Bedömning och betyg Arkiv

Engelskundervisning med Desperados, iPads och digitala lärresurser

När det börjar närma sig slutet av höstterminen och speciellt nära jul infinner sig känslan av att vara något av

Ska NO-lärare undervisa om lässtrategier? 

Under flera år har jag funderat på hur jag ska få mina elever att tycka naturvetenskap är roligt och intressant. Jag

Prion – en app som underlättar bilddokumentationen

En föräldraenkät för några år sedan visade att föräldrarna på vår förskola ville ha mer information om barnens dag på

Mattelärare möter mattelärare

På bilden kan man se ett glatt gäng mattelärare, som för några veckor sedan satt och diskuterade allt från digitala

Att jobba mot examensmålen på gymnasiet

Något som ofta glöms bort på gymnasiet är att det är examensmålen som skall styra innehållet i en kurs. Lärare

Språkliga utmaningar i en särskild undervisningsgrupp 

Häromdagen hade jag en engelskalektion där vi skulle prata om Thanksgiving. I början av lektionen frågade jag om någon kände

Det sokratiska samtalet som en form av bedömning

Jag jobbar på Västerhejde skola som klasslärare i en åk 5. I mitt uppdrag som förstelärare ska jag inspirera och

Teama mera – gynna flera!

Svenska som Andraspråk, Studiehandledare samt Modersmålslärare i arabiska och så jag, ämneslärare i svenska och SO. Hur få syn på

Skolutveckling enligt Helen Timperley

Hej! Jag heter Monika Wigren. Jag är bild- och filmlärare vid Wisbygymnasiet. Jag har också ett uppdrag som förstelärare och

Ge återkoppling eller söka återkoppling?

Jag har funderat mycket kring begreppet återkoppling. Vad betyder det egentligen och hur kan vi använda återkoppling för att ge

Barnen står mitt i dokumentationen

Jag har fortsatt att jobba vidare med projektorn och dess möjligheter i mitt arbete med barngruppen. Pedagoger och barn har

Workshop Schoolsoft

Då och då kontaktas jag i mitt uppdrag som regional samordnare kring dokumentation, betyg och bedömning i Schoolsoft. Av de