrupp: 1-3, 4-6, 7-9, Gy, Vux

Läs mer!

Gör en videopresentation med greenscreen

Wisbygymnasiet, Sävehuset, 3007

Workshop – Linus Sällström
Målgrupp: 7-9, Gy, Vux

Läs mer!

Book Creator

Wisbygymnasiet, Sävehuset, 2069

Workshop – Malin Munkhammar & Johan Laurin
Målgrupp: 1-3, 4-6, 7-9, Gy, Vux

Läs mer!

INSTÄLLT! Vägen till det svenska språket via iPad

Wisbygymnasiet, Sävehuset, 2070

Workshop – Amanda Ekelund
Målgrupp: 1-3, 4-6, 7-9, Gy, Vux

Läs mer!

Digitala verktyg i klassrummet

Wisbygymnasiet, Sävehuset, 2084

Workshop – Daniel Sundberg
Målgrupp: 4-6

Läs mer!

Flipped classroom – hur funkar det?

Wisbygymnasiet, Sävehuset, 2040

Workshop – Elin Bååth
Målgrupp: 7-9, Gy, Vux

Läs mer!

En nationell plan för skolans digitalisering – i bred samverkan!

Wisbygymnasiet, Sävehuset, 3019

Föreläsning – Hanna Forsberg
Målgrupp: Endast skolledare (Obligatorisk)

Läs mer!

 

Detaljerat program

 Pass 1 (8:00-9:30)

Ökad elevaktivitet i klassrummet med digitala verktyg

Föreläsning med Patricia Diaz för 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasium, Vuxenutbildning

Patricia Diaz är legitimerad lärare i spanska och engelska (hög/gy) med stort intresse för och stor kunskap om hur digitala verktyg kan användas i undervisningen för att stödja lärande. Hon föreläser frekvent runt om i landet och har även skrivit två böcker om hur undervisningen kan förbättras och utvecklas med hjälp av digitala kanaler.

Hög elevaktivitet är en förutsättning för att kunna arbeta formativt och språkutvecklande. I den här föreläsningen beskriver Patricia några enkla sätt som kan användas för att med hjälp av digitala verktyg engagera eleverna i undervisningen, stötta dem i deras lärande och höja elevaktiviteten i klassrummet. Hon beskriver bland annat hur digitala responssystem och kollaborativa ytor kan bidra till att synliggöra förkunskaper och lärande, göra snabba avstämningar med ett formativt syfte, få eleverna att samarbeta och lära av varandra samt motivera dem till ett aktivt deltagande under lektionstid.

Till översiktligt program

Wikipedia i skolan

Föreläsning med Sara Mörtsell för huvudsakligen 4-6, 7-9, Gymnasium, Vuxenutbildning

Sara Mörtsell har en bakgrund som gymnasielärare och ikt-pedagog och är sedan 2014 utbildningsansvarig på den ideella föreningen Wikimedia Sverige och jobbar med Wikipedia och öppna resurser för utbildning och pedagogik.

Wikipedia är den fria encyklopedin som blivit en av världens största icke-kommersiella digitala resurser. I utbildningssammanhang har Wikipedia gått från att vara avskydd och missförstådd till att väcka nyfikenhet om hur både undervisning och forskning kan möta omvärlden via Wikipedia och vara ett verktyg för tillgänglig kunskap och källkritik i den digitala vardagen. Saras föreläsning kommer att ge insyn i vad som får Wikipedia att fungera mot alla odds, och belysa exempel på hur lärare nyttjar öppenheten i pedagogiska projekt för att ge elever en plattform för kunskapsengagemang och källkritik.

Till översiktligt program

Programmering förr och nu och i framtiden

Föreläsning med Gustav Martner för 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasium, Vuxenutbildning

Gustav Martner – är serie-entreprenör inom marknadsföring och big data och en av Sveriges absolut mest belönade digitala kreatörer. Han är även debattör och aktivist som skapat storskaliga sociala initiativ som t ex Refugee Phones. Gustav kopplar an till både historia och forskning i sina föreläsningar, vilket ger en underhållande och tankeväckande resa.

Gustavs föreläsningar tar avstamp i vår historia: Hur sjutton kunde framtidsforskare faktiskt förutse internet och trådlös kommunikation för över hundra år sedan – men hade samtidigt så svårt att förutse sociala reformer och jämställdhet? Och hur kommer det sig att kvinnor gav upp IT-branschen från just 1981 och framåt?

Med hjälp av historia, statistik och beforskade modeller för framtidsförutsägelser visar Gustav på ett förbluffande sammanhängande system som sträcker sig från teknik till kultur till innovation. Budskapet är klart: Tekniken skapar kulturen, men genom vår förmåga att förhandla kring våra kulturella identiteter ger vi förutsättningar för innovation som i sin tur är makt över tekniken. Föreläsningen blir därmed ett stridsrop för mångfald och fritänkande inom inte minst skolan och är dessutom riktigt underhållande.

Till översiktligt program

 

 

 Pass 2 (10:00-11:30)

Läsning i ett digitalt samhälle

Föreläsning med Jenny Edvardsson för 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasium, Vuxenutbildning

Jenny Edvardsson är lärare i svenska och historia, författare och föreläsare. Hon har fått flera utmärkelser för sitt arbete. År 2017 mottog hon Svenska Akademiens svensklärarpris samt Tal- och språkpriset. På bloggen Jenny på Wendes delar hon med sig av sitt arbete.

Att kunna läsa är viktigt! I ett digitalt samhälle behöver eleverna inte bara kunna läsa traditionella boktexter utan också digitala multimodala texter. Det ställer krav, inte minst på oss lärare. Hur kan vi hjälpa eleverna utveckla sin läsning så att de kan möta alla typer av texter? I denna föreläsning lyfter Jenny Edvardsson fram skillnaderna mellan tryckt och digital text. Hon ger exempel på hur man kan arbeta för att utveckla både den traditionella läsningen och den digitala.

Till översiktligt program

Koden till digital kompetens

Föreläsning med Karin Nygårds för huvudsakligen 1-3, 4-6

Karin Nygårds är utbildad lärare i Svenska och Svenska som andraspråk för grundskolans lägre åldrar. Sedan 2013 har hon engagerat sig i programmering i grundskolan och jobbar nuförtiden heltid med att försöka sprida kunskap och förståelse för hur den digitala världen funderar.

Den digitala dimensionen av världen har blivit allt viktigare i våra liv, men för många vuxna är det fortfarande oklart hur den fungerar. Karin Nygårds berättar om den viktigaste tekniken, juridiken och samhällseffekterna som är bra att känna till för att kunna känna sig digitalt kompetent.

Till översiktligt program

Verktygslåda för ökad elevaktivitet i klassrummet

Workshop med Patricia Diaz för 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasium, Vuxenutbildning

Patricia Diaz är legitimerad lärare i spanska och engelska (hög/gy) med stort intresse för och stor kunskap om hur digitala verktyg kan användas i undervisningen för att stödja lärande. Hon föreläser frekvent runt om i landet och har även skrivit två böcker om hur undervisningen kan förbättras och utvecklas med hjälp av digitala kanaler.

En praktisk workshop som rent konkret går igenom några av de digitala verktyg som omnämndes i Patricias förmiddagsföreläsning. Vi går igenom på klicknivå hur verktygen fungerar så att du enkelt kan komma igång att använda dem i klassrummet.

Till översiktligt program

Arbetsformer och ledarskap i en digitaliserad skola

Workshop med Hanna Forsberg för huvudsakligen 7-9, Gymnasium, Vuxenutbildning

Hanna Forsberg, lektor och projektledare för skolans digitalisering med inriktning digital kompetens, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Workshopen handlar om hur olika typer av digitalt stöd kan underlätta för den undervisande läraren och eleverna, med allt ifrån enkla digitala verktyg (med tips!), kursplattformar, administrativ avlastning och möjlighet till nya arbetssätt. Hur arbetar man med digitala resurser utifrån vetenskaplig grund?

Även lärarens ledarskap i det digitaliserade klassrummet diskuteras. Hur kan man arbeta och använda det digitala stödet för att undvika distraktion, och förstärka sitt ledarskap i klassrummet? Workshopen avslutas med en presentation av arbetet med den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering, med inbjudan till deltagande i de digitala samverkansytor som har tagits fram för en bred samverkan inom svenskt skolväsende.

Till översiktligt program

Digitalisering och den sårbara barnhjärnan ur ett medicinskt perspektiv

Föreläsning med Lina Hedenius för huvudsakligen 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasium

Lina Hedenius är skolöverläkare för Barn- och Elevhälsan, Region Gotland. Specialist i Barn- och Ungdomsmedicin. Utgår ALLTID utifrån barnets/elevens hälsa och bästa i alla lägen.

Barns hjärnor stimuleras och formas oavbrutet. Initialt finns ett kaos av hjärnceller som förgrenar sig och består utifrån huruvida de används eller ej. Denna plasticitet pågår ända fram till åtminstone 25 års ålder. Användandet av datorer, smartphones och sociala medier förändrar oss, direkt och indirekt. Har Du som pedagog/förälder/medmänniska tillräckligt med kunskap om risker och nackdelar?

Till översiktligt program

Att leda skolans digitalisering

Föreläsning med Edward Jensinger för endast skolledare

Edward Jensinger har en bakgrund som rektor, utbildningschef och områdeschef i både Helsingborg och Malmö. Just nu är han verksam som gymnasieområdeschef i Malmö stad.

Frågan om skolans digitalisering är mångfacetterad, komplex och efter snart ett helt decennium fortfarande högaktuell. Digitaliseringen är till för att förbättra möjligheterna för alla elever att nå målen med utbildningen. För att detta ska lyckas måste såväl teknik som strategi och arbetsmiljö vara på plats, liksom en kultur av att kollegialt dela med sig av arbete och resultat inom och mellan skolor. Föreläsningen tar avstamp i Edward Jensingers bok ”12 tankar om skolans digitalisering” men lyfter även frågan om vilka krav som ställs på oss nu när den nationella strategin kommit till.

Till översiktligt program

 

 

 Pass 3 (13:00-14:30)

Digitalisering som lyfter skolan – teori möter praktik

Föreläsning med Helena Kvarnsell för 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasium, Vuxenutbildning

Helena Kvarnsell, lärare i matte/No och teknik på Björknässkolans högstadium i Nacka kommun.

Tillsammans med Håkan Fleischer, doktor i pedagogik, har Helena skrivit en bok som heter Digitalisering som lyfter skolan – teori möter praktik. I föreläsningen kommer Helena att presentera ett förhållningssätt till digitaliseringen i skolan som bygger på reflektion, målinriktning, motivation och socialt lärande. Detta förhållningssätt är tänkt som ett stöd till lärare för att fördjupa elevernas kunskaper med hjälp av digitala verktyg.

Till översiktligt program

Låt oss prata om internet och digitala källor

Föreläsning med Kristina Alexandersson för 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasium, Vuxenutbildning

Kristina Alexandersson är i grunden lärare i svenska och samhällskunskap, men har sedan 2011 ansvarat för Webbstjärnan. Hon är av regeringen utsedd till expert i Digitaliseringskommissionen. Sedan 2013 är Kristina även projektledare för Creative Commons Sverige.

Kristina kommer att prata om källor och källkritik på nätet. Vad är ett Meme, hur fungerar troll och trollfabriker? Fejknews – vad är det det och hur granskar vi det? Vad är det för källor som omger oss på nätet. Hur ska vi granska dem och hur sprids de? Hur ska vi hantera dem i skolan. Kristina har sin utgångpunkt i de nya läroplansskrivningar som genomförs 1 juli 2018.

Till översiktligt program

Wikimini i skolan

Workshop med Sara Mörtsell för huvudsakligen 4-6, 7-9

Sara Mörtsell har en bakgrund som gymnasielärare och ikt-pedagog och är sedan 2014 utbildningsansvarig på den ideella föreningen Wikimedia Sverige och jobbar med Wikipedia och öppna resurser för utbildning och pedagogik.

Wikipedia är del av ett större Wikimedia som också rymmer mindre digitala plattformar, så som Wikimini. I workshopen för lärare i år 4-9 kommer vi att utforska vad andra elever har skapat i Wikimini och utifrån det gå igenom grunderna i redigering och hur ett eget Wikimini-projekt kan planeras och genomföras.

Till översiktligt program

En introduktion till ”Alla kan koda”

Workshop med Anders Randler för 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasium, Vuxenutbildning

Anders Randler, som nyligen blev Apple Certified Trainer i Swift, arbetar även som lärare i matematik/IT på Wisbygymnasiet och är givetvis mycket programmerings-intresserad.

Denna workshop riktar sig till lärare i grundskolan som känner att de skulle vilja komma igång med programmering på ett enkelt och lustfyllt sätt. Vi tittar på det färdiga material som erbjuds i Swift Playgrounds på iPad. Här finns utmärkta övningar som verkligen börjar från början och bygger en solid grund med små begripliga steg. Givetvis finns också lärarhandledning med färdiga presentationer som kan användas direkt i klassrummet. Som pedagog behöver du inga som helst grunder i programmering för att kunna följa med här. Tanken är att inte bara ”Alla kan koda” utan även att ”Alla pedagoger kan lära sina elever att koda”.

För att kunna hänga med i denna WS skall du ha med dig en nyladdad och uppdaterad (iOS 11.4) iPad med Swift Playgrounds installerat.

Till översiktligt program

Planera, undervisa och utvärdera i OneNote

Workshop med Marie Kahlbom för huvudsakligen 4-6

Marie Kahlbom undervisar i engelska, so och svenska i årskurs 6 på Väskinde skola. Hon har även gått IT-pedagogutbildning på Vansbro Yrkeshögskola.

Vi testar att göra planering, dela ut dokument till eleverna samt att ge feedback på elevers arbete i OneNote.

Ta med ett verktyg med QR-läsare samt en laptop. Har du hörlurar med mikrofon så ta gärna med det.

Till översiktligt program

Podcast

Workshop med Linus Sällström för huvudsakligen 7-9, Gymnasium, Vuxenutbildning

Linus Sällström är IT-pedagog samt gymnasielärare i mediaämnen och naturkunskap på Wisbygymnasiet sedan 2002.

Att låta eleverna skapa egna podcasts kan fungera i nästan alla ämnen. Jag blir ofta fascinerad av hur avspända och ärliga eleverna kan vara i en podcast.

Demonstreras på MacBook.

Till översiktligt program

Programmera Lego WeDo

Workshop med Anna Kahlbom och Helen Lydänge för huvudsakligen 1-3

Anna Kahlbom arbetar som pedagog på Fenomenalen och som universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier på Campus Gotland.

Vi har arbetat med Lego WeDo 2.0 tillsammans med många elever i olika åldrar. I denna workshop delar vi med oss av erfarenheter från det arbetet. Vi presenterar materialet och sedan får deltagarna i workshopen god tid till att testa programmering i Lego WeDo 2.0.

Workshopen sker med iPad som arbetsverktyg.

Till översiktligt program

Hur påverkas jag av GDPR (Europeiska dataskyddsförordningen)?

Föreläsning med Malin Bergström och Barbro Engström för 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasium, Vuxenutbildning

Malin Bergström arbetar som nämndsekreterare för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt som kontaktperson för frågor gällande Europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) för både gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Barbro Engström arbetar som kommunikatör med inriktning internkommunikation och som förvaltningschefssekreterare.

Europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) är en tvingande EU-förordning som fick fullt genomslag den 25 maj 2018. Lagstiftningen gällande personuppgiftsbehandling kan många gånger uppfattas som komplicerad och ansvaret skiljer sig för uppgifter som behandlas strukturerat respektive ostrukturerat. I skolan kan det kompliceras ytterligare genom användningen av nya tekniska funktioner och lösningar. På KUT-dagen kommer vi bland annat att beröra: Vad säger lagen? Vad innebär GDPR för min skolform? Hur påverkar det mitt arbete? Vad kräver lagen av mig?

Till översiktligt program

Digitalisering och den sårbara barnhjärnan ur ett medicinskt perspektiv

Föreläsning med Lina Hedenius för huvudsakligen 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasium

Lina Hedenius är skolöverläkare för Barn- och Elevhälsan, Region Gotland. Specialist i Barn- och Ungdomsmedicin. Utgår ALLTID utifrån barnets/elevens hälsa och bästa i alla lägen.

Barns hjärnor stimuleras och formas oavbrutet. Initialt finns ett kaos av hjärnceller som förgrenar sig och består utifrån huruvida de används eller ej. Denna plasticitet pågår ända fram till åtminstone 25 års ålder. Användandet av datorer, smartphones och sociala medier förändrar oss, direkt och indirekt. Har Du som pedagog/förälder/medmänniska tillräckligt med kunskap om risker och nackdelar?

Till översiktligt program

SVA/SFI och digitala verktyg

Workshop med Heléne Larsson för huvudsakligen 1-3

Heléne Larsson arbetar på Lotsen – Mottagningsenheten för nyanlända på Gotland.

Book Creator – lägg till bild, ljud, text, rita till något fritt för att låta eleverna skapa sina egna böcker inom alla olika genrer. Kahoot – Digitalt quiz som du kan skräddarsy efter dina egna lektioner eller ta andras redan färdiga kahoots för att använda som dina egna.

Ta med iPad.

Till översiktligt program

Standardprogram i iPad

Workshop med Ulf Ekvall för 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasium, Vuxenutbildning

Ulf Ekvall undervisar i musik och media på Wisbygymnasiet, gymnasiesärskolan.

Vi kommer att titta på albumhantering och hur man infogar text i ”Bilder”. Vi kommer även testa på att använda ”Anteckningar” som chattforum i klassrummet.

Medtag iPad.

Till översiktligt program

Hinder och möjligheter i det digitaliserade ledarskapet

Workshop med Edward Jensinger för endast skolledare

Edward Jensinger har en bakgrund som rektor, utbildningschef och områdeschef i både Helsingborg och Malmö. Just nu är han verksam som gymnasieområdeschef i Malmö stad.

Frågan om skolans digitalisering är mångfacetterad, komplex och efter snart ett helt decennium fortfarande högaktuell. Digitaliseringen är till för att förbättra möjligheterna för alla elever att nå målen med utbildningen. För att detta ska lyckas måste såväl teknik som strategi och arbetsmiljö vara på plats, liksom en kultur av att kollegialt dela med sig av arbete och resultat inom och mellan skolor. Workshopen behandlar de hinder och farhågor skolledare och medarbetare kan uppleva och hur man leder ett positivt förändringsarbete utifrån dessa.

Till översiktligt program

 

 

 Pass 4 (15:00-16:30)

Digital kompetens är mer än bara programmering

Föreläsning med Kristina Alexandersson för 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasium, Vuxenutbildning

Kristina Alexandersson är i grunden lärare i svenska och samhällskunskap, men har sedan 2011 ansvarat för Webbstjärnan. Hon är av regeringen utsedd till expert i Digitaliseringskommissionen. Sedan 2013 är Kristina även projektledare för Creative Commons Sverige.

Kristina kommer att prata om vad Digital kompetens innebär och hur arbetet i skolan kan för att stärka båda elevers och pedagogers digitala kompetens.

Till översiktligt program

Så funkar internet

Workshop med Karin Nygårds för huvudsakligen 1-3, 4-6

Karin Nygårds är utbildad lärare i Svenska och Svenska som andraspråk för grundskolans lägre åldrar. Sedan 2013 har hon engagerat sig i programmering i grundskolan och jobbar nuförtiden heltid med att försöka sprida kunskap och förståelse för hur den digitala världen funderar.

För att förstå det digitala kan man behöva lägga datorn åt sidan och röra på sig lite grann. Även den mest teknikrädda kan lära sig om IP, TCP, DNS och andra funktioner som får internet att fungera. Genom att veta hur tekniken fungerar i grunden, är det lättare att fatta kloka beslut och bli en säkrare användare, det gäller både vuxna och elever. Här får du lära dig samtidigt som du får tips på hur du kan arbeta i klassrummet.

Till översiktligt program

Digitaliseringen är inte häftig – den är nödvändig

Workshop med Helena Kvarnsell för huvudsakligen 4-6, 7-9, Gymnasium, Vuxenutbildning

Helena Kvarnsell, lärare i matte/No och teknik på Björknässkolans högstadium i Nacka kommun.

För att alla elever och lärare ska dra nytta av digitaliseringens möjligheter fokuserar vi här på de små stegen mot en klokare användning av digitala verktyg. Det blir inte några svulstiga flerveckors-projekt som presenteras utan små vinklingar av vardagen som på sikt är tänkta att förbättra för både lärare och elever.

Ta med dator eller surfplatta då tid kommer att ges för att själv fundera på hur du går vidare.

Till översiktligt program

Programmera Lego WeDo

Workshop med Anna Kahlbom och Helen Lydänge för huvudsakligen 1-3

Anna Kahlbom arbetar som pedagog på Fenomenalen och som universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier på Campus Gotland.

Vi har arbetat med Lego WeDo 2.0 tillsammans med många elever i olika åldrar. I denna workshop delar vi med oss av erfarenheter från det arbetet. Vi presenterar materialet och sedan får deltagarna i workshopen god tid till att testa programmering i Lego WeDo 2.0.

Workshopen sker med iPad som arbetsverktyg.

Till översiktligt program

Go, no go – på nätet

Föreläsning med Josefine Bertvig, Catharina Björklund och Christina Wigström för huvudsakligen 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasium

Josefine Bertvig, Catharina Björklund och Christina Wigström inom Barn- och elevhälsan som skolkuratorer på Gotlands grundskolor. Barn- och elevhälsan är en del av utbildning- och arbetslivsförvaltningen, Region Gotland.

Föreläsningen presenterar Barn- och elevhälsans nya material och upplägg för förebyggande arbete mot kränkningar och grooming på internet. Tidigare material har årligen presenterats för samtliga elever i årskurs 5 på Gotlands kommunala grundskolor, men detta nya material har ännu inte sett dagens ljus. Bli en av de första att ta del av detta arbete!

Till översiktligt program

Appar som följer elevernas lärande

Workshop med Anette Björkvall för huvudsakligen 1-3, 4-6

Anette Björkvall arbetar på Öja skola, i första hand på lågstadiet, i åldersblandade grupper.

Hur kan eleverna bli medvetna om sitt eget lärande. Jag har använt några appar som hjälper mig och eleverna att se hur de utvecklas. Jag tänkte berätta om hur jag har använt Quizlet, iMovie, Shadowpuppet och några andra appar. Det finns även möjlighet att prova på.

Medtag iPad.

Till översiktligt program

Digitalt klassrum i praktiken

Föreläsning med Pernilla Mattsson och Therese Rausmark för huvudsakligen 4-6

Pernilla Mattsson är lärare i svenska och so på Solbergaskolan 4-6 där hon även är IT-pedagog.
Jobbar gärna i delade samarbetsytor, delade dokument, lässatsningar och bloggar.
Therese Rausmark undervisar i so, svenska och matematik, samt är IT-ansvarig, på Lärbro skola 4-6.

Vi kommer att berätta om hur vi arbetat med digitala klassrum, via TEAMS, för att sedan presentera Haldor och hur det arbetet kan komma att se ut, fördelar och så vidare. Hur man kommer igång med digitala klassrum, olika varianter och tips på hur man kan använda digitala verktyg i undervisningen.

Till översiktligt program

Nästa steg i Swift & Swift Playgrounds

Workshop med Anders Randler för huvudsakligen 7-9, Gymnasium, Vuxenutbildning

Anders Randler, som nyligen blev Apple Certified Trainer i Swift, arbetar även som lärare i matematik/IT på Wisbygymnasiet och är givetvis mycket programmerings-intresserad.

Denna workshop riktar sig till lärare i grundskolan och gymnasium som känner att de skulle vilja komma vidare med programmeringen. Tanken är att du redan gått igenom ”Lär dig programmera 1” i Swift Playgrounds och kanske smakat lite på ”Lär dig programmera 2”. Vi tar tag i steg 2 och 3 i Swift Playgrounds på iPad. Även kopplingen till externa enheter som t ex drönare och hur man kan använda det material runt detta som finns i Swift Playgrounds kommer att tas upp.

För att kunna hänga med i denna WS skall du ha med dig en nyladdad och uppdaterad (iOS 11.4) iPad med Swift Playgrounds installerat.

Till översiktligt program

Youtube som lärmiljö

Workshop med Johan Lindberg för 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasium, Vuxenutbildning

Johan Lindberg arbetar som Ma/No-lärare på Södervärnskolan, som förstelärare och förändringsledare inom PRIO. Johan är även initiativtagare till matematikapplikationerna ”Matematik 6” och ”Matematik 9” samt administratör för Youtube-kanalen ”Södervärnskolan”.

Många söker på Youtube när de ska lära sig något nytt men i skolan är det ibland tabu och en outnyttjad resurs. Inspirerande innehåll med konkreta tips hur man kan utnyttja film i sin undervisning för att underlätta för eleverna. Hur man skapar filmer, redigerar i iMovie och skapar en Youtubekanal.

Medtag iPad.

Till översiktligt program

Gör en videopresentation med greenscreen

Workshop med Linus Sällström för huvudsakligen 7-9, Gymnasium, Vuxenutbildning

Linus Sällström är IT-pedagog samt gymnasielärare i mediaämnen och naturkunskap på Wisbygymnasiet sedan 2002.

Du får testa att göra en egen ”starter” för ett arbetsområde. Eller en kurspresentation. Vi filmar med era telefoner och redigerar sedan i iMovie. Jag kommer även att visa exempel på hur eleverna kan jobba med denna teknik.

Demonstreras på MacBook.

Till översiktligt program

Book Creator

Workshop med Malin Munkhammar och Johan Laurin för 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasium, Vuxenutbildning

Malin Munkhammar har tidigare arbetat som grundskollärare inom Region Gotland och är nu speciallärare på gymnasiesärskolan med ett försteläraruppdrag med inriktning på digitalisering. Johan Laurin är klassassistent i gymnasiesärskolan.

Här får du en introduktion till appen Book Creator – en app massor av möjligheter för dig som pedagog! För att delta i workshopen måste du ha med dig en iPad där appen Book Creator är installerad. I Book Creator kan du göra egna uppgifter till dina elever i digitala eller tryckta böcker, eller låta dina elever presentera eget innehåll i form av en digital eller tryckt bok. Lägg in ljudfiler, länka till nätet och designa din presention själv – här finns många vägar för att skapa den bok du behöver i din undervisning. Det här är appen som går att använda i de flesta ämnen där ni gör någon form av dokumentation eller produktion, med andra ord till det mesta! Upplägg: 1. Presentation av appen Book Creator. 2. Prova på appen Book Creator steg för steg med ledning av Johan Laurin och Malin Munkhammar.

Det finns en gratisversion av Book Creator där du kan göra en enda presentation. Om du har den, så vänta med att använda appen tills vi ses!

Till översiktligt program

INSTÄLLT – Vägen till det svenska språket via iPad

Workshop med Amanda Ekelund för 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasium, Vuxenutbildning

Amanda Ekelund har tyvärr varit tvungen att ställa in sin workshop på Skolutveckling Gotland 2018. Ni som är anmälda till detta pass ska istället gå till Digital kompetens är mer än bara programmering med Kristina Alexandersson i Wisbygymnasiet, Sävehuset, Aulan.

Läs mer om Kristinas föreläsning här!

Till översiktligt program

Digitala verktyg i klassrummet

Workshop med Daniel Sundberg för huvudsakligen 4-6

Daniel Sundberg är lärare i matematik, SO och svenska på Fole skola. Han tycker det är väldigt roligt att se hur digitala hjälpmedel ökar elevernas motivation och delaktighet i lärandet.

Daniel kommer att visa exempel på verktyg som kan användas i klassrummet. Hur används dessa och hur påverkar det elevernas lärande och delaktighet. Ta med iPad.

Till översiktligt program

Flipped classroom – hur funkar det?

Workshop med Elin Bååth för huvudsakligen 7-9, Gymnasium, Vuxenutbildning

Elin Bååth jobbar som gymnasielärare i vuxenutbildningen och undervisar i svenska och religion. Hon har pluggat journalistik och sociala medier, och har en bakgrund inom musik och konst. Hon ser digitaliseringen som en kreativ och kommunikativ möjlighet.

Flipped classroom innebär att eleverna får ta del av en föreläsning och ett material INNAN lektionen i det fysiska klassrummet. På så sätt kan klassrumstiden ägnas åt mindre envägskommunikation från läraren och mer samtal, diskussioner och frågor. Flipped classroom är också ett sätt att göra undervisningen mer tillgänglig – var och en kan se föreläsningen i sin egen takt, se den flera gånger, pausa, spola tillbaka och läsa.

I den här workshopen berättar jag och visar hur jag gör flipped classroom, men framför allt för vi ett samtal tillsammans utifrån era frågor och funderingar. Målet med workshopen är att du ska gå därifrån med en idé om hur flipped classroom skulle kunna fungera för just dig, och hur du skulle kunna komma igång.

Demonstreras på MacBook.

Till översiktligt program

En nationell plan för skolans digitalisering – i bred samverkan!

Föreläsning med Hanna Forsberg för endast skolledare (Obligatorisk)

Hanna Forsberg, lektor och projektledare för skolans digitalisering med inriktning digital kompetens, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

I denna föreläsning får du veta mer om arbetet med den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering. SKL har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med Skolverket, och i bred samverkan med skolsverige, ta fram en handlingsplan utifrån den digitaliseringsstrategi som antogs förra hösten. Ett område som behandlas särskilt under passet är digital kompetens för alla i skolväsendet. Deltagarna kommer att vara delaktiga i diskussion kring effektkedjor, identifiera aktiviteter och resurser som krävs för utvecklingen inom vald verksamhet, och därmed bidra till handlingsplansarbetet.

Till översiktligt program

Innehållet (bilder och text) i ovanstående program för Skolutveckling Gotland 2018 får ej kopieras eller reproduceras, helt eller delvis, elektroniskt eller på annat sätt. Bilder och texter i programmet är publicerade med tillstånd från respektive ägare. © 2018