I klass 1-3 på Öja skola har vi studerat vattnets egenskaper. Vi har delvis följt UR-serien Vattenmannen och Speed. Den